Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Các hàm nội (Internal Function): Đây là các hàm chức năng đặc biệt của WinCC. Người lập trình chỉ được sử dụng mà không được phép thay đổi chúng.

+ Các hàm nội (Internal Function): Đây là các hàm chức năng đặc biệt của WinCC. Người lập trình chỉ được sử dụng mà không được phép thay đổi chúng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.4. Thiết kế hệ thống điều chỉnh bằng PLC S7-300 và mơ phỏng

trên WINCC

2.4.1. Sơ đồ thuật tốnSTARTNhập thơng số

Kp, Ti, TdNhập nhiệt độ đặtNút bấm chọn PIDĐọc nhiệt độ lòHiệu chỉnh PIDĐiều chỉnh cơng

suất lòSTOPHình 2.25. Sơ đồ thuật tốn điều chỉnh PID

582.4.2. Lập trình PLC S7-300

 Bảng vào ra địa chỉHình 2.26. Khai báo các địa chỉ trong Symbol

 Chương trình trên Step 7Hình 2.27. Các khối chương trình

59 Chương trình khối OB1:60Hình 2.28. Chương trình trong OB161+ Chương trình con FC1:62Hình 2.29. Chương trình trong FC1

+ Chương trình con FC2:Hình 2.30. Tạo xung nhiệt độ tăng giảmHình 2.31. Giả lập nhiệt độ giảm

63Hình 2.32. Giả lập nhiệt độ tăng

+ Chương trình con FC3:Hình 2.33. Đọc tín hiệu từ cảm biến

64Hình 2.34. Scale tín hiệu đưa ra ngõ analogHình 2.35. Đổi ms ra s cho Ti Td

65+ Chương trình trong khối OB35Hình 2.36. Khai báo các biến cho khối FB4166 Chạy mơ phỏng trên PLC_SIMHình 2.37. Bảng chạy mô phỏng trên PLC_SIM672.4.3. Thiết kế giao diện mô phỏng trên WINCC

 Các Tag liên kiết với PLC S7 – 300Hình 2.38. Tag liên kết với PLC S7-300

+ Trên cửa sổ WinCCExplorer, nhấp phải mục Graphics Designer, từ menu xổ xuống

nhấp chọn New picture.Hình 2.39. Tạo giao diện giám sát

68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Các hàm nội (Internal Function): Đây là các hàm chức năng đặc biệt của WinCC. Người lập trình chỉ được sử dụng mà không được phép thay đổi chúng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×