Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 10.3: Tổng kết vốn cố định nhà máy

Bảng 10.3: Tổng kết vốn cố định nhà máy

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn Đạt3Xây dựng (C)2,552Tổng

10.428Vốn lưu động10.4.1 Tiền mua nguyên liệu

Nguyên liệu được mua và dự trữ trong kho đủ cho 10 ngày sản xuất. Giá

nguyên liệu đưa ra bao gồm giá chuyên chở đến nhà máy.

Bảng 10.4: Bảng giá thành từng loại nguyên liệuNguyên liệuNăng

suất,

kg/ngàyNăng suất,Giá thànhThành tiềnkg/10 ngàyVND/kgVNDHDPE

nguyên sinh9359,9393599,3329.8002.789.260.034HDPE tái

sinh2780,1127801,0814.000389.215.120Chất độ Talc984,159841,51450044.286.795Bột màu405,904059,0317.00069.003.510

3.291.765.459Tổng cộng

Vậy chi phí để mua nguyên liệu cho 10 ngày sản xuất là:10.4.2 Tiền lương cho cán bộ công nhân viên và các khoảng khác

Bảng 10.5: Lương cán bộ công nhân viên

Chức vụLương tháng (VNĐ)Số ngườiThành tiền (VNĐ)Giám đốc15 000 000115 000 000Phó giám đốc10 000 000220 000 000Trưởng phòng8 000 000432 000 000Nhân viên hành chánh6 000 0001060 000 000Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtNhân viên tạp vụ, bảo

vệ, y tế4 000 000642 000 000Nhân viên quản lý chất

lượng6 000 000212 000 000Kỹ sư7 000 000642 000 000Công nhân sản xuất5 000 0001575 000 00046298.000.000TổngVậy tổng quỹ lương trong 1 tháng cho cán bộ công nhân viên tại nhà máy là:Các khoảng chi phí phụ khác (chi phí văn phòng...):Chi phí thưởng cho các ngày lễ, tết, trợ cấp, bồi dưỡng, khen thưởng, bảo hiểm,....

ta lấy bằng 15% tổng lương:Tổng vốn lưu động của nhà máy là:10.5 Tổng vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư = tổng vốn lưu động + tổng vốn cố định

Tổng vốn đầu tư = + 28 = 31,65 tỷ đồng

10.6Dự tính giá thành sản phẩm10.6.1 Chi phí trực tiếp

Chi phí trực tiếp gồm có:

-Chi phí mua ngun liệu-Điện và nước dùng để sản xuất-Tiền lương cho người lao độngKhóa luận tốt nghiệp-GVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtChi phí phụTính tốn chi phí trực tiếp:

-Chi phí mua nguyên liệu trong 1 tháng :-Chi phí tiêu thụ điện trong 1 tháng:

Lượng điện tiêu thụ trong 1 năm là 2751670,25 kWh/năm

Lượng điện tiêu thụ trong 1 tháng là: 229305,85 kWh/thángGiá điện tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân trung bình là 1700 đồng/kWh.

Tiền điện dùng trong 1 tháng:-Chi phí dùng nước trong 1 tháng:Lượng nước tiêu thụ trong 1 tháng: 4,81 x 24 = 115,44 m3

Giá nước sản xuất tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân trung bình là 4000 đồng/

m3

Tiền nước dùng trong 1 tháng:Bảng 10.6: Các chi phí trực tiếp

STTLoại chi phí1Nguyên liệu2Tiền điện3Tiền nước4Tiền lương298.000.0005Chi phí phụ50.000.000Tổng cộngThành tiền (VNĐ)8.638.486.705Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtChi phí trực tiếp cho 1 kg sản phẩm= tổng chi phí trực tiếp 1 tháng/ tổng

khối lượng sản phẩm 1 tháng.

Chi phí trực tiếp cho 1 kg sản phẩm:10.6.2 Chi phí gián tiếp (khấu hao tài sản)

Thuê đất và xây dựng các cơng trình:

o Với tiền th đất

Tiền thuê đất khấu hao trong 50 năm dựa trên giá thuê đất.

Giá thuê đất là: triệu VNĐ/50 năm.

Mức trích khấu hao hằng năm:

Mức trích khấu hao hằng tháng:

o Với chi phí xây dựng nhà máy

Theo quy định tại Phụ lục I của thông tư Số 162/2014/TT-BTC ngày

06/11/2014 của Bộ tài chính khấu hao tài sản: cửa, nhà xưởng, kho chứa,..khấu hao

trong vòng 20 năm.

Chi phí cho xây dựng là : triệu VNĐ

Mức trích khấu hao hằng năm:

Mức trích khấu hao hằng tháng:

Vậy khoảng trích khâu hao thuê đất và xây dựng cơng trình là:o Máy móc và thiết bịKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtTheo quy định tại Phụ lục I của thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày

06/11/2014 của bộ Tài chính, tuổi thọ thiết bị sản xuất khâu hao là 15 năm.

Chi phí đầu tư cho thiết bị sản xuất:

Mức trích khấu hao hằng năm của thiết bị sản xuất:Mức trích khấu hao hằng tháng của thiết bị sản xuất:Chi phí bảo trì thiết bị hàng tháng= 5% khấu hao thiết bị hằng thángBảng 10.7: Bảng tổng kết chi phí khấu hao cố địnhSTTLoại chi phí1Thuê đất và xây dựng2Máy móc và thiết bị3Bảo trì

Tổng cộngKhấu hao

(triệu VNĐ/năm)Khấu hao

(triệu VNĐ/tháng)34,60

973,1881,113Chi phí gián tiếp trên 1 kg sản phẩm trong nhà máy:Lãi suất ngân hàng:

Vốn lưu động của nhà máy phải vay ngân hàng với lãi suất 5,5% /năm (theo chính

sách vay vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp gói 20 000 tỷ của ngân hàng Agribank).

Phân bố lãi suất ngân hàng theo năng suất năm:

Tiền lãi hằng năm là:Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn Đạt10.7 Tổng chi phí tính chung cho 1kg sản phẩm tại nhà máy

Tổng chi phí= chi phí trực tiếp + chi phí gián tiếp

= + = 28607,11 VNĐ/kg sản phẩm.

10.7.1 Chi phí tổng cộng

Chi phí tổng cộng = chi phí sản xuất tại phân xưởng+ chi phí bán hàng

Trong đó chi phí bán hàng bao gồm tiền vận chuyển và phân phối hàng

hóa.Ta lấy chi phí bán hàng = 3% chi phí sản xuất.Đây là giá bán tối thiểu của sản phẩm đảm bảo duy trì hoạt động của nhà máy.

10.7.2 Giá bán sản phẩm

Giá bán sản phẩm= chi phí tổng cộng tối thiểu+(suất thu lời tối thiểu – thuế

doanh nghiệp).

Chọn suất thu lời tối thiểu hằng năm cho dự án là 20% tổng vốn đầu tư ban

đầu.Theo luật thuế doanh nghiệp đươc quy định tại điều 11 của TT 78/2014/TTBTC theo đó, mức thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 là 20%.Lợi nhuận trung bình 1 năm tại nhà máy là:Lợi nhuận trên 1kg sản phẩm là:Giá bán sản phẩm: + = 30786 VNĐ/kg

Vậy giá thành theo từng sản phẩmKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtKhóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtBảng 10.8: Giá thành theo từng loại can nhựaCan nhựaDung

tích

(L)Dùng cho hóa

mỹ phẩm, hóa

chất, xăng dầuDùng cho chất

lỏng thơng

thườngPhần Năng

Khối Giá thành theo

trăm tỉ suất

lượng

sản phẩm

lệ sản (nghìn

(g/cái)

(VND/cái)

xuất (%) sp/năm)20,15002006157.250,150040012314100,150065020011200,21000100030786300,1500120036943100,150050015393200,2100070021550300,150090027707Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtBảng 10.9: Giá thành theo từng loại nắp can nhựa

Dung tích

(L)Khối

lượng

(nghìn cái/năm) (g/cái)

Số lượngGiá thành theo sản

phẩm (VND/cái)25003092455003092410100045138520200045138530100045138510.8 Thời gian hoàn vốnBảng 10.10: Bảng tổng kết chi phí

STTThơng sốĐơn vịGiá trị1Diện tích nhà máym263632Tổng vốn đầu tưTỷ VNĐ31,653Giá bán sản phẩmVNĐ/kg307864Thời gian hoàn vốnNăm4,6KẾT LUẬN

Khóa luận của em với đề tài: Thiết kế nhà máy sản xuất can nhựa gia dụng

năng suất 5 triệu sản phẩm trên năm cơ bản đã hồn thành.Khóa luận tốt nghiệp-GVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtĐịa điểm xây dựng: đặt tại khu công nghiệp Lê Minh Xuân, tọa lạc ở

phía Tây TP.HCM thuộc đường biên xã Tân Nhựt và xã Lê Minh Xn,-huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Diện tích nhà máy: 6363 m2 với diện tích phân xưởng: 1800 m2.

Tổng vốn đầu tư: 31,65 tỷ Đồng.

Điện năng tiêu thụ: 2751670,25 kWh/năm.

Thời gian hồn vốn: 4,6 năm.Qua bài khóa luận này, em đã tìm hiểu được về: nguyên liệu sản xuất, quy

trình công nghệ hiện đại, các thiết bị sử dụng trong dây chuyền sản xuất, biết được

cách tính năng lượng và tính kinh tế cho nhà máy và một số quy định an tồn của

cơng ty.Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Tấn ĐạtTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Hiệp hội nhựa Việt Nam, website: vpast.vn

[2] Báo cáo ngành nhựa FPTS

[3] Báo cáo tập sự nghề nghiệp tại công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất

Minh Phú Vina, 2018

[4] Ngô Mạnh Long, Vật liệu và công nghệ chất dẻo, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt

Nam, 2013.

[5] Nguyễn Quang Khuyến, Công nghệ sản xuất chất dẻo, Trường Đại Học Tôn

Đức Thắng, 2011.

[6] Đỗ Thành Thanh Sơn, Kỹ thuật gia công Polymer, Trường Đại Học Bách Khoa

TP HCM, 1987.

[7] Nguyễn Quang Khuyến, Kỹ thuật gia công Polymer, Trường Đại Học Tôn Đức

Thắng, 2011.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 10.3: Tổng kết vốn cố định nhà máy

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×