Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Trong tương lai nếu áp dụng đạt được hiệu quả nhất định sẽ phát triển thực hiện trong lớp học, phòng thư viện và các phòng chức năng khác trong trường học

- Trong tương lai nếu áp dụng đạt được hiệu quả nhất định sẽ phát triển thực hiện trong lớp học, phòng thư viện và các phòng chức năng khác trong trường học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ứng dụng phương pháp 5S trong cơng tác hành chính văn phòngdụng phương pháp này giúp kế tốn giảm được ½ khối lượng thời gian tìm

kiếm, xử lý chứng từ đang làm tại đơn vị.Võ Thị Đan My8Ứng dụng phương pháp 5S trong cơng tác hành chính văn phòngPhần thứ 3: KẾT LUẬN

I. KẾT LUẬN CHUNG

Có thể nói phương pháp 5S là phương pháp hiệu quả trong cơng tác văn

phòng. Nó thể hiện tác phong nhanh nhẹn, sự chuyên nghiệp và môi trường làm

việc ngăn nắp, tăng cường phát huy sáng kiến. Xong để áp dụng một cách hiệu

quả thì thực hiệp 5S cần học hỏi tìm hiểu thêm vì phương pháp này hiện tại chưa

phổ biến tại huyện nhà.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Việc áp dụng 5S trong cơng tác văn phòng đạt được những hiệu quả rõ rệt

và tính thiết yếu cao. Chính vì vậy việc áp dụng rộng rãi và ứng dụng trong

các lớp học cũng như các phòng chức năng trong nhà trường là thật sự cần

thiết.

Trên đây là toàn bộ nội dung giới thiệu văn tắt của đề tài Ứng dụng 5S

trong công tác hành chính văn phòng. Rất mong được sự quan tâm, góp ý của

các cấp lãnh đạo để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn !

Người viết đề tàiVõ Thị Đan MyVõ Thị Đan My9Ứng dụng phương pháp 5S trong cơng tác hành chính văn phòngNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGDANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách tham khảo:

Võ Thị Đan My10Ứng dụng phương pháp 5S trong cơng tác hành chính văn phòng1. Quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, tác giả: Lưu Thanh Tâm, xuất

bản năm 2003

2. Giáo trình quản lý chất lượng trong tổ chức NXB giáo dục trường đại

học kinh tế quốc dân, tác giả GS.TS Nguyễn Đình Phan, xuất bản năm 2002

3. Quản lý chất lượng đồng JOHNS.OAKLAND Nhà xuất bản thống kê

ĐH kinh tế quốc dân, xuất bản năm 1994

Một số trang web thông dụng:

1. http://www.Supplies.htm

2. http://google.com.

.Võ Thị Đan My11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Trong tương lai nếu áp dụng đạt được hiệu quả nhất định sẽ phát triển thực hiện trong lớp học, phòng thư viện và các phòng chức năng khác trong trường học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x