Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 1: chuyển bị file lắp ghép chuyển trục chính về Home sau đó chọn New Motion Study.

Bước 1: chuyển bị file lắp ghép chuyển trục chính về Home sau đó chọn New Motion Study.

Tải bản đầy đủ - 0trang

THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Văn ĐichGVHD: GSTS.TrânBước 2 : Tạo chuyển động quay của đài dao đến vị trí dao cần lấy:

Một cửa sổ mới được tạo ra ở cuối màn hình là bảng thuộc tính chuyển động. Chúng

ta kéo thanh thời gian chọn 4s để cho đài dao chuyển động quay tìm dao cần lấy.Chọn đĩa man,giữ chuột trái,kéo cho đĩa man quay đến khi dao cần lấy có trục trùng

với hốc trục chính (nhìn theo hướng song song với trục chính),sau đó thả chuột ra.TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 55THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

Văn ĐichGVHD: GSTS.TrânBước 3 : Tạo chuyển động tịnh tiến của cụm đài dao.

Chọn giá đỡ động của đài dao sau đó ẩn liên kết giữa nó với giá đỡ cố định :TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 56THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

GSTS.Trân Văn ĐichGVHD:Bước 4 Tạo chuyển động trục chính từ vị trí Home vể vị trí trả dao.TẠ TRUNG DŨNG-20120193-KSTN CƠ-ĐIỆN TỬPage 57THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ ĐIỆN TỬ

ĐịchGVHD: GSTS.Trần VănBước 5 lấy dao cần thay.Bước 6.Xuất video mô phỏng.TẠ TRUNG DŨNG – 20120163-KSTN Cơ điện tử K67Trang 58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 1: chuyển bị file lắp ghép chuyển trục chính về Home sau đó chọn New Motion Study.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×