Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết lập web bán hàng

Thiết lập web bán hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Exercise 2

→ Cài mẫu web mới đặt tên là web2

Cài xong, cài thêm plugin woocommerco

Thêm demo 10 sản phẩm : đầy đủ hình ảnh, giá , chi tiết sản phẩm

Thêm tất cả trang vào menu: giỏ hàng, tài khoản, cửa hàng , trang chủThanh toán điện tử - ThS Dương Đắc Quang Hảo16Exercise 3

→ Cài 1 web mới đặt tên là web3:

Cài theme: storefront

Import dữ liệu từ web2

Sửa lại web3 cho đẹp

Thiết lập web trong phần quản trị , giao hàng,.....Thanh toán điện tử - ThS Dương Đắc Quang Hảo17Exercise 4

→ Web tin tức: Cài mẫu web mới đặt tên là webnews

Cài đặt wordpress

Cài đặt Themes ⇒ simple blog

Update dữ liệu

Tùy biến giao diện ⇒ Có 2 cách để tùy chỉnh giao diện (M1: Appearance/

Customise; M2: Click on the “customise” button on website)

Cài thêm các plugin

Ex. Facebook comment; Contact Form 7Thanh toán điện tử - ThS Dương Đắc Quang Hảo18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết lập web bán hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×