Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xây dựng nề nếp lớp học

Xây dựng nề nếp lớp học

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản2.1. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban Cán sự

Sau khi đã bầu chọn được Ban Cán sự của lớp, tôi đã phát cho mỗi thành

viên của Ban Cán sự lớp một quyển số có đầy đủ lí lịch của các bạn trong lớp,

hướng dẫn các em ghi chép cụ thể, khoa học. Tôi giao nhiệm vụ cụ thể cho từng

em như sau :

+ Nhiệm vụ của lớp trưởng

- Theo dõi, kiểm tra mọi hoạt động của lớp.

- Điểm danh và ghi sĩ số của lớp vào từng ngày, tổng hợp từng tuần.

- Điều khiển các bạn xếp hàng vào lớp, xếp hàng chào cờ đầu tuần, xếp

hàng tập thể dục.

- Giữ trật tự khi học bài, khi lớp dự lễ chào cờ đầu tuần, sinh hoạt tập thể,

hoạt động ngoại khóa.

- Cuối tuần nhận xét tổng hợp cụ thể từng tổ.

- Đề nghị giáo viên tuyên dương, phê bình cá nhân hoặc tập thể.

+ Nhiệm vụ của lớp phó học tập

- Tổ chức điều hành các bạn học tập trong một số tiết tự học; giúp đỡ các

bạn học yếu, chưa hiểu bài tiếp thu bài.

Ví dụ: Lớp phó học tập giúp đỡ các bạn học yếu.Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

7Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản- Điều khiển các bạn trao đổi, thảo luận hoặc trả lời câu hỏi trong tiết học

khi giáo viên yêu cầu.

- Theo dõi việc học tập của lớp trong các tiết giáo viên bộ môn dạy.

- Làm mọi việc của lớp trưởng khi lớp trưởng vắng mặt hoặc nghỉ học.

+ Nhiệm vụ của lớp phó phụ trách Văn -Thể - Mĩ

- Tổ chức cho các bạn múa hát tập thể, tập thể dục, thi văn nghệ hoặc các

hoạt động bề nổi của lớp.

- Phối hợp với lớp trưởng giữ trật tự lớp.

+ Nhiệm vụ các tổ trưởng, tổ phó

- Kiểm tra điều hành các hoạt động của tổ mình. Phối hợp với lớp trưởng

và lớp phó để điều hành, theo dõi lớp.

- Có sổ theo dõi các thành viên trong tổ, có điểm cộng cho các hoạt động

tích cực, điểm trừ cho các lỗi vi phạm để tổng hợp vào tiết sinh hoạt lớp cuối

tuần.

Nội dung sổ theo dõi của tổ trưởng (Điểm cộng và điểm trừ được dán 2

mặt của quyển sổ để tiện theo dõi)

Điểm cộng

TênChuẩn bị Lượm

bài đầy

của rơi

đủ 1đ/lần trả lại

5đ/lầnNgười thực hiện:Xung

phong các

phong trào

của lớp

1đ/lầnTham gia

phong trào

của

trường,

Đội 2đ/lầnGiúp đỡ

bạn trong

học tập,

các HĐ

khác

2đ/lầnPhát biểu Chuẩn bị

bài

bài đầy

đủ 1đ/lần

(đúng)

1đ/lầnNguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

8Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toản

Điểm trừ

Không học bài,

làm bài, thiếu

sách vở, đồ

dùng 2đ/lầnNói chuyện,

làm việc

riêng

2đ/lầnTổngVắngKh.Có P

1đ/lầnđồng

phụcĐánh nhau,

ATGT

5đ/lần1đ/lầnKh. xếp

hàng

2đ/

lầnCuối mỗi tuần, vào tiết sinh hoạt lớp ngày thứ sáu, tổ trưởng báo cáo hoạt

động của tổ mình, lớp trưởng, lớp phó báo cáo các mặt hoạt động của lớp. Căn

cứ vào báo cáo của từng em và sự theo dõi của bản thân, tơi nắm được khả năng

quản lí lớp của từng em và biết rõ hơn về hoạt động của tất cả các học sinh trong

lớp.

Cuối mỗi tháng, tôi tổ chức họp Ban Cán sự lớp một lần để tổng kết các

mặt làm được của lớp, động viên khen ngợi những việc các em đã làm tốt, đồng

thời chỉ rõ những thiếu sót và hướng dẫn các em cách khắc phục.

2.2. Xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ lớp

Công việc của cán bộ lớp muốn đạt kết quả cao, giáo viên cần phải rèn

luyện tác phong và nề nếp làm việc cho đội ngũ cán bộ lớp.

Để giáo dục ý thức trách nhiệm và thời gian trong công việc chung, mỗi

tuần trước khi sinh hoạt tập thể tôi thường kiểm tra tất cả các nhiệm vụ đã phân

công cho cán bộ lớp. Trong những tháng đầu của năm học mới, mỗi tuần tôi

thường tổ chức họp cán bộ lớp vào giờ ra chơi chiều ngày thứ năm (khoảng 10

-15 phút) để lớp trưởng, lớp phó nêu lên tình hình hoạt động của lớp, các tổ

trưởng, tổ phó nhận xét tình hình của tổ : khen, phê bình ai, lí do vì sao ?. Sau đó

giáo viên nhận xét kết quả công việc của từng cán bộ lớp, động viên kịp thời để

các em làm việc tốt hơn, nhanh nhẹn hơn. Chính việc rèn luyện tác phong và nề

nếp làm việc cho đội ngũ cán bộ giúp các em ngày càng mạnh dạn hơn, hoạt bát

hơn, nói năng trơi chảy hơn và mạnh dạn hơn trước tập thể.

Trong tiết sinh hoạt cuối tuần, cán bộ lớp phải báo cáo nhận xét chung

những ý chính trước tập thể các hoạt động trong tuần để các bạn lắng nghe và

đóng góp ý kiến. Cuối cùng, giáo viên chốt lại: nhận xét kết quả phấn đấu về

mọi mặt của học sinh, giáo viên nêu ra biện pháp để khắc phục những mặt còn

yếu hoặc khen ngợi cá nhân, tổ đã giúp đỡ những thành viên khắc phục khuyết

điểm.

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

9Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnMột số biện pháp nhằm khắc phục những tồn tại và khuyết điểm:

+ Mỗi bạn trong đội ngũ cán bộ lớp phải rèn luyện mọi mặt phấn đấu

thành một tấm gương sáng để các bạn trong lớp noi theo.

+ Vào các tuần, giáo viên cho các thành viên trong đội ngũ cán bộ lớp

phải biết phê và tự phê. Cho các em nhìn thấy được trong tuần mình đã làm

được những việc gì và những gì mình chưa làm được, cần phải phấn đấu hoàn

thiện.

+ Hướng dẫn cho các em những kĩ năng cơ bản của một người “ cán bộ”

như: kĩ năng chỉ đạo, kĩ năng nói, truyền đạt...

+ Cho các em thấy được, người cán bộ lớp bên cạnh sự gương mẫu,

nghiêm khắc thì đòi hỏi các em phải ln hòa đồng, khơng kiêu ngạo.

2.3. Xây dựng tập thể lớp tự quản

Trước hết, tôi giúp cho cán sự lớp và tất cả học sinh trong lớp hiểu và nắm

bắt được:

- Thế nào là một tập thể lớp tự quản? Một tập thể lớp tự quản tốt cần

những yếu tố nào ? Tập thể lớp vững mạnh có vai trò quan trọng như thế nào ?

- Vai trò của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình xây dựng đội ngũ lớp tự quản.

- Tự quản giờ trên lớp, giờ kiểm tra, đánh giá.

- Tự quản trong sinh hoạt tập thể hàng tuần.

- Tự quản trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thể dục đầu

giờ, múa hát tập thể, tự quản của cá nhân.

Đây là bước hết sức quan trọng, trong đó mọi thành viên của lớp đều tham

gia vào việc xây dựng một tập thể lớp tự quản có chất lượng.

Các hoạt động tổ chức theo phương châm : Thầy là người dẫn dắt, để học

trò tự quản lý và điều khiển. Ban đầu tôi tham gia trực tiếp xây dựng kế hoạch

hoạt động, hướng dẫn học sinh chuẩn bị các hoạt động và điều khiển học sinh

tham gia hoạt động. Sau đó tơi giao dần cho Ban cán sự lớp tự tổ chức và điều

khiển các hoạt động của lớp, và chỉ giúp đỡ học sinh với tư cách là người tư vấn,

điều chỉnh hoạt động của các em theo đúng hướng. Tôi thường xuyên theo dõi

giám sát và hỗ trợ các em. Khuyến khích động viên kịp thời để các em hứng thú

và tích cực tham gia vào điều hành lớp học. Đẩy mạnh công tác thi đua giữa các

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

10Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc Toảnhọc sịnh, các nhóm, tổ với nhau. Hướng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả hoạt

động của cả tập thể, giúp các em có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm

để những hoạt động tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn. Mỗi lần như vậy là một dịp

để các em và tập thể học sinh rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành

dần lên.

3. Tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp

Hàng tuần, tôi tiến hành tiết sinh hoạt chủ nhiệm vào tiết cuối cùng trong

tuần. Tiết sinh hoạt rất quan trọng vì đây là thời gian học sinh được trao đổi, bày

tỏ, góp ý cho bạn, cho lớp nhằm xây dựng một tập thể lớp ngày càng vững

mạnh. Theo tôi, Giáo viên chủ nhiệm là chỗ dựa tin cậy nhất cho các em khi gặp

các khó khăn trong q trình học tập cũng như trong cuộc sống, vì vậy buổi sinh

hoạt lớp phải đạt được các mục tiêu sau:

- Tạo cho học sinh một tâm lý thoải mái gần gũi sẵn sàng trao đổi, góp ý

cho nhau những hạn chế, vướng mắc khó khăn của mình, của bạn trong quá

trình học tập và cuộc sống.

- Khích lệ động viên học sinh và chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng học tập,

sẵn sàng tiến bộ.

- Tự nhận ra các lý do nguyên nhân yếu kém của mình và sẵn sàng khắc

phục sửa chữa.

- Hướng dẫn thêm kỹ năng sống, kỹ năng học tập.

Ở tiết sinh hoạt chủ nhiệm tôi thực hiện đổi mới nội dung sinh hoạt lớp:

tổng kết ưu điểm khuyết điểm đánh giá việc học tập của lớp cũng như đề ra

những biện pháp khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm, từ đó xây dựng

phương hướng cho tuần tới. Tiết sinh hoạt chủ nhiệm khơng nặng nề mà rất cần

sự góp ý phê bình chân tình trên tinh thần xây dựng làm cho tập thể lớp tốt hơn,

điều cần nhất là làm cho các em cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi. Cho nên

tôi thực hiện nghiêm túc các hoạt động sau:

Hoạt động 1: Tự kiểm điểm

Hoạt động này nhằm thể hiện tính tự giác, tự phê bình của học sinh vì ý

thức được cái lỗi vi phạm từ đó có hướng khắc phục sửa chữa.

Hoạt động 2: Tổ trưởng đánh giá, nhận xét các thành viên trong tổ thông

qua biểu mẫu hàng tuần.

Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

11Đề tài: Một số kinh nghiệm

trong công tác chủ nhiệm lớp 3- Trường TH Trần Quốc ToảnHoạt động 3: Lớp trưởng tổng hợp đánh giá từng mặt mạnh yếu của các

tổ. Tuyên dương những bạn có điểm tốt, làm việc tốt, phê bình những học sinh

vi phạm nội quy, mắc điểm xấu và nêu rõ hình thức kỉ luật.

Hoạt động 4: Nhận xét, chia sẻ của giáo viên chủ nhiệm

- Nêu ưu điểm.

- Nêu khuyết điểm.

Hoạt động 5: Giải đáp thắc mắc của học sinh

Giáo viên chủ nhiệm giải đáp những thắc mắc, xem xét những yêu cầu của

học sinh và có thể giải quyết nhu cầu cho các em nếu nhu cầu đó là chính đáng.

Hoạt động 6: Mỗi tuần nói theo một chủ đề

+ Chia sẻ với học sinh: Tơi hỏi thăm trong gia đình em nào có sự kiện đặc

biệt như hiếu hỉ, ốm đau,...

+ Trao đổi cách ăn mặc gọn gàng sạch sẽ.

+ Hướng dẫn kĩ năng giao tiếp.

+ Chỉ vẽ cho các em về phương pháp học,...

Hoạt động 7: Xây dựng kế hoạch cho tuần tới

- Nhắc lại nội quy, nêu kế hoạch của nhà trường, của Đồn, Đội, Hội,…

- Phân cơng cụ thể (Có ghi chép cẩn thận).

Bên cạnh việc thực hiện các hoạt động trong các tiết sinh hoạt trên, trong

tháng đó, tơi có thay đổi nội dung sinh hoạt bằng những hình thức để các em

khơng bị nhàm chán, áp lực như: tổ chức thi văn nghệ; thi hái hoa dân chủ; thi

tìm hiểu kiến thức mơn học hay nhiều kĩ năng qua trò chơi “ Chiếc nón kỳ diệu”

hay “ Giải các ô chữ”.... Qua các tiết giao lưu này, tơi có lồng ghép giáo dục các

kĩ năng cũng như củng cố lại một số kiến thức cơ bản cho các em. Tùy vào tình

hình thực tế của lớp, tơi có kế hoạch cho nội dung của các tiết sinh hoạt lớp khác

nhau.

Tổ chức tốt buổi sinh hoạt lớp, tạo tâm thế thoải mái để các em tự do trao

đổi, chia sẻ ý kiến của từng bản thân về xây dựng tập thể lớp nên dần dần các

em mạnh dạn, tự tin và có ý thức đối với lớp hơn.Người thực hiện:Nguyễn Thị Bảo Hằng – TH Trần Quốc Toản

12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xây dựng nề nếp lớp học

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×