Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kết quả đo độ bền cơ học

5 Kết quả đo độ bền cơ học

Tải bản đầy đủ - 0trang

46

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phương Thanh Vu, Nhựa phân hủy sinh học poly(lactic acid) tổng quan và ứng

dụng, Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ, 2015, 43-49.47

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái Hòa[2] Phạm Thị Thu Trang, Chế tạo và đăc trưng của vật liệu tổ hợp polyaxit

lactic/nano hydroxyapatit định hướng ứng dụng trong cấy ghép xương, Viện Hàn

Lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, 2017.

[3] Phùng Anh Tiến, In 3D - Hiện tại và tương lai, Cục thông tin khoa học và công

nghệ quốc gia, 2017.

[4] Hồ Thị Hoa, Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng Polylactic acid, Trường đại học

Khoa học tự nhiên, 2015.

[5] Nguyễn Thái Hòa, Phương pháp gia cơng tạo hình chất dẻo bằng kĩ thuật in 3

chiều (FDM), Trường đại học Bách Khoa, 2018.

[8]6 Công ty TNHH Sao đỏ Việt Nam, Tài liệu hướng dẫn phương pháp phân tích

nhiệt, Hà Nội, 2015.

[7] Ferego G., Cella G. D., Basitoli C., Effect of molecular weight and crystallinity

of poly(lactic acid) mechanical properties. Journal of Applied Polymer Science 59

(1996) 37 – 43.

[7.1]8 Nguyen Thai Hoa – Huynh Dai Phu, Microstruture and mechanical property

of 3D printing polylactic acid scaffold used for biomedical engineering.

[7.2]9 Doris Klee, Hartwig Höcker (2000), “Polymers for Biomedical Applications:

Improvement of the Interface Compatibility”, Springer.

[7]10 D1238 - Standard Test Method for Melt Flow Rates of Thermoplastics by

Extrusion Plastometer,1/2001.

[9]11 Casey Perkowski, Tensile-Compressive Asymmetry and Anisotropy of Fused

Deposition Modeling PLA under Monotonic Conditions, University of Central

Florida, 2017.

[12] ASTM D6474 - Standard Test Method for Determining Molecular Weight

Distribution and Molecular Weight Averages of Polyolefins by High Temperature

Gel Permeation Chromatography,2012.48

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái Hòa[13] ASTM D3418 - Standard Test Method for Transition Temperatures of Polymers

By Differential Scanning Calorimetry,1999.

Trang Web:

[14]http://3dk.or.kr/product/detail.html?

product_no=14&cate_no=25&display_group=1

[15] http://www.cc3dchina.com/192664-16774/208955_606376.html

[16]https://vi.aliexpress.com/store/product/PLA-Pellets-biodegradable-plastic-PLA4060D-Granule/623547_32423869458.html

[17]file:///C:/Users/WIN10/Downloads/Kính%20hiển%20vi%20điện%20tử%20quét.pdf

[18] https//đuocienvietnam.com/xac-dinh-khoi-luong-rieng-va-ty-trong/

[19] http://nihe.org.vn/tin-tuc-su-kien/giam-sat-va-chong-dich-benh/thuong-quy-vahuong-dan-ky-thuat-xet-nghiem/cach-su-dung-kinh-hien-vi-quang-hocc12310i14602.htmPHỤ LỤC

Phụ lục 1: Giản đồ sắc ký lỏng GPC49

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaKết quả đo GPC của mẫu PLA-C. Lượng PLA là 5mg, dung môi cloroform là 1mL.

Thời gian đo mẫu là 45 phút.Phụ lục 2: Kết quả phân tích chỉ số chảy và tỷ trọng của PLA50

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaKết quả đo chỉ số chảy của mẫu PLA-A. Nhiệt độ gia nhiệt 170oC.Kết quả đo tỷ trọng của mẫu PLA-A. Nhiệt độ gia nhiệt 170oC.51

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaKết quả đo chỉ số chảy của mẫu PLA-B. Nhiệt độ gia nhiệt 170oC.Kết quả đo tỷ trọng của mẫu PLA-B. Nhiệt độ gia nhiệt 170oC.52

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaKết quả đo chỉ số chảy của mẫu PLA-D. Nhiệt độ gia nhiệt 170oC.Kết quả đo tỷ trọng của mẫu PLA-D. Nhiệt độ gia nhiệt 170oC.53

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaPhụ lục 3: Giản đồ phân tích nhiệt quét vi sai DSCGiản đồ phân tích nhiệt DSC của mẫu PLA-C. Khoảng nhiệt độ gia nhiệt 350 oC,

thời gian tăng nhiệt độ 20oC/phút, tốc độ hạ nhiệt 10oC/phút.54

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaGiản đồ phân tích nhiệt DSC của mẫu PLA-D. Khoảng nhiệt độ gia nhiệt 350 oC,

thời gian tăng nhiệt độ 20oC/phút, tốc độ hạ nhiệt 10oC/phút.Phụ lục 3: Kích thước mẫu in scaffold ở nhiệt độ và vận tốc khác nhau55

Khóa luận tốt nghiệpGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaKích thước các mẫu in 3D sau khi tạo hình ở nhiệt độ 190oC của mẫu PLA-APLA-A

Nhiệt độTốc độ501906070Kích thước

DàiRộngCao19.214.80.4919.214.80.4919.214.90.4919.214.90.4919.514.80.4819.114.90.4919.214.90.4919.214.90.519.2150.519.1150.519.214.90.519.314.90.5119.314.80.4919.114.80.5219.21.80.4919.2150.519.2150.519.314.80.51Kích thước các mẫu in 3D sau khi tạo hình ở nhiệt độ 200oC của mẫu PLA-APLA-A56

Khóa luận tốt nghiệpNhiệt độGVHD: ThS.Nguyễn Thái HòaTốc độ502006070Kích thước

DàiRộngCao19.414.90.519.415.00.519.315.00.519.414.90.519.514.90.519.414.90.519.214.90.519.114.90.519.214.90.519.414.90.519.314.90.519.314.90.519.214.80.519.114.80.519.114.80.519.114.80.519.114.80.519.114.80.5Kích thước các mẫu in 3D sau khi tạo hình ở nhiệt độ 210oC của mẫu PLA-APLA-A

Nhiệt độTốc độKích thướcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kết quả đo độ bền cơ học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×