Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Tác dụng: hoa đẹp, lá, quả làm thuốc. Vỏ nhiều tanin.

- Tác dụng: hoa đẹp, lá, quả làm thuốc. Vỏ nhiều tanin.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy8- Tên thông thường: Sen

- Tên khoa học: Nelumbo nucifera Gaertn.

- Họ thực vật: Sen (Nelumbonaceae)Ảnh 4.18: Sen (Nelumbo nucifera Gaertn.)

Cây có thân rễ mập (ngó sen), mọc tốt nơi nước tĩnh nhiều bùn. Cây sống lâu

năm. Lá gần hình tròn, rộng, đính trên một cuống dài lộ trên mặt nước màu xanh

bóng, gân nổi rõ. Hoa to trên cuống dài, nhiều cánh hoa mềm xếp tỏa tròn đều, màu

hồng. Nhị nhiều, màu vàng, nhụy xanh. Có thể trồng bằng đoan thân rễ có chồi

mầm.

- Tác dụng: hoa đẹp, thơm, hạt có thể thu hoạch làm thực phẩm ngon và bổ

dưỡng.

- Vị trí: Phân khu C.33SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy9- Tên thông thường: Măng cụt

- Tên khoa học: Garcinia mangostana L.

- Họ thực vật: Bứa (Guttiferae)

Măng cụt là một loại cây to, có thể

cao tới 20-25m. Lá dày, dai, màu lục sẫm,

hình thn dài. Hoa đực cụm 3-9 hoa có lá

bắc. Hoa lưỡng tính có cuống có đốt. Quả

hình cầu, to bằng quả cam trung bình, vỏ

ngồi màu đỏ tím dày cứng, trong đỏ tươi

như rượu vang, dày xốp, phía dưới có lá

dài, phía đỉnh có đầu nhụy. Trong quả có

từ 6 đến 18 hạt, quanh hạt có áo hạt trắng,

ăn ngọt, thơm, ngon.

Hình 4.19: Măng cụt (Garcinia mangostana L.)

- Tác dụng: cây có dáng đẹp, bộ rễ khoẻ, trái khi chín thơm ngon, là loại quả

đặc sản của miền Nam Việt Nam.

- Vị trí: có thể trồng ở Phân khu B.

10- Tên thơng thường: Cam sành

- Tên khoa học: Citrus nobilis

- Họ thực vật: Cam quýt

(Rutaceae)

Cây cao trung bình từ 3- 6m,

cao nhất có thể 10m. Lá có hình elip

kích thước trung bình 3 x 6cm, đế gần

tròn hoặc gần hình tim, lá màu xanh

sậm, trên 2 mặt lá có nhiều tuyến dầu

nằm rải rác, phiến lá rộng có thể tới

Ảnh 4.20: Cam sành (Citrus nobilis)

34SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy5cm hình tim ngược. Phát hoa mọc thành chùm ở nách lá có thể nhiều hoặc chỉ một

hoa. Chùm hoa ngắn, trắng. Quả khi chín sần sùi màu xanh sẫm.

- Tác dụng: quả chín có rất nhiều nước, dùng giải khát hiệu quả.

- Vị trí: có thể trồng ở phân khu B.

11- Tên thông thường: Bưởi Năm Roi

- Tên khoa học: Citrus maxima Merr.

(Nguồn http://forum.ctu.edu.vn/viewforum.php?f=42)

- Họ thực vật: Cam quýt (Rutaceae) - Vị trí: Có thể trồng ở phân khu B.

Cây bưởi Năm Roi cao trung bình từ 7- 8m, cao nhất có thể 15m; có gai dài

khoảng 2,5cm có khi tới 4cm nếu sinh sản bằng hột và khơng có gai hoặc gai rất

ngắn nếu sinh sản sinh dưỡng, khi còn

non thì gai có lơng tơ. Lá có hình từ

oval tới hình elip kích thước trung bình

từ 5-10 x 2-5cm, có khi tới 20 x12cm;

lá thuộc kiểu lá kép biến dạng (đơn có

thùy), trên 2 mặt lá có nhiều tuyến dầu

nằm rải rác, phiến lá rộng có thể tới

5cm hình tim ngược.

Ảnh 4.21: Bưởi Năm Roi (Citrus maxima Merr.)

Phát hoa mọc thành chùm ở nách lá có thể nhiều hoặc chỉ một hoa. Chùm hoa ngắn,

trục có lơng. Hoa lớn chồi dài 2-3cm. Cánh hoa màu trắng ngà có mùi thơm dài 2,53cm, số cánh là năm, xếp theo kiểu luân xen; số tiểu nhị từ 25-30 có khi tới 35 cái,

bầu nỗn từ 11 -17 buồng dính kín.

Quả có dạng từ gần tròn tới dạng quả lê, đường kính trung bình 15- 20cm có khi đạt

30cm, vỏ ngồi dầy 2- 2,5cm màu xanh hơi vàng, khi chín có màu vàng tâm quả

rỗng, trên vỏ nổi nhiều tuyến dầu, bề mặt vỏ nhám và vỏ trở nên mỏng hơn. Múi

lớn, tép có màu hơi vàng trong mọng đầy nước. Hương vị ngọt không the đắng.

35SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyChương 5

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 KẾT LUẬN:

Cù lao Sáu Nghiệp là nơi thích hợp để có thể tiến hành phát triển du lịch sinh

thái miệt vườn dựa vào tiềm năng về khí hậu, thổ nhưỡng hiện có của cù lao.

Đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát và thu được một số kết quả sau đây:

- Điều tra, khảo sát và định danh được hiện trạng thực vật, loại đất, chế độ

khí hậu thủy văn hiện có ở cù lao.

- Xây dựng danh mục thực vật hiện có trên cù lao và thu thập một số hình

ảnh hiện trạng thực vật.

- Đề xuất các loài cây cùng với tác dụng, vị trí trồng thích hợp để phục vụ

việc phát triển du lịch sinh thái trên cù lao này.5.2 KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, nhằm phục vụ cho công tác phát triển du

lịch sinh thái trên cù lao sau này, đề tài có những kiến nghị sau:

Xây dựng đội ngũ nhân viên chun mơn kĩ thuật lẫn nghiệp vụ đảm

nhiệm việc chăm sóc, bảo dưỡng cây trồng và cảnh quan chung cho cù

lao khi tiến hành phát triển du lịch sinh thái ở đây.Xây dựng đội ngũ nhân viên, hướng dẫn viên du lịch sinh thái. Đội ngũ

nhân viên, hướng dẫn viên này phải thực sự hiểu biết về du lịch sinh thái

và phải được đào tạo những kĩ năng về du lịch và quan trọng vẫn là

được trang bị những kiến thức về sinh thái học.36SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyXây dựng các hoạt động giải trí cho du khách phải dựa trên nguyên tắc

cung cấp kiến thức bảo tồn môi trường thiên nhiên. Không chỉ quan tâm

phục vụ du khách mà còn tạo điều kiện cho du khách quan tâm và có ý

thức bảo tồn thiên nhiên.Ưu tiên phát triển nhân viên là người dân thuộc địa bàn xã An Hòa

(người dân địa phương) kết hợp với việc giáo dục cho họ được ý thức về

môi trường du lịch cũng như môi trường sinh thái văn minh lịch sự, như

vậy vừa giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người dân ở đây vừa đảm

bảo tính lâu dài của cơng việc. Đây là một điều kiện cần có khi phát

triển du lịch sinh thái.37SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyTÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Lê Huy Bá, Thái Lê Nguyên, 2006. Du lịch sinh thái – Nhà xuất bản Khoa học và

kỹ thuật.

2. Chế Đình Lý, 2006. Giáo trình mơn học Du lịch sinh thái – Viện môi trường và

tài nguyên – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phạm Hoàng Hộ, 1991-1993. Cây cỏ Việt Nam – Nhà xuất bản Mê Kông

Montreal Canada.

4. Trần Hợp, 1998. Cây xanh và cây cảnh Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà

xuất bản Nơng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Liên Hiệp Quốc. Bộ phần mềm dữ liệu Đất đai Đồng Nai.

6. http://www.dongnai.gov.vn/38SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyPHỤ LỤC

Phụ lục: Một số hình ảnh cây hiện trạng thu thập được trong quá trình điều tra,

khảo sát:Ảnh 1: Cóc kèn (Derris trifolia Lour.)Ảnh 3: Thài lài (Commelina communis L.)Ảnh 2: Ngái nhẵn (Ficus hirta var. imberbis)Ảnh 4: Mù u (Calophyllum inophyllum L..)39SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHẢnh 5: Sậy (Phragmites vallatoria (L.) Veldk.)GVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 6: Biếc tím (Clitoria mariana L..)Ảnh 7: Đậu ma (Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth.)40SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 8: Phất dủ xanh

(Dracaena sanderiana forma virescens Hort.)Ảnh 9: Muôi (Melastoma affine D. Don.)Ảnh 10: Lác nước (Cyperus malaccensis Lam.)Ảnh 11: Bình bát nước (Annona glabra L.)41SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 12: Lý (Syzygium jambos (L.) Alston.)Ảnh 13: Chôm chôm (Nephelium lappaceum L.)42SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyẢnh 14: Đẳng nha (Rhabdosia sp..)Ảnh 15: Bọt ếch biển (Glochidion littorale Bt.)43SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Tác dụng: hoa đẹp, lá, quả làm thuốc. Vỏ nhiều tanin.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×