Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Câu 5: Nêu các lợi ích của thảm. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu của mái nhà ?phân tích bố trí các phòng ngủ và bộ phận Bổ trợ của khu vực phục vụ lưu trú trong khách sạn Lấy ví dụ minh họa

Câu 5: Nêu các lợi ích của thảm. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu của mái nhà ?phân tích bố trí các phòng ngủ và bộ phận Bổ trợ của khu vực phục vụ lưu trú trong khách sạn Lấy ví dụ minh họa

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Lợi ích của thảm trải sàn với sức khỏe:Thảm giữ bụi bẩn tốt, giảm khả năng bị

dị ứng cho cơ thể do ơ nhiễm.

-Thảm trải sàn - Dễ bảo trì:Thảm tốn ít chi phí để lắp đặt, dễ dàng để vệ sinh và

bảo trì.

- Thảm trải sàn - Thân thiện với môi trường:Những công nghệ mới đã cho phép

tái chế đến 85% lượng thảm cũ

- các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu của mái nhà

+tình hình tài chính

+ Thẩm mỹ

+Hình dạng của mái nhà

+ Khí hậu

-bố trí phòng ngủ cho khách

a,Số lượng phòng ngủ trong một tầng, vị trí các phòng đơn, phòng đơi, phòng

3,4 giường ,phòng đặc biệt -diện tích phòng ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác thoải

mái của khách hàng khi sử dụng=> phòng là một trong những tiêu chuẩn quan trọng

phản ánh chất lượng sản phẩm phòng

- diện tích tối thiểu của buồng ngủ và phòng vệ sinh tối thiểu đối với một khách

sạn được xếp hạng gồm

+đơn 9 mét vuông; buồng đôi: 14 mét vng; bng 3,4 Giường: 18 m vng;

bng 2phòng:22 mét vng; phòng vệ sinh trong phòng ngủ :3 mét vng

b,sơ đồ bố trí lắp đặt cho thiết bị ,vị trí phòng vệ sinh trong các loại phòng ngủ

+ nguyên tắc :

 đảm bảo sự thuận tiện cho khách trong sinh hoạt (giảm tiếng ồn từ bên ngoài

,đi lại thuận tiện trong sử dụng trang thiết bị )

 dễ bảo dưỡng, dễ làm vệ sinh phòng

+ yêu cầu mua sắm:

 trang thiết bị trong phòng ngủ khách sạn là khoản đầu tư quan trọng khá lâu

dài, khẳng định phẩm chất ,hình ảnh, nhãn hiệu của khách sạn21 do đó, chỉ cần một vật dụng khơng hài hòa sẽ phá vỡ tính hài hòa chung và

gây khó chịu cho khách, tạo sự đánh giá khơng tốt và làm giảm sự hài lòng về sản

phẩm của khách sạn

 cần lập hồ sơ bố trí trang thiết bị trên mặt bàn, mặt tường

 trang thiết bị phải được Căn cứ vào độ bền, tính dễ bảo dưỡng và quan hệ giữa

giá cả và chất lượng của nó

 trang thiết bị phải đáp ứng những tập khách hàng khác nhau trên quan điểm

tiện nghi và hữu ích

-c,vị trí phòng nhân viên buồng ,phòng chứa đồ dùng cho khách và thiết bị làm

vệ sinh phòng ở các tầng +ngun tắc bố trí

 số phòng mỗi tầng trong khách sạn thưởng lớn

 mỗi tầng phải bố trí một phòng nghỉ cho nhân viên

d,bố trí vị trí đặt cầu thang máy ,cầu thang đi bộ cho khách và nhân viên

+ việc xây dựng thang máy phải tính tốn “hệ thống giao thơng vận tải” của tồ

nhà như: hành lang, cầu thang bộ, thang máy,…

=> thang máy là một phần không thể tách rời của cơ sở vật chất trong khách sạn

Câu 5: Nêu các lợi ích của thảm? Các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu của

mái nhà? Phân tích bố trí các phòng ngủ và bộ phận bổ trợ của khu vực phục vụ

lưu trú trong khách sạn? Lấy ví dụ minh hoạ?

 Lợi ích của thảm

- Giảm tiếng ồn trong hội trường và trong phòng

- Chống trơn trượt

- Giữ cho sàn và các phòng ấm hơn

 Các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu của mái nhà

- Tình hình tài chính

- Hình dạng của mái nhà

- Khí hậu

- Thẩm mỹ

22 Phân tích bố trí các phòng ngủ và bộ phận bổ trợ của khu vực phục vụ lưu trú

trong khách sạn

1, Bố trí phòng ngủ của khách

a, Số lượng phòng ngủ trong 1 tầng, vị trí các phòng đơn, phòng đơi, phòng 3,4

giường, phòng đặc biệt.

- Diện tích phòng ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác của KH khi sử dụng phòng

Là 1 trong những tiêu chuẩn quan trọng phản ánh chất lượng sản phẩmphòng

- Diện tích tối thiểu của phòng ngủ và phòng vệ sinh đối với 1 KS để được xếp

hạng

+ Buồng đơn: 9m2

+ Buồng đơi: 14m2

+ Buồng 3,4 giường: 18m2

+ Buồng 2 phòng: 22m2

+ Phòng vệ sinh trong buồng ngủ: 3m2

b, Sơ đồ bố trí, lắp đặt TTB, vị trí phong vệ sinh trong các loại buồng ngủ

- Nguyên tắc:

+ đảm bảo sự thuận tiện cho khách trong sinh hoạt (giảm tiếng ồn từ bên ngoài,

đi lại, thuận tiện trong sử dụng TTB)

+ dễ bảo dưỡng, dễ làm vệ sinh phòng

- Yêu cầu mua sắm TTB trong phòng ngủ

+ TTB trong phong ngủ KS là khoản đầu tư quan trọng khá lâu dài, khẳng định

phẩm chất, hình ảnh, nhãn hiệu của khách sạn

Do đó, chỉ cần 1 vật dụng k hài hòa sẽ phá vỡ tính hài hòa chung và gâykhó chịu cho khách, tạo sự đánh giá không tốt và làm giảm sự hài lòng về sản phẩm

của KS

+ cần lập hồ sơ bố trí TTB trên mặt bàn, mặt tường,…

+ TTB phải đc căn cứ vào độ bền, tính dễ bảo dưỡng và quan hệ giữa giá cả và

chất lượng của nó

23+ TTB phải đáp ứng các tập KH khác nhau trên quan điểm tiện nghi và hữu ích

c, Vị trí phong NV buồng, phòng chưa đủ đồ dung(chăn, ga, gối,

…) cho khách và thiết bị làm vệ sinh phòng ngủ( máy hút bụi,…) ở các tầng

- Nguyên tắc bố trí: Số phòng mỗi tầng trong KS thường lớn nên mỗi tầng phải

bố trí 1 phong nghỉ cho NV

2, Bố trí bộ phận bổ trợ của khu vực phục vụ lưu trú trong khách sạn

- Phục vụ cho hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn.

Bao gồm: Khu giặt là, trung tâm điện nước, trung tâm y tế, bãi để xe...

- Nguyên tắc bố trí: Được bố trí phía sau KS và có lối đi riêng

 Ví dụ minh họa

Câu 6: Nêu các thành phần cơ bản của thang máy? Nêu ngun tắc bố trí vị trí

phòng nhân viên buồng? Nêu các tải trọng của nền móng? Khái niệm khung kết cấu

của tòa nhà khách sạn?

 Thành phần của thang máy

- Khoang vận chuyển là thành phần duy nhất của 1 hệ thống mà khách có thể

nhìn thấy. Khoang vận chuyển di chuyển hành khách và hàng hóa lên xuống trong 1

trục thẳng đứng

- Ray vẫn được đặt trong trục, thang máy chạy trên bánh xe dọc theo ray dẫn

hướng

- Cáp đính kèm khoang vận chuyển để đối trọng mà di chuyển theo hướng

ngược lại.

- Thiết bị an toàn giữ cho khoang vận chuyển di chuyển qua hầu hết các tầng nó

phục vụ và dừng lại tại đúng mỗi tầng

- Kẹp sắt sẽ làm chậm hoặc ngăn chặn các gốc của khoang vận chuyển và hệ

thống cản được cài đặt ở dưới cùng của trục sẽ hấp thụ các tác động, hạn chế trấn

thương hành khách và thiệt hại vật chất nếu xảy ra

 Ngun tắc bố trí vị trí phòng cho nhân viên: Số phòng mỗi tầng trong KS

lớn=> Mỗi tầng phải bố trí 1 phòng nghỉ cho nhân viên

 Nêu các tải trọng của nền móng24- Nền móng được xây dựng theo phương thức truyền thống hoặc hỗn hợp bê

tông cốt thép được hỗ trợ bởi 1 số chất rắn ở dưới lòng đất

- Nếu vật liệu làm nền móng khơng được ko được kết cấu ở 1 độ sâu hợp lý thì

cần sử dụng thêm cọc thép để gia cố

- Các trọng tải của nền móng

+ Tĩnh tải (trọng lượng của chính tòa nhà)

+ Tải trọng trực tiếp ( trọng lượng của con người, thiết bị, đồ nội thất,...)

+ Sức ép từ thiên nhiên (gió, mưa, động đất,...)

 Khái niệm khung kết cấu của tòa khách sạn

- Khung kết cấu của 1 tòa nhà thường được ví như 1 bộ xương chịu lực cho tồn

bộ tòa nhà

- Vật liệu xây dựng điển hình đc sử dụng trong khung kết cấu bao gồm thép, bêtông,(cốt thép, dụ ứng lực) và các loại gỗ bình thường hoặc gỗ nặng

Câu 7: Phân tích q trình lập kế hoạch mua sắm của hệ thống điều hòa

nhiệt độ/ tủ lạnh trong khách sạn? Liên hệ thực tế?

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của KS.

B1: Xác định số lượng, cơ cấu và tổng giá trị TTB KS cần mua

Cơng thức: M=Q+D

Trong đó: M: Lượng TTB KS cần mua

Q: Lượng TTB cần thiết phục vụ cho quá trình SXKD

D: Dự trữ cần thiết

B2: Hoạch định nguồn hàng

 Tập hợp và phân loại nguồn hàng

- Theo thành phần kinh tế và đặc trưng sở hữu

Nguồn hàng quốc doanh, tư nhân, nguồn hang thuộc các công ty TNHH,cổ phần, các cơng ty liên doanh hoặc hồn tồn vốn nước ngồi.

- Theo vị trí trong hệ thống kênh phân phối

Nguồn hàng là các doanh nghiệp sản xuất, các DN thương mại bán buôn- Theo quy mô và phậm vi hoạt động25Nguồn hàng trong nước, ngoài nước, nguồn hàng địa phương, khu vựcvà nguồn hàng có quy mơ thị trường toàn quốc

 Đánh giá nguồn hàng

- Tiêu chuẩn sức mạnh marketing: Thế lực, uy tín, các chiến lược marketing có

sức thuyết phục trên thị trường, sản phẩm, giá cả

- Tiêu chuẩn sức mạnh tài chính: khả năng vốn để sản xuất kinh doanh của

nguồn hàng

- Tiêu chuẩn sức mạnh hậu cần: khả năng cung ứng TTB KS thỏa mãn yêu cầu

của khách sạn về số lượng, cơ cấu, chất lượng, thời gian và địa điểm.

- Tiêu chuẩn dịch vụ bổ sung: vận chuyển, thanh toán,...

 Xếp loại và lựa chọn nguồn hàng

Trên cơ sở điểm đánh giá nguồn hàng, tiến hành xếp loại theo thứ tự ưu tiên

Kết hợp với các điều kiện ràng buộc lựa chọn nguồn hàng khác nhau để thiết lập

các mối quan hệ mua bán

B3: Xác định chính sách mua

 Chính sách thời điểm mua

Fm= +

Trong đó:

Fm: Tổng chi phí mua trong cả kỳ kế hoạch

: Giá mua vào thời điểm mua lượng trang thiết bị khách sạn

: Lượng trang thiết bị khách sạn mua vào thời điểm ứng với giá

: Tỷ lệ chi phí đảm bảo dự trữ trang thiết bị khách sạn

: Tổng thời gian trong cả kỳ kế hoạch

: Khoảng thời gian đầu và cuối kỳ nhập lượng trang thiết bị khách sạn

 Xác định chính sách quy mơ lơ hàng

Phải được tính tốn để đảm bảo tổng chi phí mua và dự trữ nhỏ nhất-> xác định

quy mô lô hàng hợp lý.

 Liên hệ thực tế

Câu 8: Nêu các loại phương thức mua sắm trang thiết bị KS? Phân tích

phương thức mua mới trang thiết bị trong KS? Liên hệ phương thức mua này?

26 Các loại phương thức mua sắm trang thiết bị khách sạn

- Phương thức mua lại thẳng

+ ko có vấn đề gì lớn cần phải điều chỉnh, thương lượng với nguồn hàng

+ thường được thưc hiện dưới các hình thức đặt hàng đơn giản từ phía người

mua

- Phương thức mua lại có điều chỉnh

+ là phương thức mua lại nhưng cần thương lượng, điều chỉnh để đi đến thống

nhất giữa người mua và người bán về hàng hóa, giá cả, cách cung ứng,…

+ Ngun nhân: tình thế môi trường thay đổi và những quyết định mua bán của

các bên không phù hợp

- Phương thức mua mới (nhiệm vụ mới)

+ trường hợp KS mới bắt đầu kinh doanh hoặc ko triển khai đc phương thức

mua có điều chỉnh hoặc xuất hiện nguồn hàng mới với đề nghị hấp dẫn

+ Phải xác định lại nguồn hàng, phải nghiên cứu và phân tích lựa chọn nguồn

hàng

Câu 9: Phân tích nội dung hợp đồng cung ứng TTB cho KS? Liên hệ thực

tế tại 1 KS?

 Về nguyên tắc: hợp đồng cung ứng dịch vụ phải thể hiện rõ các nội dung cơ

bản như

- Số lượng, chất lượng, chủng loại các DV cung ứng

- Thời điểm, thời gian cung ứng(khi nào, bao nhiêu)

- Giá cả và phương thức thanh toán

- Các quyết định liên quan đến sự phối hợp phục vụ giữa DN và nhà cung ứng

về trách nhiệm mỗi bên trong thực hiện hợp đồng

 Về hình thức: Mỗi loại DN sẽ có mẫu riêng

 Liên hệ….

Câu 10: Khái niệm nhập hàng? Phân tích nội dung q trình giao nhận

trang thiết bị trong KS? Liên hệ thực tế? Khái niệm nhập hàng

27- Là quá trình thực hiện đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán và đưa TTB KS vào

các cơ sở hậu cần(kho TTB KS)

- Nội dung nhập hàng: giao nhận TTB KS là quá trình chuyển giao quyền sở hữu

TTB KS giữa nhà cung ứng và KS

 Quá trình giao nhận

Từ kho của nhà cung ứng đến cơ sở hậu cần của khách sạn

- Nội dung giao nhận:

+ nhận số lượng và chất lương hàng hóa

+ làm chứng từ nhập hàng

- Vận chuyển TTB KS

+ các nhà cung ứng thường chịu trách nhiệm vận chuyển TTB KS khi mua hàng

Nguyên nhân: có thể tiết kiệm đc chi phí cho cả người bán và người mua

+ khách sạn vận chuyển: phải có phương án vận chuyển hợp lý đảm ảo chi phí

thấp nhất

 Liên hệ thực tế…

11. Nêu các loại nguyên liệu tạo ra nguồn nhiệt? Phân tích những chú ý về

vị trí đặt; điều chỉnh nhiệt độ làm việc và bảo quản thực phẩm của tủ lạnh; yêu

cầu kỹ thuật và an toàn khi chạy tủ lạnh? Liên hệ thực tế?

* Các loại nglieu tạo ra nguồn nhiệt: điện, khí đốt tự nhiên, khí hóa lỏng dầu,

dầu nhiên liệu, hơi nước

* Chú ý về vị trí đặt tủ lạnh:

- Nên đặt tủ lạnh ở những chỗ khơ ráo, thống mát, khơng khí lưu thơng tốt

- Khơng được đặt tủ lạnh ở những vị trí ẩm thấp, tiếp xúc với nước để tránh làm

người dùng bị điện giật khi có sự cố rò rỉ điện.

- K đặt tủ lạnh cạnh nguồn nhiệt, ở góc phòng và dàn ngưng k đặt sát tường (để

dàn ngưng thốt hơi nước)

Nên lắp đặt vị trí tủ lạnh như vậy vì: Dàn nóng và dàn lạnh của tủ lạnh được đặt

xung quanh tủ, đặc biệt là phía sau tủ lạnh là nơi có máy nén tủ lạnh và khay nước.

Khi khơng có đủ khơng gian để tủ lạnh giải nhiệt có thể khiến tủ bị nóng lên một cách

28quá mức một cách thường xuyên (đặc biệt là 2 bên tủ), ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ

lạnh.

Chính vì vậy, xung quanh tủ lạnh cần phải đảm bảo đủ khơng gian thơng thống

để tủ có thể đảm bảo thốt nhiệt cho tủ lạnh. Việc này khơng chỉ giúp tản nhiệt cho tủ

lạnh mà còn giúp tủ lạnh vận hành một cách ổn định, kéo dài tuổi thọ tủ lạnh và trên

hết là tiết kiệm điện.

* Điều chỉnh nhiệt độ làm việc của tủ lạnh

- Nhiệt độ tủ lạnh được điều chỉnh tự động

- Khi núm vặn ở vị trí số 0 thì tủ lạnh ngừng hoạt động

- Khi quay núm điều chỉnh đến vị trí các số 1,2,3 thì tủ lạnh hoạt động và nhiệt

độ trong tủ thaaso dần (số càng lớn nhiệt độ càng thấp)

Khi không có nhu cầu bảo quản nhiều thực phẩm trong tủ thì tốt nhất, bạn chỉ

nên đặt tủ ở mức cơng suất trung bình hoặc thấp để tiết kiệm điện. Bạn nên sử dụng

nhiệt kế để kiểm tra nhiệt độ trong tủ lạnh. Nếu nhiệt độ ngăn mát dao động trong

khoảng 2-5 độ C và ngăn đá là – 18 độ C là đạt yêu cầu. Không cần thiết phải đặt tủ

q lạnh để tránh hao phí điện năng khơng cần thiết.

* Bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh

- Nhiệt độ của các vị trí khác nhau trong tủ lạnh là khác nhau

- Khi bảo quản cac lạo thực phẩm, rau quả cần chọn vị trí thích hợp với từng loại

- Nhiệt độ trong khoang giới hạn bởi dàn bay hơi phía trên là thấp nhất, được

dùng để quản quản lạnh đơng thịt, cá và làm nước đá

- Các ngăn phía dưới ngay sát ngăn làm nước đá dùng để bảo quản sữa, trứng,

thức ăn chín, đồ hộp, bia, nước giải khát...(Nhiệt độ bảo quản khoảng 2-5 độ C)

- Các loại rau quả tươi được bảo quản ở ngăn phía dưới của tủ lạnh (nhiệt độ bảo

quản khoảng 6-10 độ C)

* Yêu cầu kỹ thuật

- Nguồn điện sd tủ lạnh phải thật ổn định, điện áp k được cao quá 10% hoặc thấp

quá 15% so với điện áp quy định

- Từ khi ngừng máy đến khi khởi động lại tủ lạnh phải cách nhau ít nhất là 3

phút ( để áp suất trong máy cân bằng, dễ khởi động)

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Câu 5: Nêu các lợi ích của thảm. Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến vật liệu của mái nhà ?phân tích bố trí các phòng ngủ và bộ phận Bổ trợ của khu vực phục vụ lưu trú trong khách sạn Lấy ví dụ minh họa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×