Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Giới thiệu về facebook.

II. Giới thiệu về facebook.

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. GIỚI THIỆU VỀ FACEBOOK.4,75 tỷ share4,5 tỷ LIKETháng 5/20131,11 tỷ ngườiTháng /2013II. GIỚI THIỆU VỀ FACEBOOK.

Doanh thu và lợi thế cạnh tranh:Hình: Doanh thu của facebook trong những năm

gần đây (đơn vị: triệu USD)II. GIỚI THIỆU VỀ FACEBOOK.Hình: Chi phí trong năm 2013 của

facebook.II. GIỚI THIỆU VỀ FACEBOOK.Hình: Tỷ lệ người dùng facebook (Số liệu tính dựa

trên số tài khoản hoạt động tại 31/12/2013).II. GIỚI THIỆU VỀ FACEBOOK.Hình: Số tài khoản đang hoạt động của mạng

facebook (đơn vị: triệu tài khoản)III. THỰC TRẠNG FACEBOOK Ở VIỆT NAMFacebook được người dân sử dụng

ngày càng phổ biến, tăng khoảng từ 15

đến 20 triệu người năm 2013.Do vấn đề bảo mật

nên facebook bị nhà

nước ngăn cấm.

Facebook đang trở thành

trang mua bán, quảng cáo

hữu hiệu của nhiều doanh

nghiệpIV. CÁC HÌNH THỨC QUẢNG CÁO TRÊN FACEBOOK Quảng cáo trên Facebook có 3 hình thức chính: Facebook

Ads – Sponsored Stories – Page Post Ads.

 Điểm giống nhau ở cả 3 hình thức:

Chi phí tính theo click (CPC) hoặc theo lượt hiển thị

(CPM)

Lựa chọn tiếp cận người xem theo: Độ tuổi, Giới tính, Địa

lý, Ngơn ngữ, Sở thích, Tình trạng hơn nhân,Học vấn…Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Giới thiệu về facebook.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×