Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Mô phỏng hoạt động của hệ thống thay dao tự động bằng module SolidWorks Motion

3 Mô phỏng hoạt động của hệ thống thay dao tự động bằng module SolidWorks Motion

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Văn ĐichGVHD: GSTS.TrânBước 2 : Tạo chuyển động quay của đài dao đến vị trí dao cần lấy:

Một cửa sổ mới được tạo ra ở cuối màn hình là bảng thuộc tính chuyển động. Chúng

ta kéo thanh thời gian chọn 4s để cho đài dao chuyển động quay tìm dao cần lấy.Chọn đĩa man,giữ chuột trái,kéo cho đĩa man quay đến khi dao cần lấy có trục trùng

với hốc trục chính (nhìn theo hướng song song với trục chính),sau đó thả chuột ra.TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 55THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Văn ĐichGVHD: GSTS.TrânBước 3 : Tạo chuyển động tịnh tiến của cụm đài dao.

Chọn giá đỡ động của đài dao sau đó ẩn liên kết giữa nó với giá đỡ cố định :TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 56THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

GSTS.Trân Văn ĐichGVHD:Bước 4 Tạo chuyển động trục chính từ vị trí Home vể vị trí trả dao.TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 57THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

ĐịchGVHD: GSTS.Trần VănBước 5 lấy dao cần thay.Bước 6.Xuất video mô phỏng.TẠ TRUNG DŨNG – 20120163-KSTN Cơ điện tử K67Trang 58THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

ĐịchGVHD: GSTS.Trần VănTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1].Hướng dẫn thiết kế hệ thống thay dao tự dộng dùng cho máy CNC

[2].Tính tốn thiết kế hệ dẫn động cơ khí Tập 1, Trịnh Chất, Lê Uyển

[3].http://ww.tailieu.vn – Chi tiết máy, ổ trục, ổ lăn

[4].http://www.youtube.com – ATC

[5]. Standard cylinders DNG, DNGL, DNGZK, DNGZS, ISO 15552 – FESTO

[6].Geneva well Mechanism

[7].http://www.maritool.com/Tool-Holders/c23/index.html

[8]. http://ww.google.com.vn – Sơ đồ khối thuật tốn

[9].Giáo trình máy công cụ cắt gọt – Nguyễn Kinh Luân

[10]. Tự động hóa thủy khí – TS.Nguyễn Tiến Lượng

[11].Giáo trình Kỹ thuật thủy khí – PGS.TS . Hồng Đức Liên

[12]. Optimization of kinematic characteristic of geneva mechanism by genetic

algorithm – M.heidari,M.Zahiri,and H.ZohoorTẠ TRUNG DŨNG – 20120163-KSTN Cơ điện tử K67Trang 59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Mô phỏng hoạt động của hệ thống thay dao tự động bằng module SolidWorks Motion

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×