Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Cty TNHH SUCCESSFUL MAN

2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Cty TNHH SUCCESSFUL MAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânSơ đồ 2.5. Trình tự luân chuyển chứng từ TK 131

Hóa đơn chứng từPhiếu thuGiấy báo CóSổ kế tốn chi tiết

TK 131Chứng từ ghi sổ ghi

Có TK 131Bảng tổng hợp TKChứng từ ghi sổ ghi

Nợ TK 131Sổ cái TK 131131Ghi Chú:Ghi hàng ngày

Ghi cuối Tháng

Đối chiếu

Trong kì, căn cứ trên hợp đồng kinh tế và các thủ tục thanh toán giữa công ty vàKH, khi hoàn thành bàn giao cho khách hàng, kế toán công ty sẽ lập hoá đơn GTGT

trong đó ghi rõ tên người mua, số lượng thành tiền và hình thức thanh toán.SVTH : Bùi Thị Thảo Vy50Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânHợp đờng sớ 121

HỐ ĐƠN GTGT

(liên 2:giao cho khách hàng )

Ngày 20 tháng 12 năm 2010

Đơn vị bán : Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN

Địa chỉ

: Lô 26 E- Đường số 7 – KCN Tân Tạo – Quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh

Số TK

: 580100000415

Điện thoại : 08.54259137

MST : 0304861466

Họ và tên người mua:

Tên đơn vị

: Công ty TNHH DONG JIN LEIPORTS VN

Địa chỉ

: KCN Long Bình – Biên Hòa – Đồng Nai

Số TK

: 361010004402

Hình thức thanh toán: Chuyển Khoản

MST : 3600660518

STT

Tên hàng hoá ,dịch vụ

ĐVT

Đơn giá

Số lượng

(A)

(B)

( C)

VẢI EF VELBOA

KG

122.368,35 1.000

Thuế suất GTGT:10%

Số tiền viết bằng chữ :Mẫu số:

01GTKT- 3LL

QT/2010N

0004531Thành tiền

122.368.350Cộng tiền hàng

: 122.368.350

Tiền thuế GTGT

: 12.236.835

Tổng cộng tiền thanh toán : 134.605.185

Một trăm ba mươi bốn triệu sau trăm lẻ năm ngàn một trăm tám mươi lăm đồng.Người mua

(ký,họ tên)Người bán hàng

(ký, họ tên)Thủ trưởng đơn vị

(ký, họ tên)Tương tự như trên, kế toán cũng lập hoá đơn GTGT giao cho khách hàng Cty

TNHH NEWSTAR GOLF với số hoá đơn 0004535 ngày 24/12/2010 về việc thanh

toán xuất lô hàng: vải EF VELBOA theo hợp đồng số 124 với giá thanh toán chưa

thuế 26.032.500 đồng, thuế GTGT 10% là 2.603.250 đồng .

Khách hàng sau khi nhận sản phẩm bàn giao thì tiến hành làm các thủ tục

thanh toán tiền theo hợp đồng đã ký, công ty xuất hoá đơn giao cho khách hàng,

khách hàng có thể trả tiền ngay, thanh toán qua chuyển khoản hoặc sau một thời

gian nữa thì mới trả tiền và trở thành một khoản nợ của khách hàng đối với công ty.

Số dư Nợ của tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng” sẽ tăng lên sau mỗi nghiệp

vụ phát sinh như trên. Khi hoá đơn GTGT lập xong chuyển cho kế toán trưởng ký

duyệt, 1 liên lưu trong cuốn gốc, 1 liên kèm theo chứng từ gốc lưu tại công ty, 1 liên

giao cho khách hàng .SVTH : Bùi Thị Thảo Vy51Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânCăn cứ vào hoá đơn GTGT kế toán tiến hành ghi chứng từ ghi sổ ghi Nợ TK 131.

CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 43

Tháng 12/2010

Số hiệu

tài khoảnTrích yếuNợXuất vải EF VELBOA- CTY DONGJINLEIPORT131511

3331…………………….…..Xuất vải EF VELBOA –CTY NEWSTAR GOLF131511

3331Ghi

chúSố tiền

122.368.350

12.236.835

.…………

…………..

26.032.500

2.603.250

448.176.300Tổng Cộng :Ngày 25 tháng 12 năm 2010

Người lập phiếuKế tốn trưởng(ký tên)(ký tên)Cơng ty thu tiền từ khách hàng toàn bộ là tiền VNĐ (tiền USD được quy đổi ra

VNĐ) nên không có sự chênh lệch về tỷ giá ngoại tệ.

Khi KH thanh toán cho công ty về khoản tiền bán chịu thì công ty sẽ nhận

được giấy báo Có của ngân hàng ( nếu thanh toán bằng chủn khoản).

LỆNH CHUYỂN CĨ

Sớ lệnh: BH 00058650

Sớ hiệu chứng từ và nội dung loại nhiệp vụ: 1 lệnh chuyển Có- 2 chứng từ.

NH thành viên gửi lệnh: NH Đầu tư và phát triển TP.HCM

NH thành viên nhận lệnh: NH Đầu tư và phát triển TP.HCMSVTH : Bùi Thị Thảo Vy52SCT CHN 9/3

Ngày lập: 15/12/2010Luận văn tốt nghiệpNgười trả/ chuyển tiền:GVHD: Th.S Trần Thị Hải VânCTY TNHH New Star GolfĐịa chỉ: KCN Tân Bình

TK : 361013654109Tại : NH ĐT – PT TP.HCMNgười thụ hưởng:Công ty TNHH SUCCESSFUL MANTK : 580100000415Tại: NH ĐT- PT TP.HCMMã số thuế: 0304861466

Mục lục ngân sách:

Nội dung: CL KHM: 1012011014901- Thanh toán tiền hàng

Số tiền:17.908.000 VNĐBằng chữ: Mười bảy triệu chín trăm lẻ tám ngàn đồng

Chuyển đi lúc:9 giờ 5 phútNhận lúc:9 giờ 17 phút

Ngày 28 tháng 12 năm 2010Kế toánKiểm soát( ký tên)(ký tên)Tương tự như trên kế toán cũng nhận được giấy báo Có của Ngân hàng về

việc khách hàng Minh Lâm trả nợ tiền hàng với số chứng từ CHN 9/9 ngày

28/12/2010 số tiền 50.300.000 đ.

Nếu KH thanh toán bằng tiền mặt thì kế toán sẽ lập phiếu thu giao cho

khách hàng. Tuy nhiên, Công ty chủ yếu bán hàng cho khách hàng nước ngoài và

thanh toán qua chuyển khoản nên việc khách hàng thanh toán bằng tiền mặt phát

sinh không nhiều.

Sau khi lập phiếu thu hoặc nhận giấy báo Có xong, kế toán sử dụng số liệu trên

chứng từ gốc tiến hành lên chứng từ ghi sổ ghi Có TK 131 theo đúng số tiền được

nhận.CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 47

SVTH : Bùi Thị Thảo Vy53Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânTháng 12/2010

Trích yếuĐVT:đồng

Số tiềnSố hiệuTKNew StarGolf thanh toán tiền hàng

Minh Lâm thanh toán tiền hàng

Tổng cộngNợ

112

112

131

131Ghi chú17.908.000

50.300.000

68.208.000

Ngaỳ 28 tháng 12 năm 2010

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)Người lập biểu

( ký, họ tên)Đồng thời kế toán cũng sử dụng số liệu chúng từ gốc để vào số kế toán chi

tiết TK 131 cho từng khách hàng cụ thể theo đúng nội dung của nghiệp vụ kinh tế.

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT

TK 131 : Daewoong Việt Nam

ĐVT: đồng

Chứng từNgày

ghi sổSốNgày

thángABC25/120452804/12Số phát sinhTK

đối

ứngDiễn giải

D

Số dư đầu kỳNỢE12NỢ3495.529.000511

33311Bàn giao vải NEVS

Số phát sinh139.357.725

13.935,773

153.293.498Số dư cuối kỳ248.822.498Ngày 25 tháng 12 năm 2010

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)Người lập biểu

(ký, họ tên)SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT

TK 131 : Dong Jinleiports vinaSVTH : Bùi Thị Thảo VySố dư54Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânĐVT:đồng

Ngày

ghi sổ

A

25/12Chứng từ

Ngày

Số

tháng

B

C

04531Số phát sinhTK đối

ứngDiễn giải

D

Số dư đầu kỳNỢ12ESố dư

NỢ3413.432.00020/12511

33311Bàn giao vải EF VELBOA122.368.350

12.236.835Số phát sinh

Số dư cuối kỳ134.605.1850148.037.185Ngày 25 tháng 12 năm 2010Người lập biểu

(ký, họ tên)Kế toán trưởng

(ký, họ tên)SỔ KẾ TỐN CHI TIẾT

TK 131 : New Star Golf

ĐVT:đờng

Ngày

tháng

ghi sổChứng từ

Ngày

Số hiệu

thángSố phát sinhTK

đối

ứngDiễn giảiNỢSố dưNỢ

4ABCD

Số dư đầu kỳE123

10.508.00024/120453524/12Bàn giao vải EF VELBOA28/12CHN9/328/12Thanh toán tiền hàng

Số phát sinh

Số dư cuối kỳ511

333126.032.500

2.603.250112

28.635.75017.908.000

17.908.000

21.235.750Ngày 28 tháng 12 năm 2010

Kế toán trưởngNgười lập biểu

( ký, họ tên (ký, họ tên)SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT

TK 131 : Minh Lâm

Chứng từSVTH : Bùi Thị Thảo VyĐVT:đồng

Số phát sinh

Số dưDiễn giải55Luận văn tốt nghiệpNgày

tháng

ghi sổ

A

28/12Số hiệuTK

đối

ứng

ENgày

thángB

CHN9/9GVHD: Th.S Trần Thị Hải VânCD

Số dư đầu kỳ1NỢ234126.424.000Thanh toán tiền hang bằng

TGNH

Số phát sinh

Số dư cuối kỳ28/12NỢ11250.300.000

50.300.000

76.124.000Ngày 28 tháng 12năm 2010

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)Người lập biểu

( ký, họ tên)Đến cuối tháng kế toán có thể theo dõi các khoản phải thu trong tháng qua sổ Cái.

SỔ CÁI

Tài khoản 131: Phải thu khách hàng

Tháng 12/2010

Ngày

tháng

ghi sổ30/1230/1230/12

30/12Chứng từ ghi

sổ

Số

Ngày

hiệu tháng

434447

4720/1224/1228/12

28/12Người ghi sổ

( ký, họ tên)Diễn giảiSố dư đầu kỳ

…………..

Bàn giao vải EF VELBOACTY DONGJIN LEIPORT VN

………….

Bàn giao vải EF VELBOACTY NEWSTAR GOLF

…….......

Thu tiền hàng – New star golf

Thu tiền hàng –Minh Lâm

…………

Số phát sinh

Số dư cuối kỳ

Kế toán trưởng

( ký , họ tên)TK

đối

ứngĐVT:đồng

Số tiền

Nợ171.406.130511

3331511

3331

112

112122.368.350

12.136.835

26.032.500

2.603.250

. ...............1.836.317.864

1.717.515.99417.908.000

50.300.000

……….

290.208.000Ngày 30 tháng 12 năm 2010

Giám đốc

( ký, họ tên)Do đặc thù Công ty là chế biến và sản xuất vải sợi nên các nghiệp vụ bán hàng

phát sinh thường xuyên. Để theo dõi các khoản phải thu của khách hàng và số tiền

khách hàng đã trả kế toán còn theo dõi riêng trên bảng tổng hợp tình hình thanh

toán với khách hàng.SVTH : Bùi Thị Thảo Vy56Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânBẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TỐN VỚI KHÁCH HÀNG

THÁNG 12/2010

ĐVT:đồng

Tên KHSố dư đầu kỳDaewoong VNam

New Star Golf

Minh Lâm

Dong Jinleiport vnNợ

95.529.000

10.508.000

126.424.000

13.432.000…………..………..Cộng351.406.130Số phát sinh

Nợ

153.293.498

28.635.750

0

134.605.185

……………………Số dư cuối kỳ0

17.908.000

50.300.000

0…………….1.836.317.864290.208.000Nợ

248.822.498

21.235.750

66.724.000

148.037.185…………..

1.897.515.994Ngaỳ 30 tháng 12 năm 2010

Kế tốn trưởng

(ký họ ,tên)Người lập biểu

( ký, họ tên)2.2.1.2. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ:

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu

trừ thuế nên sử dụng các hóa đơn GTGT do Tổng Cục Thuế phát hành hoặc các loại

hóa đơn do cơ sở tự in nhưng đã được Tổng Cục Thuế chấp nhận bằng văn bản như

hóa đơn bán hàng, hóa đơn GTGT…

Giống như hạch toán các khoản phải thu, phải trả kế toán thuế GTGT đầu vào

gồm những chứng từ ban đầu như hóa đơn GTGT, phiếu chi…Hóa đơn chứng từ GTGTSơ đồ 2.6. Trình tự luân chuyển chứng từ TK 133

Bảng kê hóa đơn, chứng từ

mua vàoChứng từ ghi sổ ghi TK 133

SVTH : Bùi Thị Thảo Vy

Sổ kế toán chi tiết

TK 13357

Số Cái TK 133Luận văn tốt nghiệpGhi chú:GVHD: Th.S Trần Thị Hải Vân: ghi hàng ngày

: ghi cuối tháng

: đối chiếuNgày 13/12/2010 Công ty mua vải mộc của Công ty TNHH G&I Textile

VNam, với số lượng 400kg với giá 18.800đ/kg, thuế suất 10%

Ngày 22/12/2010 Công ty TNHH Trạch Vũ bán motor xoay chiều 3 pha cho

Công ty giá 2.700.000 đ, thuế suất 10%

Ngày 31/12/2010 Công ty cổ phần đầu tư Việt My bán nước uống đóng chai

cho Công ty với giá chưa thuế 363.640 đ, thuế suất 10%.

HÓA ĐƠN GTGT

(liên 2: giao cho khách hàng)KT/2010NNgày 13 tháng 12 năm 20100094150Đơn vị bán: Công ty TNHH G&I TEXTILE VNam

Địa chỉ: KCN Long Bình- Biên Hòa- Đồng Nai

Số TK:

Điện thoại:MST: 0600347754Họ và tên người mua:

Tên đơn vị: Công ty TNHH SUCCESSFUL MAN

Địa chỉ: Lô 26E – Đường số 7- KCN Tân Tạo- Quận Bình Tân

Số TK:

Hình thức thanh toán: Tiền mặtSVTH : Bùi Thị Thảo VyMẫu số: 01 GTKT – 3LLMST: 030486146658Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânSTTTên hàng hóa, dịch vụĐVTSố lượngĐơn giá(A)(B)(C)(1)(2)Kg40018.800Vải mộcThành tiền

(3) = (1) x (2)

7.520.331Cộng thành tiền:7.520.331Tiền th́ GTGT:752.033Tổng cộng tiền thanh tốn :8.272.364Th́ śt GTGT:10%Sớ tiền viết bằng chữ: Tám triệu hai trăm bảy mươi hai ngàn ba trăm sáu mươi bốn đồng.

Ngày 13 tháng 12 năm 2010

Người muaNgười bán hàngThủ trưởng đơn vị(ký, họ tên)(ký, họ tên)(ký, họ tên)Căn cứ vào hóa đơn GTGT, kế toán nhập số liệu vào chứng từ ghi sổ ghi Nợ

TK 133 “ Thuế GTGT được khấu trừ”.

CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 42

Tháng 12/ 2010

Trích yếuSố hiệu TK

Nợ133

331Mua vải mộc của Cty G&I TEXTILE VNAM

Tổng cộngSố tiềnGhi chú752.033Ngày 13 tháng12 năm 2010

Người lập biểuKế toán trưởng(ký, họ tên)(ký, họ tên)Tương tự các nghiệp vụ phản ánh hàng hóa dịch vụ mua vào trong kỳ cũng được kế

toán tiến hành lên chứng từ ghi sổ dựa trên hóa đơn và làm cơ sở để phản ánh lên sổ

cái vào cuối tháng.

Cuối tháng, khi tính khoản thuế GTGT phải nộp trong kỳ, căn cứ vào các

chứng từ ghi sổ trên kế toán ghi bút toán kết chuyển bao gồm cả phần thuế còn được

khấu trừ kỳ trước chuyển sang (nếu có ) như sau:

Nợ TK 3331: 44.842.257

Có TK 133: 44.842.257SVTH : Bùi Thị Thảo Vy59Luận văn tốt nghiệpGVHD: Th.S Trần Thị Hải VânCHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 48

Tháng 12/2010

Trích yếuSố hiệu TK

Nợ

Kết chuyển thuế GTGT đầu vào được khấu trừ3331Số tiền133Ghi chú44.842.257Tổng cộng44.842.257

Ngày 31 tháng 12 năm 2010Người lập biểuKế toán trưởng( ký, họ tên)(ký, họ tên)Tiếp theo kế toán theo dõi trên số kế toán chi tiết của TK 133SỐ KẾ TOÁN CHI TIẾT

TK 133 “ Thuế GTGT được khấu trừ”

Ngày

thángChứng từ

Số hiệu NgàyDiễn giảiTK

đốithángghi sổ

AB24/1284957CD

Số dư đầu kỳ

13/12 Thuế GTGT được khấu trừứng

ESố phát sinh

Nợ

3311

14.269.752

752.033331270.000khi mua vải mộc của Cty24/12 158608G&I TEXTILE VN

………………………….

22/12 Thuế GTGT được khấu trừSVTH : Bùi Thị Thảo Vy602Số dư

Nợ3

04Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Thực tế công tác kế toán các khoản phải thu- phải trả tại Cty TNHH SUCCESSFUL MAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x