Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Người hướng dẫn: TS. ĐINH QUANG DIỆP

Người hướng dẫn: TS. ĐINH QUANG DIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

LỜI CẢM ƠN

Trong q trình thực hiện đề tài, tơi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của

các thầy cơ trong bộ mơn và bên ngồi, cũng như các bạn bè. Đặc biệt là:

- Tiến sĩ Đinh Quang Diệp.

- Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Hợp.

- Kỹ sư Vương Thị Thủy.

- Kỹ sư Lê Văn Thu.

- Kỹ sư Nguyễn Cơng Nghiệp.iTĨM TẮT

Đề tài “ Điều tra, khảo sát hiện trạng và đề xuất cây trồng phục vụ du lịch sinh thái ở cù lao

Sáu Nghiệp, Long Thành, Đồng Nai” đựoc tiến hành tại cù lao Sáu Nghiệp, huỵên Long

Thành, tỉnh Đồng Nai. Thời gian thực hiện từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2008.

Kết quả:

-Đánh giá được hiện trạng chung về thảm thực vật hiện có ở cù lao, bao gồm có 51

lồi cây thuộc 36 họ thực vật.-Đề xuất một số hướng cải tạo hiện trạng nhằm tạo điều kiện phát triển các loài cây

trồng.-Đề xuất mẫu mặt bằng trồng cây khi tiến hành trồng mới và cải tạo cây trồng hiện

trạng.-Đề nghị danh mục 16 loài cây thuộc 13 họ thực vật phù hợp cho cù lao này.iiSUMMARY

The essay “Surveying the vegetation and proposing plants for Mr. Sau Nghiep’s island, An

Hoa village, Long Thanh district, Dong Nai province” has been carried out from March to

May in 2008.

The results:

-Evaluating the current status of the vegetation in Sau Nghiep’s island. There are 51

species in 36 families.-Proposing some solutions to improve and develop plants .-Proposing the design plan for planting.-Giving a list include 16 species in 13 families, which is suitable for purposes.iiiMỤC LỤC

Tên đề mụcTRANGLời cảm ơniTóm tắtiiSummaryiiiMục lụcivDanh sách các bảngviDanh sách các hìnhviChương 1. MỞ ĐẦU1Chương 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU22.1 Mục tiêu22.2 Nội dung22.3 Phương pháp nghiên cứu22.3.1 Công tác chuẩn bị22.3.2 Công tác ngoại nghiệp32.3.3 Công tác nội nghiệp3Chương 3. TỔNG QUAN VÀ GIỚI THIỆU43.1 Khái niệm Du lịch sinh thái43.1.1 Khái niệm.43.1.2 Phân biệt du lịch sinh thái với các loại hình khác trong thị trường du lịch63.1.3 Tiêu chí phát triển du lịch sinh thái cho một địa điểm.73.2 Tác dụng của cây xanh trong đời sống con người83.3 Giới thiệu chung về cù lao Sáu Nghiệp113.3.1 Điều kiện tự nhiên163.3.1.1 Vị trí địa lý113.3.1.2 Địa hình.133.3.1.3 Khí hậu – thủy văn:13iv3.3.1.4 Thổ nhưỡng133.3.1.5 Kinh tế - xã hội15Chương 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN164.1 Kết quả điều tra, khảo sát hiện trạng thực vật hiện có trên cù lao164.2 Thảo luận và đề xuất24Chương 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ365.1 Kết luận365.2 Kiến nghị36TÀI LIỆU THAM KHẢO38PHỤ LỤC39vDANH SÁCH CÁC BẢNG

BẢNGTRANGBảng 4.1: Danh mục các loài cây hiện có ở cù lao.16Bảng 4.2: Danh mục các lồi cây đề xuất trồng.28DANH SÁCH CÁC HÌNH

HÌNHTRANGHình 3.1: Sơ đồ vị trí của Du Lịch Sinh Thái trong các loại hình du lịch6Hình 3.2: Bản đồ vị trí xã An Hòa11Hình 3.3: Hình chụp vệ tinh vị trí Cù lao Sáu Nghiệp12Hình 3.4: Phẫu diện đất cù lao13Hình 4.1: Bản đồ hiện trạng cây xanh trên cù lao18Hình 4.2: Mẫu mặt bằng đề nghị phân khu trồng cây26Hình 4.3: Mẫu mặt bằng đề nghị trồng cây theo phân khu27viĐề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyChương 1

MỞ ĐẦU

Khi con người bắt đầu cuộc sống hiện đại, chính là lúc mà con người phải

đối mặt với rất nhiều vấn đề phức tạp, mâu thuẩn mà ngun nhân khơng đâu xa

chính là do con người gây nên, đó là những vấn đề về mơi trường, sinh thái, xã hội,

nhân văn… Mà nghiêm trọng nhất vẫn là vấn đề về mơi trường sống có nguy cơ

ngày càng xấu đi do quá nhiều tác động của con người vào tự nhiên. Đâu phải khi

tiến hành tàn phá thiên nhiên thì ai cũng sẽ nghĩ đến đầu tiên là sức khỏe của

“Người mẹ thiên nhiên”, “Mẹ trái đất” ngày ngày vẫn nuôi dưỡng, che chở cho con

người ngày càng tệ đi và suy kiệt trông thấy như các hiểm họa thiên nhiên ngày

càng nhiều, băng tan ở hai cực, trái đất đang nóng lên từng ngày… với con người

thì cuộc sống ngày càng có nhiều khó khăn, thất bại,… những khi đó nơi mà con

người tìm về là nguồn cội, là thiên nhiên để mà đắm chìm trong đó, để “quên đi sự

đời”, để có những phút giây thư giãn thoải mái nhất. Chính lúc này là lúc mà con

người hỏi mình vì sao đã đối xử tệ với thiên nhiên như vậy và lại bắt đầu tiến hành

khôi phục, bảo vệ thiên nhiên.

Với mục đích phục vụ cho cơng tác quy hoạch tổng thể và để có được những

lợi ích thật sự từ cây xanh, tơi đã đề xuất đề tài: “Điều tra, khảo sát hiện trạng và

đề xuất cây trồng phục vụ du lịch sinh thái ở cù lao Sáu Nghiệp, Long Thành,

Đồng Nai” nhằm cung cấp dữ liệu một cách đầy đủ về vấn đề cây xanh hiện trạng ở

cù lao, một trong những yếu tố chủ chốt của dự án xây dựng cù lao Sáu Nghiệp

theo hướng du lịch sinh thái về sau. Từ những dữ liệu thu thập được sẽ có kết luận

tổng quát và đề nghị thích hợp cho vấn đề cây trồng cho cù lao.

1SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị ThủyChương 2

MỤC TIÊU, NỘI DUNG

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 MỤC TIÊU:

- Khảo sát và điều tra hiện trạng cây xanh, từ đó đưa ra bảng danh sách các lồi

cây hiện có ở cù lao Sáu Nghiệp phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển du

lịch sinh thái sau này.

- Đề xuất một số chủng lồi cây trồng phù hợp khí hậu, đảm bảo lợi ích kinh tế.

2.2 NỘI DUNG:

- Khảo sát và điều tra hiện trạng về thực vật, loại đất, chế độ khí hậu thủy văn

hiện có ở cù lao.

- Xây dựng danh mục thực vật hiện có trên cù lao.

- Thu thập một số hình ảnh hiện trạng.

- Đề xuất các lồi cây thích hợp để phục vụ việc phát triển du lịch sinh thái trên

cù lao này.

2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

2.3.1 Công tác chuẩn bị:

- Tham khảo tài liệu, bản đồ xác định vị trí cù lao tiến hành nghiên cứu, khảo

sát từ phần mềm Google Earth.

2.3.2 Công tác ngoại nghiệp:

- Tiến hành điều tra, khảo sát hướng di chuyển giao thông để tới cù lao Sáu

Nghiệp.2SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Đề tài tốt nghiệp đại học DH04CHGVHD: Đinh Quang Diệp – Vương Thị Thủy- Tiếp cận thực địa bằng 2 tuyến giao thông: đường bộ bằng xe máy rồi tiếp theo

là đường thủy bằng đò hoặc xuồng máy.

- Tiến hành lấy mẫu, chụp ảnh ghi nhận thực tế, ghi chép vào sổ tay những nhận

xét, đánh giá…

- Tiếp cận người dân địa phương về việc xác định tên địa phương của các loài

cây lấy mẫu, đất đai, khí hậu, thủy văn.

2.3.3 Cơng tác nội nghiệp:

- Tiến hành tham khảo, tra cứu tài liệu, sách báo chuyên ngành có liên quan

(Phần tài liệu, sách báo tham khảo sẽ được giới thiệu trong mục Tài liệu tham

khảo), nhằm xác định tên, loài, họ của các cây lấy mẫu.

- Tham vấn ý kiến các chuyên gia trong ngành về các mẫu đã thu thập.3SVTH: Nguyễn Thanh Ảnh

MSSV: 04131001Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Người hướng dẫn: TS. ĐINH QUANG DIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×