Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

SKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

GV

HS

SGK

THCSGV: Nguyễn Xuân Diệu: Giáo viên

: Học sinh

: Sách giáo khoa

: Trung học cơ sở29TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”MỤC LỤC

Phần 1.........................................................................................................................................1

MỞ ĐẦU....................................................................................................................................1

I. Đặt vấn đề..............................................................................................................................1II. Mục đích nghiên cứu..........................................................................................2

Phần 2.........................................................................................................................................3

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ...........................................................................................................3

I. Cơ sở lí luận của vấn đề.......................................................................................................31. Khái niệm về kênh hình......................................................................................3

2. Các loại kênh hình...............................................................................................3

3. Vai trò của việc khai thác, sử dụng kênh hình trong dạy học Vật lý................6

4. Các yêu cầu khi khai thác, sử dụng kênh hình..................................................7

II. Thực trạng về việc sử dụng kênh hình trong dạy học vật lý ở các trường trung học

cơ sở............................................................................................................................................91. Về phía giáo viên..................................................................................................9

2. Về phía học sinh.................................................................................................10

III. Các giải pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề.........................................................111. Giải pháp 1: Bám sát mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng của chủ đề “Lực

đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8...........................................................................11

1.1. Mục tiêu111.2. Nội dung cơ bản112. Giải pháp 2: Xây dựng kho tư liệu kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét Sự nổi” Vật lý 8......................................................................................................13

2.1. Các yêu cầu khi khai thác, sử dụng kênh hình132.2. Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa142.3. Khai thác kênh hình ngồi sách giáo khoa143. Giải pháp 3: Dựa vào mục tiêu để lựa chọn kênh hình phù hợp với bài học 16

3.1. Đối với bài “Lực đẩy Ác-si-mét”163.2. Đối với bài “Sự nổi”18Ví dụ minh họa: soạn bài “Sự nổi – Vật lý lớp 8”...............................................21

IV. Tính mới của giải pháp....................................................................................................27

V. Hiệu quả của SKKN..........................................................................................................27

Phần 3.......................................................................................................................................28

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ....................................................................................................28

I. Kết luận................................................................................................................................28

II. Đề nghị................................................................................................................................28

GV: Nguyễn Xuân Diệu30TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSKKN: Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “Lực đẩy Ác Si

Mét - Sự nổi - Vật lí 8”

MỤC LỤC...............................................................................................................................30TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Tập huấn giảng viên trung ương về dạy và học

tích cực, NXB Giáo dục.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), SGK Vật lý 8 cao, NXB Giáo dục.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng

môn Vật lý lớp 8, NXB Giáo dục.

4. Thiết kế bài giảng Vật lý 8 , NXB Hà Nội.

5. Đỗ Thúy Nga (2010), Phương pháp sử dụng kênh hình trong dạy học địa lí 10

THPT tỉnh Thái Nguyên theo hường tích cực, Luận văn thạc sỹ khoa học giáo dục,

Đại học Thái Nguyên.

6. Nguyễn Đức Thâm (2003), Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông,

NXB ĐHSP.

7. Lê Công Triêm (2011), Rèn luyện kỹ năng làm việc với kênh hình trong dạy học

Vật lý cho học sinh trung học phổ thơng, Tạp chí khoa học trường Đại học Huế, số

68, 18-23.

8. Thái Duy Tuyên (1999), Những vấn đề cơ bản giáo dục học hiện đại, NXB Giáo

dục.

9. Ngô Thị Hải Yến (2009), Một số kỹ năng sử dụng kênh hình trong giảng dạy mơn

Địa lý ở trường phổ thơng, Tạp chí Thiết bị Giáo dục.

10. http://thuvienvatly.com

11. http://tusach.thuvienkhoahoc.com

12. http://vatlysupham.com

13. http://vietbao.vn

14. http://violet.vn

15. http://youtube.com

16. http://www.education.vnu.edu.vn

17. http://www.vatlyphothong.netGV: Nguyễn Xuân Diệu31TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×