Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN

3 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐIT5Thượng

Bg.

ThangB-C11,41636057.030260.56520.01754460 114.053.312.2120.00161.0611OKC-D11,67536057.030260.56520.01754460 112.750.912.2120.00161.0611OKA-B17,34236057.030260.56520.0175446075.923.112.2120.00161.0611OKB-C14,17036057.030260.56520.0175446092.934.612.2120.00161.0611OKC-D11,94536057.030260.56520.01754460 110.248.712.2120.00161.0611OKA-B8,21436057.030260.56520.01754460 114.0 102.9 12.2120.00161.0611OKB-C7,54336057.030260.56520.01754460 114.0 122.1 12.2120.00161.0611OKC-D7,08536057.030260.56520.01754460 114.0 138.3 12.2120.00161.0611OKC-D5,25736057.030260.56520.01754460 114.0 251.3 12.2120.00161.0611OKCHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TÔNG CỐT THÉP TỒN KHỐI7.7.2 Tính tốn cột khung trục 3

Bảng 7.13. Bảng tổng hợp nội lực khung trục 3

TênPhương 2 - 2

M2 M2 tư

max

Ton-m

Ton-mtửNmax

TonTh-C313.644.30T5-C338.21T4-C3Phương 3 - 3

M3 M3 tư

max

Ton-m Ton-mTonNmax

Ton5.6013.5513.640.171.7613.245.696.4937.3638.210.002.8231.9157.137.407.8355.9757.130.083.4348.42T3-C373.954.654.7772.7973.950.160.4964.06T2C396.770.157.4784.4396.770.015.0681.85L-C3102.467.747.7591.61102.460.627.2381.36Tr-C3128.507.979.46116.71128.500.366.28100.03Th-C732.141.303.5831.5532.141.432.5731.58T5-C798.750.694.4484.0898.754.903.5083.94T4-C7142.722.659.10128.99142.720.327.03128.14T3-C7186.461.438.83163.21186.460.217.60162.03T2-C7231.064.7813.90208.65231.060.3611.22190.02L-C7265.910.9914.22248.93265.910.4912.90242.90Tr-C7313.020.7512.82263.63313.020.2212.43259.92B.Th-C1111.871.712.5111.4111.870.382.5511.38Th-C1143.600.682.7041.0943.600.333.4338.92T5-C11101.350.463.5190.05101.351.794.6788.25T4-C11153.530.877.56137.79153.533.829.42132.29T3-C11206.100.317.52184.37206.102.649.32177.42T2-C11260.070.4912.57228.35260.073.8613.92222.87L-C11310.141.0714.69238.72310.142.7413.80264.99Tr-C11362.670.4812.42320.89362.671.2512.80313.61B.Th-C2311.861.722.3511.4011.860.022.3311.35Th-C2323.633.073.7021.5323.631.773.3522.46T5-C2350.180.344.8510.8550.180.034.6448.34T4-C2376.276.807.1875.1076.273.376.5573.50T3-C23104.026.837.21176.31104.022.606.6799.72T2-C23129.995.129.62126.29129.993.778.23120.72L-C23161.679.749.74161.67161.673.169.34152.52phầnN - tưN - tư

TonCHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI

Tr-C23192.446.987.62181.45192.441.446.96168.22Tính tốn tương tự như phần “ Tính tốn cột đại diện khung trục C “ đã nêu ở trên. Ta

được kết quả bố trí thép cột khung trục 3 như sau:CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐIBảng 7.14. Bảng tính thép cột khung trục 3Phương h chịu lực(mặc định tính với M3-3)

Lớp

b.vệ

chọn thép

Asa=a' As=As' (Bố trí dọc cạnh b)Ch.cao

cột

Hbcmcmcmcmcm2nTh-C3390303030.273T5-C3345303030.09T4-C334535353T3-C33453535T2C333040L-C3390Tr-C3Tên phần

tửhPhương b chịu lực (mặc định tính với M2-2)cm2(%)cm2chọn thép

(Bố trí dọc cạnh h)

n

n209.422.336.163209.422.333209.422.335.643209.422.33-1.683187.631.363.993187.631.363-5.413187.631.36-0.413187.631.36403-2.463187.631.030.423187.631.03404030.303187.631.031.373187.631.0327040403-1.643209.421.275.483209.421.27Th-C739030303-0.222185.091.261.442185.091.26T5-C7345353533.962185.090.910.862185.090.91T4-C73453535312.1652219.013.3915.4452219.013.39T3-C7345454532.2551812.721.353.8951812.721.35T2-C73304545311.1352219.012.0117.3552219.012.01L-C7390555532.2751812.720.894.5051812.720.89Tr-C7270555538.4251812.720.898.4251812.720.89chonnAs=As'As

choncm2(%)CHƯƠNG 7: KHUNG BÊ TƠNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI

B.Th-C11260303031.692185.091.261.632185.091.26Th-C11390303030.992185.091.26-0.162185.091.26T5-C11345353531.902185.090.910.322185.090.91T4-C113453535316.4662018.853.3714.6162018.853.37T3-C11345454536.8461815.271.625.9661815.271.62T2-C113304545319.7762222.812.4119.1962222.812.41L-C11390555538.0161815.271.078.0161815.271.07Tr-C112705555318.1362222.811.5918.1362222.811.59B.Th-C23260303031.362185.091.261.382185.091.26Th-C23390303031.702185.091.262.342185.091.26T5-C23345353530.022227.601.364.012227.601.36T4-C23345353532.542227.601.363.722227.601.36T3-C2334540403-0.8542215.202.0512.6842215.202.05T2-C23330404034.6741810.181.387.4241810.181.38L-C23390454532.9241810.181.084.8841810.181.08Tr-C23270454532.3641810.181.086.6041810.181.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×