Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh là công ty con của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn chi phối hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh thông qua:

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh là công ty con của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn chi phối hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh thông qua:

Tải bản đầy đủ - 0trang

SVTT: Trần Ninh Linh

ChươngGVHD: Ths. Lê Văn1.2. Lịch sử hình thành phát triển của cơng ty

Năm 1984, Xí nghiệp nước ngọt Vinh được tách thành 2 đơn vị : Nhà máy nước

ngọt Vinh với dây chuyền sản xuất nước ngọt có số lượng CBCNV là 120 người và

Nhà máy ép dầu Vinh với dây chuyền sản xuất nước ngọt.

Năm 1986,Nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân xứ Nghệ .Nhà máy Bia –

Nước ngọt Vinh tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất bia hơi,bia chai và bia lon mang

thương hiệu SOLAVINA.

Năm 1987, đổi tên thành nhà máy Bia Nghệ Tĩnh.

Năm 1992 ,đổi tên thành nhà máy Bia Nghệ An.

Năm 1993,đầu tư và lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến của hãng

Danbrew(Đạn Mạch) với công suất thiết kế 3 triệu lít/năm.

Ngày 05/02/1994,ra mắt sản phẩm đầu tiên mang thương hiệu bia VIDA(viết tắt của

cụm từ Vinh-Đan Mạch).

Năm 1996,đầu tư mở rộng nâng, công suất và tiến hành đổi tên thành công ty Bia

Nghệ An.

Tháng 3/2001,thực hiện chủ trương của nhà nước về cổ phần hóa DN. Cơng ty đã tiến

hành cổ phần hóa thành cơng với số vốn điều lệ ban đầu là 33.5 tỷ đồng - đổi tên

thành công ty cổ phần Bia Nghệ An.

Tháng 3/2006 , Gia nhập vào Tổng công ty Bia Rượu NGK Sài Gòn đồng thời đổi tển

thành cơng ty CP Bia Sài Gòn –Nghệ An.

Ngày 25/9/2006, hợp nhất Cơng Ty CP Bia Sài Gòn –Nghệ An và Cơng ty CP Bia Sài3SVTT: Trần Ninh Linh

ChươngGVHD: Ths. Lê VănGòn –Hà Tĩnh,đổi tên thành Cơng ty Bia Sài Gòn –Nghệ Tĩnh với tổng vốn điều lệ là

105 tỷ đồng.

Từ năm 2007-2009,đầu tư mở rộng nâng công suất sản xuất bia lên tại nhà máy Bia

Sài Gòn- Nghệ An lên 50 triệu lít/năm và nhà máy Bia Sài Gòn – Hà Tĩnh lên 15 triệu

lít/năm.Hình 1 .Logo cơng ty4SVTT: Trần Ninh Linh

ChươngGVHD: Ths. Lê Văn5SVTT: Trần Ninh Linh

ChươngGVHD: Ths. Lê Văn

Hình 2. Lịch sử hình thành1.3. Cơ cấu tổ chức cơng tyHình 3. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty

2. Lịch làm việc tại nơi thực tập

- Thời gian thực tập: từ ngày 02/07/2018 đến ngày 05/08/2018

- Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.

- Sáng từ:7h00 – 11h30

- Chiều từ: 13h30 –17h00

3. Các sản phẩm sản xuất6SVTT: Trần Ninh Linh

ChươngGVHD: Ths. Lê Văn7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh là công ty con của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn. Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn chi phối hoạt động của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Nghệ Tĩnh thông qua:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×