Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Các hình thức quảng cáo trên facebook

IV. Các hình thức quảng cáo trên facebook

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK1. Quảng cáo Facebook

thơng thường (Facebook

Ads).

- Mẫu quảng cáo bao gồm

một hình ảnh kích thước

100x72px, tiêu đề tối đa 25

ký tự và dòng mơ tả tối đa 90

ký tự;

- Link về website ngồi

Facebook.

- Chỉ hiển thị bên phải trang

Facebook.IV. CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK2. Sponsored Stories

- Mẫu quảng cáo gồm 1 hình ảnh +

text được lấy tự động từ Fanpage,

hoặc 1 post trong Fanpage

- Có thể hiển thị trong News Feed

Link về Fanpage hoặc 1 post trong

Fanpage

- Tiếp cận người xem theo: Fan của

Fanpage, Friends của Fan của

Fanpage

- Người xem có thể trực tiếp Like

Fanpage, Share – Comment ngay

trên mẫu quảng cáoNhững người dùng sẽ nhìn thấy quảng cáo bằng cách sử dụng các

thông tin nhân khẩu học như tuổi, giới tính, nơi ở…..IV. CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK3. Page Post Ads

- Mẫu quảng cáo gồm 1 hình

ảnh + text được lấy tự động từ

1 post trong Fanpage

- Chỉ hiển thị trong News Feed

- Link về 1 post trong Fanpage

- Tiếp cận người xem theo: Fan

của Fanpage, Friends của Fan

của Fanpage

- Người xem có thể trực tiếp

Like fanpage, Share –

Comment post ngay khi trên

mẫu quảng cáoCHỌN MƠ HÌNH QUẢNG CÁO PHÙ HỢPDensu đề xuất về hành vi của người dùng để lựa chọn hình thức phù hợp.Lượng người tiếp cận đến Fanpage tăng vọt sau 3 ngày quảng cáoV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK.1. Các bước thực hiện.

Đăng nhập vào facebook

Chọn đối tượng quảng cáo

Thiết kế quảng cáo

Chọn mục tiêu quảng cáo

Đặt tên, giá, lịch trình

Chọn hình thức chi trả

Kiểm sốt quảng cáo

Tạo báo cáo

Quản lý quảng cáoV. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK.2. Thu hút và tăng số lượng Fan của Fanpage.TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT

E

K

I

L

À

V

O

Á

C

G

NU

Q CẬP NH

ẬT FAN

PAGETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Các hình thức quảng cáo trên facebook

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×