Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phân tích yêu cầu công nghệ.

III. Phân tích yêu cầu công nghệ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

1RUNQ0.0Đèn báo hộ thống bắt đầu làm việc2TLAQ0.1Đèn báo mức thấp, bé hơn 2000C3THAQ0.2Đèn báo mức cao, lớn hơn 12000C4V1Q0.3Van 1 mở5V2Q0.4Van 2 mở6EQ0.5Đèn báo sự cốCHƯƠNG III: KẾT LUẬN

Thông qua đề tài này chúng em đã thực hiện được một số nhiệm vụ sau.1) Về tổng quan.

Hiểu rõ hơn về PLC cũng như cấu tạo, cách thức hoạt động và lập trình của

chúng.

Tìm hiểu được vai trò và ứng dụng của PLC trong thực tế.

Thấy được tính nhanh nhạy, dễ dàng điều khiển và thay đởi chương trình của

PLC mà không tốn nhận công trong sản xuất cũng như điều khiển. Thấy được

vai trò của tự động hố trong quá trình sản xuất

2) Kết quả nghiên cứu thực nghiệm

Được triển khai trên phần mềm mô phỏng của S7-200 các giá trị nhiệt độ được

đề cập trong thuật toán.

Tất cả đều được dựa trên lý thuyết và chưa có cơ sở thực hành, các giá trị,

thang đo đều có giá trị dễ dàng thay đởi trong phần chương trình PLC.

TỔNG KẾTThuận lợi: được sự chỉ dẫn tận tình, hướng dẫn chu đáo của cô giáo hướng dẫn,

nguồn tài liệu tham khảo rộng và phong phú.

Khó khăn: hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tập. Do giá thành của linh

kiện khơng nhỏ nên chưa có mơ phỏng thức tế.

Qua những thuận lợi và khó khă trên cùng thời gian xây dựng và hoàn thiện hệ

thống và hoạn thiện bài tập được giao đã cho chúng e nhưng kỹ năng quá giá

về môn học, đồng thời cũng cho chúng em cái nhìn tởng quan về mơn học . bài

báo cáo tìm hiểu này góp phần cho sinh viên chúng e có cơ hội tiếp cận với

thực tế chuẩn bị hành trang và kiến thức cho nhưng năm tiếp theo.

Cuối cùng chúng em xin trân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình cảu cơ giáo

hướng dẫn đã giúp chúng em hồn thành bài tập này. Do hạn chế về kiến thức

chưa tiết kiệm được thời gian chưa tận dung tối đa nguồn tài liệu đã có lên bài

tập sau khi hồn thành còn nhiều sai sót mong cơ giáo bở sung giúp chúng em

hoàn thành bài tập này.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!Mục lụcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phân tích yêu cầu công nghệ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×