Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 4: Tích hợp hệ thống

Chương 4: Tích hợp hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

để kiểm tra. Sự chiếu xạ đến cũng được đo và ghi lại để sử dụng trong phân tích dữ

liệu.Để kiểm tra tính hiệu quả của thiết bị, cần có một bảng điều khiển bị bẩn. Vì việc chờ một

bảng điều khiển được làm bẩn một cách tự nhiên sẽ cần một lượng lớn thời gian, một

phương pháp đã được sử dụng để làm giả các tấm. Các tấm được làm bẩn bằng cách rải

một hỗn hợp 15 gram chất bẩn được tìm thấy tự nhiên với nửa lít nước trên bề mặt của

bảng và để hỗn hợp khô. Khi bảng đã khơ, phần còn lại trên bảng theo cách phổ biến trên

các bảng bị bẩn tự nhiên. Sự giảm hiệu quả của bảng điều khiển tương tự như trong nghiên

cứu, khoảng 15%, cho thấy quá trình này là một bản sao tốt của việc làm bẩn tự nhiên.

Thiết lập thử nghiệm được hiển thị trong Hình 25.Hình 25: Thiết lập thử

nghiệm hệ thống4.2.1 Dữ liệu được thu thậpDữ liệu được thu thập trong các thử nghiệm là Điểm năng lượng tối đa (MPP) của các tấm

pin mặt trời. Do điện áp đầu ra và dòng điện của một bảng điều khiển có liên quan với

nhau bởi tải trên bảng điều khiển theo định luật Ohm, tải trên bảng có thể thay đổi lượngđiện năng do bảng điều khiển xuất ra. Hình 26 cho thấy một đường cong IV điển hình của

bảng điều khiển năng lượng mặt trời và sự kết hợp giữa dòng điện và điện áp tạo ra MPP

của bảng điều khiển.Hình 26: Đường cong IV điển hình của bảng điều khiển năng lượng mặt

trời hiển thị MPPMPP được chọn làm chỉ số về hiệu suất của bảng điều khiển năng lượng mặt trời vì mối

liên hệ nhất qn với cơng suất thực tế có thể được cung cấp bởi bảng điều khiển cũng

như liên kết với năng lượng được tạo ra bởi các mảng năng lượng mặt trời trong sử

dụng thương mại. Trong bất kỳ ứng dụng nào của tấm pin mặt trời để phát điện, hệ

thống bảng điều khiển sử dụng một thiết bị theo dõi MPP của tấm pin để tạo ra năng

lượng tối đa có thể trong suốt cả ngày.MPP được đo bằng Máy phân tích đối xứng, một thiết bị ghi lại đường cong IV của bảng

điều khiển. Thiết bị cũng ghi lại các đặc điểm khác nhau của bảng điều khiển như MPP, điện

áp và dòng điện tại MPP, điện áp mạch mở và dòng điện ngắn mạch. Bộ phân tích

Solmetric thu thập dữ liệu của một bảng trong vài giây, cho phép nhóm ghi lại nhiều phép đo

của cả điều khiển và bảng đã được thử nghiệm trong một khung thời gian rất nhỏ. Sử dụng

Bộ phân tích đối xứng làm giảm ảnh hưởng của chênh lệch thời gian ảnh hưởng đến kết

quả. Hình 27 cho thấy đường cong IV được xuất ra bởi Bộ phân tích đối xứng.Hình 27: Đường cong IV được thu thập bởi

Máy phân tích đối xứng

Trong các thử nghiệm, độ chiếu xạ đến cũng được đo. Năng lượng được tạo ra bởi các tấm

pin mặt trời có liên quan trực tiếp đến lượng bức xạ tới. Sự chiếu xạ dao động trong ngày,

vì vậy điều quan trọng là phải đo các giá trị để chuẩn hóa các thử nghiệm. Bằng cách kiểm

tra bảng điều khiển cùng lúc với bảng điều khiển bị bẩn, hiệu quả của sự chiếu xạ là tối

thiểu. Độ chiếu xạ được đo bằng pyranometer, tương tự như trong hình 28.

Hình 28: PyranometerBên cạnh hiệu quả của thiết bị, các khía cạnh khác của thiết bị đã được đo lường và ghi

lại. Danh sách đầy đủ các phép đo đã được thực hiện có thể được xem trong Phụ lục F1.4.2.2 Kết quả kiểm traSử dụng dữ liệu thu thập được, phần trăm tăng đã được tính tốn. Kết quả cho thấy sự gia

tăng hiệu quả có liên quan trực tiếp đến số lượng đường chuyền mà thiết bị chạy qua bảng

điều khiển. Sau khi thiết bị thực hiện hai lần vượt qua bảng điều khiển, một lần chạy của hệ

thống, một mức tăng nhỏ khoảng 1% đã được tìm thấy. Tuy nhiên, sau khi thiết bị thực hiện

một lần chạy khác, tổng cộng bốn lần vượt qua bảng điều khiển, hiệu suất của bảng điều

khiển tăng 3,4%.Khi phân tích bảng điều khiển mà hệ thống đã được thử nghiệm, nhóm nghiên cứu nhận

thấy một mẫu trong bụi bẩn mà thiết bị để lại. Hình 29 cho thấy bảng đã được thử nghiệm.

Có một lượng lớn bụi bẩn còn lại ở giữa bảng điều khiển cho thấy rằng áp lực dọc theo

chiều dài của Hệ thống phụ làm sạch là không đủ để giữ bàn chải chống lại bảng điều khiển

dọc theo toàn bộ chiều dài của nó. Ngồi ra, các bàn chải xoay với tốc độ chậm để lại các

vệt bẩn phía sau cho thấy nơi các bàn chải thực sự tiếp xúc. Bằng cách tăng RPM của bàn

chải và áp lực dọc theo hệ thống con làm sạch, lượng bụi bẩn được lấy ra trên mỗi lần đi

qua của thiết bị có thể được tăng lên.Hình 29: Bảng bẩn sau bốn lần vượt qua bởi hệ thốngKết quả kiểm tra cho thấy lượng bụi bẩn được loại bỏ có liên quan trực tiếp đến số lần

chuyền mà thiết bị tạo ra trên bảng điều khiển. Thiết bị tăng hiệu quả của các bảnglên trung bình 3,41%. Các kết quả được dựa trên khoảng mười thử nghiệm cho mỗi lần

vượt qua. Tổng số dữ liệu thu thập được có thể được tìm thấy trong Phụ lục G-3.Chapter 5: Cost Analysis

5.1 Prototyping cost estimate

The initial project budget was formulated with the primary goal of creating two functional

prototypes. The preliminary prototype has a total estimated fabrication cost of $400. The final

prototype has a budget of approximately $600 allocated for fabrication and assembly. The

overall estimate for the total development budget was $1300. A detailed breakdown of the

project budget is located in Appendix 7.4. The project received funding from the SCU

Undergraduate Fund as well as the ASME Venture Capital fund. The provided funding of $2100

exceeded our initial budget requests, requiring a revision of the project budget. The majority of

the additional funds were allocated to improved prototype testing and a general purpose

development fund to compensate for any unexpected cost overruns.

The main costs associated with both prototypes are the mechanical power and chassis systems.

These systems require commercial purchased components including the main drive motor as well

as fabricated components. The initial prototype serves as a proof of concept and a cost estimate

of the final system. Once the first prototype was finished, improvements were incorporated

directly into the first system eliminating the need for a second full prototype. The final

fabrication and material costs were $562 for the finished system.5.2 Production Cost

In order to determine an initial cost goal for the prototype, the potential energy savings were

calculated to find a break-even point for the device. For this analysis, the SCU garage was used

as a real-life example of a solar panel array. Above the top floor of the Santa Clara University

garage is an array of solar panels 32 rows where each row has 39 panels. The garage solar panels

are shown in Figure 4 from the garage view and Figure 30 shows the solar panel array from the

Google Earth Satellite perspective.Figure 30: Image of Santa Clara University Garage (Google Earth)Our device would be designed to move across a single row of panels, cleaning only the panels in

that specific row. The Tigo Energy data from Section 3.1.5 was used in order to have more

accurate energy generation for the Santa Clara area specifically. After our initial prototype

construction and initial testing there was an efficiency increase of 3.5% with an estimated retail

price of $700.

This efficiency increase is much lower than was intended and would reflect poorly on the breakeven point of the device.5.3 Customer Savings

In the Tigo energy data it was found that, on average, a solar panel would generate 340 kWh per

year uncleaned. Data was averaged from previous years using panels that had not been cleaned.

This power generation was increased by 12% due to the energy increase found in Figure 13 to

assume that a clean panel would generate 380 kWh/year. The cost of electricity in the South Bay

Area for commercial establishments is $0.17/kWh and, as mentioned above, a single row of solar

panels on top of the garage has 39 panels.

After calculating the difference of 40 kWh/year for a row of 39 panels, the total cost savings is

$270.50/year. This number was compared to the initial cost of the prototype in order to find the

break-even point of various costs.$1,200

$1,000

$800

$600

$400

$200

$0Prof

($)($200)00.511.522.533.544.55($400)

($600)

($800)Time (Years)

$300 Device$500 Device$700 DeviceFigure 31: Break-even analysis for a $300, $500, and $700 DeviceUnder these assumptions a prototype costing $500 would break-even in less than two years and

begin making a profit. It was decided that this would be a good benchmark for how much our

prototype should cost given the cost of metal and the size of the initial device design.

This cost analysis does not take into account installation price or maintenance costs which could

set the break-even point back slightly, but not significantly given the steepness of the curve.Chapter 6: Business and Marketing Strategy for Project SPACE

6.1 Patent Search

After looking through several patents involving similar projects, many products exist that

perform the task of cleaning solar panels. Knowing this information we do not intend to copy

any patented work or infringe on any intellectual property. We are creating our own design to the

problem without any help from other designs.6.2 Introduction to Business Plan

The Solar Panel Automated Cleaning Environment, or SPACE system, is a low cost option for

maintaining solar panel efficiency. Solar panels, through normal operation, accumulate layers of

dust and debris which reduces the efficiency of its photo-voltaic cells. One case study performed

by Google on its own solar installations, discovered an efficiency drop of as much as 36%. This

represents a significant loss of energy and potential financial savings.

The traditional solution to this issue is the use of manual labor to clean the surfaces of each

panel. While effective, manual cleaning is slow, expensive and there are often long time periods

between cleanings where the panels lose efficiency. The SPACE system eliminates all of these

concerns by offering an affordable automated solution. Once installed, the SPACE system can

clean an entire row of panels quickly and effectively. The automated nature of the system allows

it clean at a much greater frequency, ensuring the panels are continuously operating at peak

performance.

While there are several automated cleaning systems on the market today, none of them can

compete with SPACE’s low price point and low operating costs. Current competitors such as the

Heliotex sprinkler and the Ecoppia E4, are large, bulky, and expensive to install, often costing

7tens of thousands of dollars for an installation . The SPACE system has a lower unit cost and can

be installed for a fraction of the price.6.2.1 Product DescriptionProject SPACE is designed to increase the efficiency of the energy generated by solar panels by

reducing the amount of soiling on the panel. The system uses spinning brushes to clean solar

panels automatically and safely over long periods of time. The device is designed to operate on

arrays of solar panels without human intervention. Project SPACE is designed to be a cheap, low

maintenance replacement for human labor.

6.2.2 Potential MarketsDue to Project SPACE’s ability to clean long arrays of solar panels and its relatively low cost,

the system will be targeted for commercial sized solar energy systems as a main market.

Commercial energy systems are typically businesses or school campuses. They have numerous

panels lined up in arrays but, unlike solar farm sized energy systems, cannot afford expensive

cleaning systems. Smaller, more personal, energy systems are another option for a market.

However, these systems typically contain only a few panels. The small size of these systems

makes an automatic cleaning system more expensive than a typical owner can afford.

Commercial sized arrays are the targeted market because of the size of the solar energy systems

and affordability of the device.6.2.3 The Team

6.3 Goals and Objectives

The long term goal of this company is to become the primary supplier of automated solar panel

cleaning systems in the United States.

The current objective is to establish a foothold in the California solar market. We hope to

establish a 30% market share within the next 5 years, before expanding to other regions.6.4 Description of Technology

The SPACE system’s main advantage is its low cost of fabrication and operation while retaining

cleaning effectiveness. The low-impact brush design allows for a thorough clean while avoidingTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 4: Tích hợp hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×