Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Nhấp đúp vào file PID_LONUNG.Pdl cửa sổ giao diện thiết kế được mở. Tiến hành lấy hình ảnh từ thư viện ra màn hình.

+ Nhấp đúp vào file PID_LONUNG.Pdl cửa sổ giao diện thiết kế được mở. Tiến hành lấy hình ảnh từ thư viện ra màn hình.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.41. Vào thư việnHình 2.42. Lấy lò nhiệt từ thư viện

 Thiết bị gia nhiệtHình 2.43. Lấy thiết bị gia nhiệt từ thư viện

 Cảm biến70Hình 2.44. Lấy cảm biến từ thư viện

 Tạo Text

Trên thanh Standard ta chỉ đến Static Text đưa ra màn hìnhHình 2.45. Tạo chữ viết trong giao diện

 Hiển thị I/O Field

Ta nhấn chuột vào I/O Field đem ra màn hình thiết kế.71Hình 2.46. Tạo I/O

 Tạo màu và Tag cho GainHình 2.47. Tạo thuộc tính cho Gain

 Ti, Td và nhiệt độ đặt làm tương tự như Gain chỉ thay Tag vào cho đúng

 Tạo màu và Tag cho nhiệt độ thực tếHình 2.48. Tạo thuộc tính cho nhiệt độ thực

 Tạo thuộc tính cho cơng suất với cảm biến nhiệt làm tương tự

 Tạo các nút nhấn

+ Tại thanh Standard chọn Button và đưa ra màn hình72Hình 2.49. Tạo nút nhấn

 Tạo thuộc tính cho nút nhấn START

+ Kích chuột phải vào nút ấn chọn Properties -> Effects -> Global Color

Scheme -> No

Tạo màu cho nút nhấn khi tác động73Hình 2.50. Tạo thuộc tính cho nút ấn START

 Tiếp tục vào Events -> MouseHình 2.51. Lập trình cho nút nhấn khi nhấn START

74Hình 2.52. Lập trình cho nút nhấn START khi nhả ra

 Tạo thuộc tính, lập trình cho nút ấn STOP, PID làm tương tự chỉ thay Tag cho

đúng với nút nhấn.

 Tạo hình ảnh động ngọn lửa

Vào Library -> Siemens HMI Symbol Library 1.4.1 -> Nature -> Chọn Fire 3 kéo ra.75Hình 2.53. Đưa hình ảnh ngọn lửa vào giao diện

 Tạo hình ảnh động cho ngọn lửa

+ Nháy chuột phải vào ngọn lửa mới đưa ra màn hình chọn PropertiesHình 2.54. Tạo hình ảnh động cho ngọn lửa

 Tạo WINCC Online Trend Control

Vào Views -> Chọn Control -> WINCC Online Trend Control

-Chỉnh các thông số Wincc Online nhiệt độ+ Vào Trends chỉnh như sau76Hình 2.55. Chỉnh sửa trong mục Trends

+ Vào mục General chỉnh như hình sau:Hình 2.56. Chỉnh sửa trong mục General

77+ Tiếp tục vào Time Axes -> Setting -> Start to end timeHình 2.57. Chỉnh trong mục Time Axes

+ Tiếp tục vào Value Axes -> Value Range -> To -> chỉnh lại 1200Hình 2.58. Chỉnh trong mục Value Axes

78 WINCC Online công suất làm thương tự chỉ thay đổi 2 mục sau

+ Vào Trends chỉnh như sauHình 2.59. Chỉnh trong mục Trends

+ Tiếp tục vào Value Axes -> Value range -> To chỉnh lại 150Hình 2.60. Chỉnh lại trong mục Value Axes cho Wincc online công suất

79 Giao diện mơ phỏng và giám sát hồn thànhHình 2.61. Giao diện giám sát trên WINCC

 Tiến hành mô phỏng

Trên phần mềm Step 7 ta download chương trình xuống và nhấn Run-PHình 2.62. Bật mơ phỏng trên PLC SIM

80Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Nhấp đúp vào file PID_LONUNG.Pdl cửa sổ giao diện thiết kế được mở. Tiến hành lấy hình ảnh từ thư viện ra màn hình.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×