Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018Hình 19: Sơ đồ Layout mạch3.3. Hình ảnh sản phẩm hồn thiện32Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018Hình 20: Hình ảnh sản phẩm hồn thiện33Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018Hình 21: Mạch ở trạng thái ban đầuHình 22: Mạch khi phát hiện chuyển động34Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN

Trên đây là tồn bộ q trình thực hiện bài tập lớn mơn học Vi xử lý của nhóm sinh

viên với đề tài “Thiêt kê mạch đọc tín hiệu cảm biên thân nhiệt chuyển động”.

Trên thực tế bắt tay vào thiết kế một sản phẩm điện tử, nhóm nghiên cứu chúng em

đã có thêm nhiều hiểu biết và rút ra những kinh nghiệm đáng kể như sau:

 Những kiến thức cơ bản về một dòng Vi điều khiển (PIC16F887). Có cái nhìn tổng

quan về VĐK, biết liên hệ đối xứng giữa kiến thức về Vi xử lý và Vi điều khiển (so

sánh 8086 với PIC) cũng như liên hệ giữa lý thuyết và thực hành. Có khả năng tự tìm

hiểu thêm về các dòng VĐK thơng dụng khác (AVR). Nắm bắt được tồn bộ quy

trình làm ra một sản phẩm điện tử từ khâu lên kế hoạch, phân tích, thiết kế cho đến

khi thử nghiệm và đưa ra sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng.

 Các lỗi hay gặp khi thao tác với các mạch điện tử và những linh kiện điện tử cơ bản

phần cứng cũng như phần mềm.

 Vận dụng tổng hợp nhiều kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề. Cơ hội được

thực hành kiến thức đã học của nhiều môn.

 Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cần thiết: Altium, Proteus

 Nâng cao khả năng làm việc theo nhóm cũng như tinh thần trách nhiệm của mỡi cá

nhân trong cơng việc chung.

Nhóm nghiên cứu chúng em xin chân thành cảm ơn sự giảng dạy tận tình của thầy TS.

Nguyễn Hồng Dũng đã giúp chúng em có những kiến thức cơ sở về mơn học.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] http://www.alldatasheet.com/, truy cập cuối cùng ngày 16/06/2018

[2] http://arduino.vn/bai-viet/522-pir-sensor-alarm, truy cập cuối cùng ngày 16/06/2018

[3] Phạm Ngọc Nam, Slide “Kỹ thuật vi xử lý”, 2018

35Báo cáo BTL Vi Xử Lý 2018[4]http://mcu.banlinhkien.vn/threads/giao-tiep-voi-module-wifi-esp8266.4267/,truycậpcuối cùng ngày 16/06/2018

[5] http://www.dientuvietnam.net/, truy cập cuối cùng ngày 16/06/2018

[6] http://www.picvietnam.com/, truy cập cuối cùng ngày 16/06/2018

[7] http://codientu.org/forums/49/, truy cập cuối cùng ngày 16/06/201836Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN SẢN PHẨM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×