Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.2 Thực hiện chức năng Đăng ký lỗi

-Tài khoản đã tồn tại trong hệ thốngHình 3.3 Tài khoản đã tồn tại

-Đăng ký thành công trả về trang chủ. Thay đổi và hiển thị tên người dùng đang

đăng nhập. Hiển thị Button đăng xuấtHình 3.4 Đăng ký thành cơngb. Tìm kiếm sản phẩm:

-Nhập tên sản phẩm vào ơ tìm kiếm. Khi nhận được kí tự, hệ thống sẽ đưa ra

những đề nghị trùng với kí tự đó

Trang 24Hình 3.5 Tìm kiếm sản phẩmc. Đặt mua, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán

-Click vào Button Mua Ngay ở trang chi tiết sản phẩm thì sản phẩm sẽ được

thêm vào giỏ hàngHình 3.6 Đặt muaTrang 25Hình 3.7 Giỏ hàng

-Tiếp tục thêm sản phẩm vào giỏ hàng thì giỏ hàng sẽ có 2 sản phẩmHình 3.8 Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

-Thực hiện các bước thanh toán: điền địa chỉ giao hàng, xác nhận hình thức

thanh tốn, thơng báo đặt hàng thành công3.2.2. Quản lý

-Thực hiện đăng nhập giống người dùng-Chọn quản lý tài khoản thành viên. Tại đây có thể Xóa hoặc Cấp quyềnTrang 26Hình 3.9 Quản lý tài khoản

-Lựa chọn quản lý đơn hàngHình 3.10 Quản lý tài khoảnTrang 27KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢCTrong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cơ sở lý thuyết và triển khai ứng dụng

công nghệ, đề tài đã đạt được những kết quả sau:

Về mặt lý thuyết, đề tài đã đạt được việc sử dụng sơ đồ Use-case phân tích và

đặc tả u cầu, mơ hình thiết kế hệ thống MVC, sử dụng các ngôn ngữ HTML,

CSS, Java Script để tạo giao diện, Spring Framework để tạo back-end và MySQL để

tạo cơ sở dữ liệu.

Về mặt thực tiễn ứng dụng, đề tài đã đạt được một số các chức năng của một

trang web bán hàng trực tuyến.

Tuy nhiên, đề tài còn tồn tại các chức năng nhóm chúng em chưa làm được

như sau:

− Chức năng thanh toán trực tuyến

− Chức năng nhận xét sản phẩm

− Chức năng quên mật khẩu

− Chức năng gửi email xác nhận

− Chức năng hủy đơn hàng

2. HƯỚNG PHÁT TRIỂNMột số số hướng nghiên cứu và phát triển của đề tài như sau:

− Xây dựng các chức năng chưa hoàn thiện

− Xây dựng app của trang web trên điện thoạiTrang 28TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt[1] Phan Huy Khánh, Giáo trình Phân tích và Thiết kế Hệ thống thông tin, ĐH Bách

Khoa Đà Nẵng[2] Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo trình Cơng nghệ phần mềm, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Internet[3] http:// www.mapreduce.org

[4] http:// www.vre.cse.hcmut.edu.vnTrang 29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×