Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ngành,

nghề chỉ

quy định tại

Luật đầu tư

o Áp dụng

chung cho

mọi NĐT

oo Điều kiện

cho từng

ngành, nghề

quy định tại

Luật, Pháp

lệnh, Nghị

định, Điều

ước QT.

o Đăng tải

trên cổng

thông tin

quốc gia về

đăng ký

doanhQuyền tự do kinh doanhĐầu tư KD có điều kiệnYêu cầu về ban hành điều kiện đầu tư KDĐiều kiện

đầu tư kinh doanhCẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×