Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

2 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giờ làm việc hành chính từ 8 giờ đến 17 giờ, nghỉ trưa một tiếng, làm việc từ

thứ hai đến hết sáng thứ bảy

Bảng 10.38: Số lượng nhân viên làm giờ hành chính.

Phòng banBan giám đốcChức vụSố lượngGiám đốc1Thư ký giám

đốcPhòng kế hoạchPhòng tài chính

Phòng nhân sự

Phòng sản xuất

Phòng nghiên

cứu và phát triển

Phòng cơ điện

Thủ kho2Phó giám đốc2Trưởng phòng1Nhân viên4Trưởng phòng1Nhân viên4Trưởng phòng1Nhân viên3Trưởng phòng1Nhân viên5Trưởng phòng1Kỹ sư4Trưởng phòng1Kỹ sư3Trưởng phòng1Tổng cộng3410.2.2 Nhân viên làm việc theo ca

Bảng 10.39: Số lượng nhân viên làm việc theo ca.

Công việcSố lượng người

trên 1 caSố ca

làm việcSố

lượngQuản đốc phân xưởng

pha trộn133Quản đốc phân xưởng133sản xuất

Quản kho ngun liệu133Quản kho thành phẩm133133236Pha trộn5315Đổ khn343102Rửa236Sấy2364312531510330Cân

chấthóaMáy

nghiền biBộ

phận sản

xuấtĐóngbao

KCS

Bốc xếp,

đóng pallet

Tổ

phụ cầnLái xe tải6Y tế1

Số lượng người

trên 1 caCông việcTổ

phụ cần6

3

Số ca

làm việc3

Số

lượngBảo vệ236Công nhân

vệ sinh339Nhà ăn4Tổng cộng10.2.3 Tiền lương

Tiền lương bao gồm lương chính, lương phụ, bảo hiểm xã hội (BHXH) và phụ

cấp.

Lương chính = Lương căn bản Hệ số lương.4

235Lương phụ = 10% Lương chính (lương phụ bao gồm các khoản phụ cấp theo

quy định của nhà nước như phụ cấp độc hại, phụ cấp lưu động, phụ cấp làm thêm

giờ , …)

Mức đóng BHXH hằng thánh đối với người sử dụng lao động là 18% và người

lao động là 8% được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao

động và hợp đồng làm việc theo nghị định về bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng từ

01/01/2016.

Theo quy định của Chính phủ về mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày

01/01/2016 thì lương căn bản là 3.500.000 đồng/người/tháng.

Bảng 10.40: Bảng lương cơng nhân viên.

S

Chứ

c danh

ng

ườ

iLươn

g

chính

(VNĐ/ngư

ời)Lươn

g

phụ

(VNĐ/ngư

ời)

000Giá

m đốc12.2050

.000Phó

giám đốc21.6100

.0000001.5050

.00000051.2250

.00000015.250.BHX

H

(VNĐ/ngư

ời)2.205.3.969.

0001.610.2.898.Lươn

g

tháng

(VNĐ/ngư

ời)

28.224

.000Tổng

lương

tháng

28.224.

00020.608

.0000001.204.17.759

.000337.42

1.000980.0014.455

.00000000041.216.Trưở

ng

phòng/Q

uản đốc1

9Phó

phòng

Nhân

viên văn

phòng

Bộ9000

11.505.

000

1.225.

0

525.00

06.650.420.00

0665.006.195.117.70

5.0007.847.1.530.1000

532.0072.275.phận sản

xuất

Tổ

phụ cần95000

280

3.500.0000

350.000000

280.00065.000

4.130.000115.64

0.000

2.242.6

46.000TổngTổng lương trong một tháng là 2.242.646.000 VNĐ/tháng. Mà tiền lương của

cơng nhân viên vào dịp lễ, tết được tính bằng một tháng lương.

Tổng lương một năm = Tổng lương một tháng 13 = 29.154.398.000 VNĐ.

10.3VỐN CỐ ĐỊNH (FC)10.3.1 Vốn đầu tư cho xây dựng

 Tiền thuê đất

Tổng diện tích nhà máy 10080 m2. Giá thuê đất là 794.500 VNĐ/m2/năm.

Tiền thuê đất trong 20 năm:

T1 = 10080 794.500 20 = 160.171.200.000 VNĐ

 Tiền xây dựng nhà cơng nghiệp

Tổng diện tích nhà xưởng gồm ba kho và phân xưởng sản suất là 4536 m2.

Giá tiền xây dựng 1 m2: 2.000.000 VNĐ.

Tổng số tiền xây dựng:

T2 = 2.000.000 4536 = 9.072.000.000 VNĐ

Tiền khấu hao hàng năm

A2 = T2 10% = 9.072.000.000 10% = 907.200.000 VNĐ

 Tiền xây dựng nhà dân dụng

Tổng diện tích nhà hành chính và các cơng trình phụ là 1536 m2.

Giá tiền xây dựng 1 m2 là 2.500.000 VNĐ.Tổng số tiền xây dựng:

T3 = 2.500.000 1536 = 3.840.000.000 VNĐ

Tiền khấu hao hàng năm:

A3 = T3 10% = 3.840.000.000 10% = 384.000.000 VNĐ

 Tiền xây dựng đường đi và cây xanh

T4 = T2 10% = 9.072.000.000 10% = 907.200.000 VNĐ

Tiền khấu hao hàng năm:

A4 = T4 10% = 907.200.000 10% = 90.720.000 VNĐ

 Vậy vốn đầu tư cho xây dựng:

T = T1 + T2 + T3 + T4 = 173.990.400.000 VNĐ

Tổng chi phí khấu hao hàng năm cho xây dựng:

A = A2 + A3 + A4 = 1.381.920.000 VNĐ

10.3.2 Vốn đầu tư cho thiết bị

Vốn dành cho thiết bị chính.

Bảng 10.41: Chi phí mua thiết bị chính.

S

T

TTên thiết bị

123

4Bồn chứa latex

Máy nghiền bi ɸ900 x

1800

Máy nghiền bi ɸ1200 x

3000

Bồn chứa hỗn hợp huyền

phù sau khi nghiền

Máy trộnSố

lượng

(cái)Đơn

giá (VNĐ)Thành

tiền (VNĐ)1275.000

.000900.000

.000150.00

0.000150.000

.000225.00

0.000225.000

.0001

1

7

15.000.35.000.00000045.000

.00000045.000.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×