Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sau đây là một số hình thức giáo viên tổng phụ trách đội có thể sử dụng trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, giúp buổi sinh hoạt sinh động và lôi cuốn các em:

Sau đây là một số hình thức giáo viên tổng phụ trách đội có thể sử dụng trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, giúp buổi sinh hoạt sinh động và lôi cuốn các em:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Trò chơi nên áp dụng cho một đến hai hoạt động sau của buổi sinh

hoạt, vì đây là giai đoạn cần tạo ra cho các em khơng khí h ứng kh ởi, t ạo s ự

vui tươi trước khi bước vào lớp.

- Tùy vào nội dung của việc giáo dục kỹ năng sống mà l ựa ch ọn trò

chơi cho phù hợp.

* Cách thức tiến hành phương pháp trò chơi

- Mục đích chính khi sử dụng trò chơi là làm ph ương ti ện đ ể tri ển

khai các nội dung của giáo dục kỹ năng sống. Do vậy khơng đ ược đ ể trò

chơi lấn át mục đích chính của mình.

- Người quản trò mời mọi người cùng tham gia vào trò ch ơi.

- Giới thiệu với mọi người về luật chơi, có thể hướng dẫn cách sử

dụng các dụng cụ (nếu có) khi chơi.

- Khi trò chơi diễn ra người giáo viên ln khuyến khích đ ộng viên

người chơi để trò chơi diễn ra sinh động.

- Sau khi kết thúc trò chơi người giáo viên nêu kết quả và ý nghĩa của

trò chơi.

b.Hình thức kể chuyện

*Mục đích

Nhằm hướng các em học sinh đến gần nhất với mục tiêu c ần giáo

dục qua nội dung câu chuyện.

Giúp các em lĩnh hội kiến thức cần truyền đạt một cách nhẹ nhàng,

dễ hiểu nhất.

Kích thích sự hứng thú của trẻ vì kể chuyện là phương pháp gần gũi

nhất với các em học sinh, phù hợp với tâm lý của trẻ.

Đồng thời phương pháp này cũng được sử dụng nhiều khi tổ ch ức

buổi giáo dục kỹ năng sống cho cả trường với số lượng h ọc sinh đông,

nhiều lứa tuổi.

Nội dung ý nghĩa được rút ra từ câu chuyện sẽ giúp h ọc sinh ghi nh ớ

một cách dễ dàng hơn.

*Yêu cầu khi sử dụng phương pháp kể chuyện

16- Người tổ chức cần chuẩn bị câu chuyện có ý nghĩa, phù h ợp v ới n ội

dung của buổi sinh hoạt giáo dục kỹ năng sống.

- Chú ý đến phương tiện sử dụng kể chuyện c ần ch ỉn chu, hoàn

chỉnh.

- Người kể chuyện cần chuẩn bị thật kỹ càng phần truyền đạt câu

chuyên, cố gắng thu hút học sinh vào câu chuyện, nhằm tránh s ự nhàm

chán khi nghe chuyện.

*Đối tượng, phạm vi sử dụng phương pháp kể chuyện:

Phương pháp kể chuyện được sử dụng phù hợp cho mọi lưa tuổi

trong học sinh tiểu học. Tuy nhiên tâm lý mỗi đ ối t ượng h ọc sinh là khác

nhau, do vậy người kể chuyện cần chọn lọc thật kỹ càng nh ững câu

chuyện cho phù hợp.

Phương pháp kể chuyện cũng được sử dụng nhiều trong các bu ổi

sinh hoạt giáo dục kỹ năng sống, ví dụ các buổi nói chuy ện chuyên đề, các

bài giảng – tiết sinh hoạt trong lớp...

Phương pháp này tác động nhanh đến nhận th ức và tình cảm của

học sinh vì vậy có thể sử dụng ở hoạt động thứ 2 hoặc 3 của buổi sinh

hoạt chuyên đề.

*Cách tiến hành phương pháp

- Nắm vững mục đích: việc kể chuyện khơng chỉ thỏa mãn nhu c ầu

giải trí cho học sinh, mà nhằm đến mục đích giáo d ục. Do vậy người kể

chuyện cần chọn lọc câu chuyện có tính giáo dục, có ý nghĩa.

- Nội dung câu chuyện: Người kể chuyện phải nắm th ật v ững n ội

dung, trình tự câu chuyện. Cần trình bày câu chuyện một cách đ ơn giản,

sống động, tránh dài dòng, lan man. Chú ý đến nh ững ý chính trong câu

chuyện. Với những câu chuyện có kết thúc mở, người kể chuy ện c ần làm

sáng tỏ những điều tốt, điều chưa tốt giúp các em d ễ dàng t ự rút ra cho

mình bài học.

- Cách kể chuyện: Người kể chuyện cần nắm vững những tình tiết

trong câu chuyện. Cần hóa thân vào nhân vật trong chuy ện. Sử dụng ngôn

ngữ một cách đơn giản, dễ hiểu. Chú ý đến ngôn ngữ khi k ể chuy ện : ch ất

giọng rõ ràng, truyền cảm, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ cũng là m ột phần l ớn

góp vào thành cơng cho nội dung kể chuyện. Trong khi kể chuyện cũng c ần

chú ý đến tâm trạng của học sinh: các em chú ý lắng nghe câu chuy ện, hay

khơng chú ý, ngó nghiêng, nghịch ngợm... Sau khi kể xong câu chuy ện c ần

17đặt luôn câu hỏi giúp học sinh rút ra ý chính, điều cần học tập, đi ều không

nên học tập.

* Một số hoạt động của Liên đội trường Tiểu học Ea Bông nhằmtăng

cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động của Đội

thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:

Hoạt động văn hóa nghệ thuật:

Đây là một loại hình hoạt động quan trọng, không thể thiếu được trong

sinh hoạt tập thể của trẻ em, nhất là học sinh tiểu học. Hoạt động này bao gồm

nhiều thể loại khác nhau: Hát, múa, thơ ca, kịch ngắn, kịch câm, tấu vui, độc tấu,

nhạc cụ, thi kể chuyện… Các hoạt động này góp phần hình thành cho các em kỹ

năng mạnh dạn, tự tin trước đám đông. Đây là một trong những kỹ năng rất quan

trọng trong xu thế tồn cầu hóa. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động

này nhà trường đã thường xuyên tổ chức các hoạt đông phù hợp với chủ điểm

từng tháng.18Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11- Hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao:

Hiện nay với xu thế phát triển mới của thời đại việc các em tiếp xúc với

công nghệ là điều không thể tránh khỏi, bên cạnh những mặt tích cực thì việc

các em tiếp xúc với công nghệ cũng mang lại rất nhiều hệ lụy từ đó làm cho các

em thiếu đi những kĩ năng cần thiết để thích nghi với cuộc sống hiện tại. Vì vậy,

việc tổ chức cho các em tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là nhu cầu thiết

yếu của trẻ, đồng thời là quyền lợi của các em. Nó là một loại hoạt động có ý

nghĩa giáo dục to lớn đối với học sinh ở trường tiểu học. Hoạt động này làm

thỏa mãn về tinh thần cho trẻ em sau những giờ học căng thẳng, góp phần rèn

luyện một số phẩm chất: tính tổ chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm,

tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái….

19Tổ chức thi Điền kinh cấp trường- Hoạt động xã hội:

Hoạt động này thường được tổ chức nhằm giáo dục các em các kĩ năng

chia sẻ, hợp tác. Thông qua hoạt động này, giáo dục cho các em tình yêu quê

hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và giáo dục các em có tinh thần trách

nhiệm, có nghĩa vụ đối với cộng đồng; các em sẽ được bồi dưỡng thêm về nhân

cách, đặc biệt là tình người. Trong thực tế, hoạt động này đã được nhà trường

tiến hành tương đối tốt. Hoạt động này phải được khai thác một cách triệt để

nhằm phát triển tối đa nhân cách ở các em.Tổ chức quyên góp, ủng hộ tặng q cho các bạn có hồn cảnh khó khăn tại Liên đội20IV. Tính mới của giải pháp:

Qua việc vận dụng các giải pháp trên vào thực tế tại đơn vị đã mang lại

những hiệu quả đáng khích lệ, tỉ lệ học sinh hiểu và có thể vận dụng tốt các kỹ

năng vào thực tiễn cuộc sống đạt tỉ kết quả cao. Qua việc vận dụng đề tài này

cũng đã thu hút được cha mẹ học sinh cùng tham gia giáo dục kỹ năng sống cho

các em.

V. Hiệu quả SKKN:

Sau khi vận dụng đề tài này vào thực tế tại đơn vị vào cuối học kỳ I của

năm học này(cùng thời điểm cuối học kỳ I năm học trước) tôi đã tiến hành khảo

sát và thu được kết quả rất khả quan:

Tổng số học

sinhKĩ năng khi tham gia giao thông

Kĩ năng tốt285Có hình thành kĩ năngKĩ năng chưa tốtSL%SL%SL%19066,7%9533,3%00%Kĩ năng phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích

Tổng số

học sinh285Kĩ năng tốtCó hình thành kĩ

năngKĩ năng chưa tốtSL%SL%SL%22077,1%6522,9%00%Kĩ năng phòng tránh bị xâm hại

Tổng sốKĩ năng tốtCó hình thành kĩ năng

21học sinhSL%SL%28524586%4014%Kĩ năng tham gia và tổ chức các hoạt động

Tổng số

học sinh285Kĩ năng tốtCó hình thành kĩ năngSL%SL%26091,2%258,8%Ngồi ra việc áp dụng sáng kiến này vào còn mang lại những kết quả

đáng ghi nhận khác :

Các em ngoan, hiền, biết vâng lời làm theo và làm đúng với lời chỉ bảo

của cô giáo, trong lớp chú ý nghe cô giáo giảng bài. Là lớp rất đồn kết, các em

ln thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, trong lao động. Có tinh thần tự

giác, trách nhiệm cao. Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

Đa số các em tích cực trong mọi hoạt động, nhất là trong học tập. Đặc biệt

ban cán sự của lớp rất có năng lực, các em mẫu mực, học giỏi, viết chữ đẹp,

nhanh nhẹn, luôn làm tốt mọi công việc được giao.

Về công tác Đội: Với Ban chỉ huy Chi đội năng động, nhiệt tình, với tinh

thần tự giác trách nhiệm ý thức cao cộng với sự rèn luyện tốt. Các em đã luôn

thực hiện và tham gia đầy đủ mọi phong trào của Hội đồng Đội, và Liên đội tổ

chức.

Mặt khác, khi vận dụng đề tài này vào thực tế đơn vị cũng đã thu hút được

sự quan tâm của các bậc cha mẹ học sinh cũng như của các đoàn thể xã hội khác

như đoàn thanh niên, hội phụ nữ…các hoạt động của nhà trường cũng đã thu hút

được các bậc cha mẹ học sinh cùng tham gia.

Qua thực tế việc áp dụng đề tài này vào đơn vị bản thân tôi nhận thấy đề

tài đã đem lại được những hiệu quả rất thiết thực, các biện pháp này có thể được

vận dụng một cách linh hoạt và đạt hiệu quả cao tại các trường tiểu học vùng

thuận lợi hơn.

22Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị

I.Kết luận

Tăng cường kỹ năng sống cho học sinh trong giai đoạn hiện nay là vấn đề

rất cấp bách và cần thiết, việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh cần phải

được chú trọng trong các nhà trường. Nhà trường không chỉ là nơi giúp các em

lĩnh hội tri thức mà còn là nơi bồi dưỡng, rèn luyện các em giúp các em có đầy

đủ cả kiến thức lẫn kỹ năng cần thiết để trang bị cho các em trong cuộc

sống.Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động, để học sinh

tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua các hành vi và từ đó hình thành các kỹ

năng; thực hiện sự phối hợp trong và ngồi nhà trường làm tốt cơng tác xã hội

hoá trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.Giáo dục kỹ năng sống trong

trường học góp phần rèn luyện, hình thành cho học sinh sống có trách nhiệm

hơn và biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp, ứng phó các sức ép, thách thức trong

cuộc sống; thúc đẩy hành vi mang tính xã hội, giảm bớt tỷ lệ phạm pháp.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống còn tạo mối quan hệ thân thiện, cởi

mở giữa thầy, trò, sự hứng thú tự tin, chủ động sáng tạo trong học tập, nâng cao

chất lượng, hiệu quả giáo dục. Học sinh được giáo dục kĩ năng sống xác định

được bổn phận và nghĩa vụ của mình đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh không phải là công việc

“một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải có q trình, kiên nhẫn và bằng cả tâm

huyết và ở mọi lúc, mọi nơi, thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em. Kỹ

năng sống rất đa dạng và mang đặc trưng vùng, miền đòi hỏi người giáo viên

phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ

của học sinh và đặc điểm, hồn cảnh của nhà trường, địa phương.

Việc tăng cường giáo dục kỹ năng sống không phải chỉ là công việc của

giáo viên, nhà trường mà của cả xã hội, cộng đồng, có như vậy mới mong đào

tạo ra được những thế hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện

cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước và hội nhập quốc tế.

Vấn đề tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HS còn cần đến vốn

sống, tình thương và nhân cách của người thầy. Học kiến th ức ở th ầy tr ước

hết là ở tấm gương sống của thầy. Vì vậy để giáo dục k ỹ năng sống cho

học sinh trước hết “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và

sáng tạo” mà ngành Giáo dục đã phát động.

II.Kiến nghị

Để việc giáo dục tăng cường kỹ năng sống cho h ọc sinh có đ ược k ết

quả tốt cần được sự phối hợp của toàn xã hội, của nhà trường, của gia

23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sau đây là một số hình thức giáo viên tổng phụ trách đội có thể sử dụng trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, giúp buổi sinh hoạt sinh động và lôi cuốn các em:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×