Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự toán công trình

Dự toán công trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề Tài 7

14,633,800 Aptomat

TủTên aptomatSố cựcIdm (A)Giá ( VND )Động lực3VL6780-1SE36-0AA0380032,236,000Chiếu

sángAptomat Schneider

EZ9F34320 3P320200,000Làm mátAptomat Schneider

EZ9F34320 3P320200,000Tổng32,636,000Nhánh

A2-A1Tên aptomat

MCCB LS ABS203cSố cực

3Idm, A

250Giá (VND)

3,300,000A23VL4740-1DC360AA0340014,290,000A4-A3MCCB LS ABN203c32001,820,000A43VL4740-1DC360AA0340014,290,000Tổng33,700,000Đoạn

dây

A1-1

A1-2

A1-3

A1-4

A1-5

A1-6

A1-7

A1-8

A1-12

A1-13

A1-14

A2-17

A2-18Idm, ASố cựcLoại aptomatGiá (VNĐ)20

100

100

100

20

20

50

50

50

100

100

20

503

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3SC68N

LS ABN103c

LS ABN103c

LS ABN103c

SC68N

SC68N

EZ9F34350

EZ9F34350

EZ9F34350

LS ABN103c

LS ABN103c

SC68N

EZ9F34350240,000

665,000

665,000

665,000

240,000

240,000

285,000

285,000

285,000

665,000

665,000

240,000

285,00029

TKHT Cung cấp điệnĐề Tài 7

A2-19

A2-23

A2-21

A2-22

A3-9

A3-10

A3-11

A3-15

A3-16

A3-20

A4-23

A4-24

A4-25

A4-26

A4-27

A4-28

A4-29

A4-30

A4-31150

100

100

150

50

50

100

50

100

50

150

150

20

50

150

100

50

100

503

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3LS ABN203c

LS ABN103c

LS ABN103c

LS ABN203c

EZ9F34350

EZ9F34350

LS ABN103c

EZ9F34350

LS ABN103c

EZ9F34350

LS ABN203c

LS ABN203c

SC68N

EZ9F34350

LS ABN203c

LS ABN103c

EZ9F34350

LS ABN103c

EZ9F343501,250,000

665,000

665,000

1,250,000

285,000

285,000

665,000

285,000

665,000

285,000

1,250,000

1,250,000

240,000

285,000

1,250,000

665,000

285,000

665,000

285,000Tổng17,900,000 Tụ bù:

Trạm điện 3P, 630KVA - Tụ bù CS 300KVAR = 34.200.000 VNĐ

 Nối đất bảo vệ:

10 Cọc tiếp địa đồng vàng dài 2.5m= 10*1.250.000đ = 12.500.000đ

Thanh nối tiếp địa 15kg có giá 215.000đ/1kg = 3.225.000đ

 Trạm biến áp:

2 máy biến áp 630kVA 22kV/0.4kV có giá là:

2*230.000.000=460.000.000đ

 Tổng chi phí dự tốn của cơng trình là:

Phần dự tốn

Dây cáp

Aptomat

Tụ bù

Nối đất

Biến ápGiá (VNĐ)

14,633,800

84,236,000

34,200,000

15,725,000

460,000,00

0Công lắp đặt

(10%)60,879,480Tổng669,674,28

030

TKHT Cung cấp điệnĐề Tài 7

7. Các bản vẽ- Sơ đồ nguyên lý mạng điện toàn phân xưởng31

TKHT Cung cấp điệnĐề Tài 7- Sơ đồ đi dây mạng điện trên mặt bằng phân xưởng- Sơ đồ nối đất32

TKHT Cung cấp điệnĐề Tài 7- Sơ đồ trạm biến ápMặt cắt A-AMặt cắt B-BB

A-HẾT-33

TKHT Cung cấp điệnĐề Tài 7Mục lục1. Tính phụ tải điện.........................................................................................................4

1.1.Phụ tải chiếu sáng..........................................................................................................41.2.Phụ tải thơng thống và làm mát...................................................................................41.3. Phụ tải động lực, phân nhóm thiết bị, xác định phụ tải từng nhóm, tổng hợp phụ tải

động lực................................................................................................................................... 5

1.4.Tổng hợp phụ tải toàn phân xưởng..............................................................................102. Xác định sơ đồ cấp điện của phân xưởng.................................................................11

2.1.Xác định vị trí đặt trạm biến áp phân xưởng...............................................................112.2.Các phương án cấp điện cho phân xưởng....................................................................112.2.1

2.3.Sơ bộ chọn phương án..........................................................................................11Đánh giá...................................................................................................................... 173. Lựa chọn và kiểm tra các thiết bị điện......................................................................17

3.1.Tính toán ngắn mạch...................................................................................................183.2.Chọn thiết bị bảo vệ và đo lường.................................................................................194. Thiết kế trạm biến áp................................................................................................22

5. Tính tốn bù cơng suất phản kháng nâng cao..........................................................24

5.1.Ý nghĩa của việc bù công suất phản kháng..................................................................245.2.Tính tốn bù cơng suất phản kháng để cos mong muốn sau khi bù đạt 0.9................245.3.Đánh giá hiệu quả bù cơng suất phản kháng................................................................256. Tính tốn nối đất và chống sét..................................................................................25

7. Dự tốn cơng trình....................................................................................................27

8. Các bản vẽ................................................................................................................3034

TKHT Cung cấp điệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự toán công trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×