Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chức năng của hệ thống

Chức năng của hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.2 Quản lý:ST

TChức năngMơ tả1Quản lý sản

phẩmQuảnlý thong tinhìnhảnhsảnphẩm,

ngườiquảntrịcóthểuploadhìnhảnhsảnphẩm, nhập các thông

số của sảnphẩm, bài viết miêu tả về sản phẩm, giácả, tình

trạng còn/hết hàng.2Quản lý danh Quản lý thơng tin danh mụcsản phẩm baogồm các chức

mục sản phẩm năng thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm (loại sản phẩm).3Quản lý đơn

đặt hàngThống kêđơnđặthàngđặtbởikháchhàng,

xemtìnhtrạngđơnđặthàngnhư: Đãgiao hàng, và chi tiết đơn

đặt hàng.4Chi tiết đơn

đặt hàngHiểnthị thong tinchitiếtđơnđặthàngbaogồm thong

tinvềkháchhàng, thong tinvềcácsảnphẩmtrongđơnhàng,

nhânviênthựchiệngiao đơn hàng, tình trạng đơn hàng, ghi

chúcủangười quản trị.5Quản lý người Sửathôngtin người dùng, khóa/mở người dùng vi phạm.

dùng6Quản lý nhân

viênQuản lý và đánh giá các nhân viên trong quá trình làm

việc7Trả lời góp ýTrả lời các góp ý của khách hàng.1112III. Thiết kế hệ thống

1. Biểu đồ Use case13Bao cao thong keGiam doc

QL nhap SPQL SP

<>Nhan vienNha CCQL Khach Hang<>

Khach hangQL Don Hang14Thanh toanTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chức năng của hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×