Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6 MÔ PHỎNG GIA CÔNG & XUẤT CODE CHO MÁY GIA CÔNG CNC

CHƯƠNG 6 MÔ PHỎNG GIA CÔNG & XUẤT CODE CHO MÁY GIA CÔNG CNC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệp72GVHD: TS.Rudolf KieferHình 6.71: Đưa chi tiết vào mặt phẳng tham chiếu.

6.1.2. Tạo phôi ban đầu

Khai báo kích thước của phơi Workpiece hiển thị giao diện (hình 6.4) chọn thêm

chiều cao cho phơi vì khi tiện sẽ mất đi một phần kích thước so với ban đầuHình 6.72: Tạo phơi tiện.Khóa luận tốt nghiệp73GVHD: TS.Rudolf Kiefer6.1.3. Q trình ngun cơng

Chọn máy cho q trình gia cơng bao gồm các loại máy trong hình 6.5

-Mill: Phay

Mill-Turn: Phay và tiện

Lathe: Tiện

Wire EDM: Máy cắt dây

User-Defined Work CenterThông thường trong q trình gia cơng CNC chủ yếu sử dụng là máy phay 3 trục

do đó ở đây chọn máy Mill cho q trình gia cơng, (hình 6.6).Hình 6.73: Lựa chọn trục gia cơng cho máy.Khóa luận tốt nghiệp74GVHD: TS.Rudolf Kiefera. Tạo ngun cơng

Ngun cơng được tạo bằng lệnh Operation (hình 6.6), và chọn hệ trục tọa độ

(vừa tạo). Lưu ý rằng ở lệnh Clearence chọn bề mặt gia công cần chú ý nhập giá trị

kích thước an tồn cho phơi.Hình 6.74: Tạo nguyên công.

Tiếp theo ở lệnh Daturn (Coordinate System) thể hiện các tùy chọn (hình 6.7),

chọn hệ trục tọa độ là giao của 3 mặt phẳng. Nếu hướng của hệ trục tọa độ khơng

đúng thì q trình tiện sẽ khơng đúng do đó có thể thay đổi hướng của hệ trục tọa

độ ở Orientation.Hình 6.75: Chọn hệ trục tọa độ cho phôi.

b. Tạo Mill Face

Sau khi lựa chọn loại dao vào Tab Mill

(Mill Windown) sau đó chọn mặt phẳng cần

gia công chọn lệnh Depth và Chọn mặt

phẳng đối so với mặt phẳng vừa chọn click

chọn Ok.

Hình 6.76: Tạo Mill Face.Khóa luận tốt nghiệp75GVHD: TS.Rudolf Kieferc. Face Milling 1

Chọn Mill (Face) chọn Edit Tools và thay

đổi thông số của dao, bảng tùy chọn (hình 6.9)

nhập và thay đổi các thơng số phù hợp với đối

tượng.

Các thông số thay đổi bao gồm:

- Cut Feed: Tốc độ cắt.

- Step_Depth: Kích thước chiều dày đâm

dao.

- Clear_Dist: Khoảng cách đảm bảo an

tồn cho phơi.

- Spindle_Speed: Tốc độ quay của máy

- Coolant_Option: Lựa chọn có bật đường

giải nhiệtHình 6.77: Các thơng số dao.Khóa luận tốt nghiệp76GVHD: TS.Rudolf KieferNgồi ra còn có thể thay đổi kích thước của dao ở Cutting Tools (hình 6.10).Hình 6.78: Thay đổi kích thước dao.

Chọnđể xem lệnh phay vừa tạo, (hình 6.11)Khóa luận tốt nghiệp77GVHD: TS.Rudolf KieferHình 6.79: Face Milling 1.

d. Face thô

Tương tự Face Milling 1.

Ở Roughing chọn loại dao và bề mặt cần gia công ở mục Details bỏ chọn các lỗ

không phay được Ruse-based + Select Iterms chọn các đối tượng, kết quả (hình

6.12).Hình 6.80: Phay thơ.

e. Face tinh

Chọn Reference (Finishing) chọn bề mặt phay, ở đây do bề mặt đã được phay từ

trước do đó chọn loại dao đầu nhọn với bán kính nhỏ như (hình 6.13).Khóa luận tốt nghiệp78GVHD: TS.Rudolf KieferHình 6.81: Dao cho face tinh.

f. Phay bề mặt

Ở lệnh Surface Milling (Tool) chọn kiểu dao và thay đổi một vài thơng số sau đó

lựa chọn các bề mặt bằng cách nhấn giữ phím Ctrl. Sau khi phay xong kiểm tra bề

mặt đã phay bằng cách Click Right vào biểu tượng vừa tạo và chọnHình 6.82: Phay bề mặt.

g. Khoan lô

Sau khi phay xong đối tượng tiến hành khoan lỗ. Chọn Drill Group (Packing) lúc

này phần mềm tự động xác định lỗ hình 6.15Hình 6.83: Khoan lỗ.Khóa luận tốt nghiệp79GVHD: TS.Rudolf KieferSau khi hồn thanh tồn bộ các lệnh đã làm được. Kiểm tra tổng thể các lệnh đã

làm được Click Right vào vào nguyên công Operation và chọn biểu tượngHình 6.84: Hồn thành q trình gia công.6.2. Xuất core gia công

Vào Manufacturing (Save a CL file) xuất hiện 2 tùy chọn:

- Operation là xuất toàn bộ chu trình

- NC Sequence là xuất từng giai đoạn

Do ở đây chỉ tìm hiểu qui trình xuất code cơ bản nên chọn

xuất code cho tồn chu trình: Operation chọn máy CNC

(File) file được lưu dạng *ncl. Khi muốn xuất file Post a CL file chọn file click

chọn Open và chọn dòng máy xuất code thì lúc này file lưu ở dạng *tap và nhờ 1

phần mềm khác đưa vào máy CNC.Khóa luận tốt nghiệp80GVHD: TS.Rudolf KieferKẾT LUẬN

Đề tài dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy Rudolf Kiefer emđã thành công trong việc

thiết kế sản phẩm, tạo bộ khuôn hồn chỉnh xuất code gia cơng cho máy CNC và

xuất bản vẽ 2D dễ dàng cho gia công và chế tạo bộ khn hồn chỉnh.

Các kết quả thu được từ việc mơ phỏng q trình điền đầy khn sản phẩm chi tiết

ổ cắm điện bằng phần mềm MOLDFLOW:

Vị trí đặt cổng phun ở khu vực trung tâm của ổ cắm do tính chất đối xứng của ổ

cắm và sử dụng hệ thống 4 lòng khn

Loại miệng phun kiểu cạnh với kích thước b×c = (2 ×2 ×2) mm

Chiều dài rãnh dẫn nhựa (Runner): L = 40 mm

Vật liệu ép phun: Nhựa ABS

Tên thương mại: ABS AF233

Nhà cung cấp: LG Chemical

Điều khiện q trình ép phun khn mẫu:

Nhiệt độ khn: 50 0C

Nhiệt độ nóng chảy: 200 0C

Thời gian điền đầy: 0,9632 s

Quan sát được kết quả đơng đặc của nhựa, bóng khí xuất hiện của chi tiết để khắc

phục các khuyết điểm.Khóa luận tốt nghiệp81GVHD: TS.Rudolf KieferTÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1]. Nguyễn Quang Khuyến, Kỹ thuật gia công polymer: Slide bài giảng, tài liệu

lưu hành nội bộ, 2013

[2]. Nguyễn Quang Khuyến, Kỹ thuật sản xuất chất dẻo: Slide bài giảng, tài liệu

lưu hành nội bộ, 2013

[3] Huỳnh Sáu, Công nghệ ép phun, Trung tâm kỹ thuật chất dẻo – Sở công

nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

[4]. TS. Phạm Sơn Minh và ThS.Trần Minh Thế Un, Giáo trình thiết kế và chế

tạo khn ép phun nhựa, NXB Đại học Quốc Gia, 2014.

[5]. Vũ Hồi Ân, Thiết kế khn cho sản phẩm nhựa, Đại học Bách Khoa Hà

Nội, 1994

Tiếng Anh

[6]. Beaumont J.P, Runner and Gating Design Handbook Tools for Successful

Injection Molding, Hanser, 2004.

[7] Daniel Frenkler and Henryk Zawistowski, Hot Runners In Injection Moulds,

2001

[8]. David O. Kazmer, Injection Mold Design Engineering, Hanser, 2007.

[9] Dominick V. Rosato, Donald V. Rosato, Marlene G. Rosato, Injection

Molding Handbook, Boston 3rd.

[10] Georg Menges, Walter Michaeli and Paul Mohren, How to Make Injection

Molds, 3rd

[11]. Jay Shoemaker, Moldflow Design Guide, Moldflow Corporation, 2006.

[12]. Peter Jones, The Mould Design Guide, Smithers Rapra Technology

Limited, 2009Khóa luận tốt nghiệp82GVHD: TS.Rudolf Kiefer[13]. AutoDesk Mold Flow Insight2012 Standard 1Practice, AutoDesk

[14]. Auto Desk Moldflow Insight 2012 Standard 2 Practice, AutoDeskTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6 MÔ PHỎNG GIA CÔNG & XUẤT CODE CHO MÁY GIA CÔNG CNC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×