Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT

Chương 4 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

m= V x 

Với:

m: khối lượng sản phẩm (g)

V: Thể tích sản phẩm ( cm3)

: Khối lượng riêng của sản phẩm ( theo đơn pha chế)

Cơng thức tính thể tích của sản phẩm tấm vật liệu tre Composite:

V= a x b x c

Thay thế vào bảng giá trị công thức ta được bảng sau:

Bảng 4.2: Thể tích và khối lượng hỗn hợp nhựa khi thiết kế theo quy cách

Kích thước tấm (cm)

Chiều

Chiều rộng

Chiều

dài

244122Thể tích hỗnKhối lượnghợp nhựa (cm3)hỗn hợp nhựa (kg)8930,410cao

0,34.2.2. Tính tốn cân bằng vật chất

4.2.2.1. Số ngày làm việc

Gọi:Nlv: số ngày làm việc trong một năm (ngày)

N: Số ngày trong năm (ngày)

N1: Số ngày nghỉ hàng tuần trong năm (ngày)

N2: Số ngày nghỉ lễ trong năm (ngày)

N3: Số ngày nghỉ lễ bảo trì, sửa chửa máy móc trong năm.

Nlv= N – (N1+ N2 + N3).59Bảng 4.3: Bảng thống kê số ngày làm việc và số ngày nghỉ trong năm

Đơn vị

Số ngày trong năm

Số ngày nghỉ trong năm

Số ngày nghỉ lễ trong năm

Số ngày nghỉ bảo trì máy

Số ngày làm việc trong năm

Số ca làm việc trong ngày

Số giờ làm việc trong ngày

Số giờ làm việc trong nămNgày

Ngày

Ngày

Ngày

Ngày

Ca

Giờ

GiờGiá trị

365

52

9

15

289

3

8

69364.2.2.2. Xác định năng suất sản phẩm:

Sản phẩm của nhà máy được sản xuất cho ngành xây dựng khu cao ốc, tòa

nhà, siêu thị,… Dựa vào nhu cầu sử dụng cũng như điều kiện kinh tế. Tôi chọn thiết

kế nhà máy có cơng suất 1.500.000 m2/năm.

Gọi:Qng: Năng suất sản phẩm cho 1 ngày (sản phẩm/ ngày)

Qn:Năng suất sản phẩm cho một năm ( sản phẩm/năm)Ta có:

Qng = Qn/ 289

Qng = 1500000/289 = 5190 (m2/ngày)Tính tốn khối lượng ngun liệu sử dụng trong đơn pha chế tấm tre compiste:60Bảng 5.4: Khối lượng thực tế của nguyên liệu để sản xuất 1 sản phẩm

STTThành phầnPHPPhần trămKhối lượngkhối lượngthực tế (kg)(%)

1Poly Ester10078,74102Sợi tre2519,682,53Trigonox C21,580,21271001,7Tổng cộngDựa vào sơ đổ khối, quy trình cơng nghệ, hệ số tổn thất nguyên liệu tre cho quá

trình sản xuất được tính như sau :

Ki=(1+1%)×(1+1%)×(1+0,1%)×(1+0,1%)×(1+0,1%)×(1+0,1%) =1,024

Từ đó :

Khối lượng thực tế của tre = Khối lượng tre × Ki.

Bảng 5.5: Khối lượng tre sử dụng thực tế

Khối lượng treKhối lượng thực tế củaSố lượng sản phẩm sản(kg/sp)tre (kg/sp)xuất trong 1 ngày43254429(tấm/ngày)

1730Tính tốn lượng Nhựa Epoxy dùng để dán ứng với từng dòng sản phẩm khi

sản xuất của 1 tấm vật liệu.

Hệ số tổn thất của nhựa Epoxy trong quy trình cơng nghệ:

K’i= (1+ 0,1%)x(1+ 0,1%)x(1+ 0,1%) = 1,00361Bảng 5.6: Tính diện tích Nhựa Epoxy cần dùng cho 1 tấm vật liệu Tre

Composite

Kích thước tấm (m)Chiều dàiChiều rộng2,441,22Diện tích nhựaDiện tích nhựaEpoxy một mặtEpoxy tấm látTấm lát/tấm tre, m2một mặt Tấm

lát/tấm tre, m22,97682,9857Bảng 5.7: Diện tích Nhựa Epoxy cần dùng cho 1 ngày và trong 1 năm

Diện tích màng nhựa Epoxy cầnDiện tích màng nhựa Epoxy cầndùng trong một ngày ( m2 )dùng trong một năm ( m2 )5165,2611492760,43Hệ số tổn thất của tấm lát trong quy trình cơng nghệ:

K’i= (1+ 0,1%)x(1+ 0,1%)x(1+ 0,1%) = 1,003Bảng 5.18: Tính diện tích tấm lát cần dùng cho 1 tấm vật liệu Tre Composite

Kích thước tấm (m)Chiều dàiChiều rộng2,441,22Diện tích tấm látDiện tích thực tếmột mặt Tấmtấm lát một mặtlát/tấm tre, m2Tấm lát/tấm tre,

m22,97682,985762Bảng 5.19: Diện tích tấm lát cần dùng cho 1 ngày và trong 1 năm

Diện tích tấm lát cần dùng trongDiện tích tấm lát cần dùng trong mộtmột ngày ( m2 )năm ( m2 )5165,2611492760,4363Chương 5: TÍNH TỐN THIẾT BỊ

5.1. Dây chuyền sản xuất chính

5.1.1. Máy xé kiện

5.1.1.1. Nhiệm vụHình 5.1: Máy xé kiện.

(Nguồn: công ty Changshu Feilong)

Máy xé trộn tự động có nhiệm vụ xé tơi sơ bộ các sợi tre từ các kiện tre.

Nó phù hợp cho các loại bó sợi. Điều chỉnh được định lượng sau khi chất xơ

được mở sơ bộ. Hệ thống cân đo và kiểm soát trọng lượng của vật liệu, và mang lại

tỷ lệ chính xác. Điều khiển tự động, vận hành dễ dàng và bảo trì đơn giản.

5.1.1.2. Đặc tính kĩ thuật

Thơng số kỹ thuật:

Chiều rộng làm việc: 1120mm / 1420mm / 1500mm

Công suất: 500 - 600 kg/ h

Khối lượng thùng: 0,43m³

Tần suất mở: 1 ~ 2,5 lần / phút

Kích thước máy: 4m x 2,5m x 3m

645.1.2. Máy xé trộn ( cắt và đánh tơi )

5.1.2.1. Nhiệm vụHình 5.2: Máy xé, đánh tơi và cắt ngắn.

(Nguồn: cơng ty Changshu Feilong)Hình 5.3: Phên đinh và lưỡi dao cắt

(Nguồn: công ty Changshu Feilong)65Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4 : CÂN BẰNG VẬT CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×