Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm:

V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm:

Tải bản đầy đủ - 0trang

khảo sátNhận ra mặt chữTốtTỉ lệKháTỉ lệTBTỉ lệ1966%621%413,7

%Trẻ 5-6

tuổi,Phát âm rõ ràng1759%1034,4%27%tổng sốPhát triển ngôn ngữ2586,2%413,7%00%2069%517,2%413,7

%29 cháuPhát triển nhận thứcQua kết quả khảo sát trên, sau khi áp dụng biện pháp mới cho trẻ làm quen

chữ cái kết quả trẻ đạt được thay đổi rõ rệt, số trẻ nhớ mặt chữ và phát âm đúng

chữ cái được tăng lên rõ rệt, góp phần khích lệ trẻ tính mạnh dạn, tự tin và chuẩn

bị tốt kiến thức về làm quen chữ cái Tiếng Việt khi vào lớp 1

- Hạn chế:

+ Nhiều giáo viên chưa hiểu một cách sâu sắc đặc diểm, cấu tạo các nét

chữ phân tích còn sai. Giáo viên chưa sử dụng thành thạo các biện pháp để làm

quen chữ cái

+ Ngoài ra, hạn chế về mặt thời gian, áp lực công việc, nên giáo viên chưa

phát huy được hết khả năng của bản thân về cách thực hiện các biện pháp cho

trẻ làm quen chữ cái

Phần thứ ba: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I.Kết luận:Sau một thời gian áp dụng các biện pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen chữ

cái, tôi đã rút được những kinh nghiệm sau:

- Đối với trẻ

+ Hoạt động làm quen chữ cái đã thực sự đem lại niềm vui và hứng thú cho

trẻ. Trẻ tiếp thu kiến thức một cách nhẹ nhàng, linh hoạt chủ động và trẻ thực sự

chủ động phát huy chương trình giáo dục mầm non mới lấy trẻ làm trung tâm

+ Khắc phục được tình trạng trẻ rụt rè, chậm nói tích cực tham gia vào các

hoạt động cùng cô và các bạn

+ Phát triển 5 mặt đối với trẻ càng được hoàn thiện và củng cố, trẻ được

khắc sâu kiến thức về chữ cái đã học, tiếp thu bài nhanh, trả lời tốt các câu hỏi

của cô, biết so sánh về đặc điểm cấu tạo của chữ cái, biết phân tích cách đọc và

17phân biệt tốt các chữ cái với nhau

+ Trẻ phát âm chuẩn các chữ cái, đa số trẻ nhận biết tốt các chữ cái đã học.

Trẻ rụt rè đã tự tin, mạnh dạn hơn khi trả lời các câu hỏi của cơ

+ Trẻ biết đồn kết với bạn bè, biết chia sẻ và giúp nhau cùng tiến bộ nhất là

trẻ thích đi học, thích thú khi làm quen chữ cái

+ Trẻ yêu thích hoạt động làm quen chữ cái, trẻ có thêm niềm vui và phấn

khởi khi đi học

- Đối với cô

+ Từ khi áp dụng các biện pháp trên bản thân tôi thấy bản thân linh hoạt,

sáng tạo và chủ động hơn trong công tác giảng dạy, không ngại áp dụng các biện

pháp mới

+ Bản thân cũng đã có thêm nhiều kinh nghiệm về cách tổ chức vào giảng dạy

- Đối với phụ huynh

Thay đổi quan điểm của đa số phụ huynh trẻ mầm non phải biết đọc và viết

rành các chữ cái, không bắt ép trẻ viết, trẻ đọc giúp cho trẻ có tâm lý vững chắc

khi bước vào lớp 1

II. Kiến nghị

- Đối với giáo viên

+ Giáo viên cần thường xuyên học hỏi, trau dồi vốn hiểu biết của bản thân

để nâng cao chất lượng khi cho trẻ làm quen chữ cái

+ Cần sưu tầm các loại trò chơi, đồ dùng nguyên vật liệu có sẵn để phát huy

khả năng sáng tạo của bản thân áp dụng vào tiết dạy

+ Tạo môi trường chữ cái hấp dẫn, đẹp mắt và có đủ đồ dùng cho trẻ

+ Giáo viên phải nắm vững phương pháp, phát âm chuẩn rõ ràng các chữ

cái. Tạo môi trường sân chơi “ học mà chơi chơi mà học” với làm quen chữ cái

ở mọi nơi để gây sự chú ý với trẻ

+ Giáo viên thường xuyên theo dõi, kiểm tra về chất lượng giáo dục trên trẻ

để có những biện pháp bồi dưỡng cho từng cá nhân

+ Khéo léo xử lí các tình huống sư phạm, thể hiện đúng tác phong, lương

tâm nhà giáo

- Đối với Ban Giám Hiệu

+ Ban Giám Hiệu tăng cường cho giáo viên dự giờ trường bạn để học hỏi

kinh nghiệm

+ Tạo môi trường làm quen chữ cái trong khuôn viên trường học

+ Đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi cho các lớp. Trên đây là một số

biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái mà tôi đã nghiên cứu trong thời

gian qua. Rất mong được sự góp ý, bổ sung của hội đồng khoa học để đề tài

18sáng kiến kinh nghiệm được hoàn thiện và sử dụng rộng rãi, đem hiệu quả cao

trong cơng tác chăm sóc giáo dục trẻ

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết sáng kiếnH’Brik HđơkNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP TRƯỜNG

…………………………………………………………………………………

19…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGNHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM CẤP HUYỆN

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNGTÀI LIỆU KHAM KHẢO

1. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình mầm non mới mẫu giáo lớn-TS.

20Lê Thu Hương-TS. Trần Thị Ngọc Trâm-Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

2. Phạm Thị Châu-Nguyễn Thị Oanh - Tần Thị Sinh,Giáo dục học Mầm non,

NSB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2008

3. Nguyễn Thị Ánh Tuyết,Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non(từ lọt lòng

đến 6 tuổi) NSB Đại Học Sư Phạm,2002.

4. Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Lê Thị Kim Anh - Đinh Văn Vang, phương pháp

nghiên cứu trẻ em, NXB ĐHQG,2001

5. Đinh Thị Tứ - Phạm Trọng Ngọ, Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non,

NXB Giáo dục 2008

6. Vụ Giáo dục Mầm non,Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên

Mầm non chu kỳ II, NSBHN,2004

7. Đinh Văn Vang, Giáo trình tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ MN, NXB

Giáo dục Việt Nam, 2009

8. Nguyễn Thị Thanh Hà, Tổ chức hoạt động vui chơi của trẻ Mầm non, NXB

Giáo dục, 2006

9 . Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi và bộ công cụ đánh giá chuẩn phát triển trẻ 5

tuổi - NXB Giáo dục 201221Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. Hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×