Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:

II. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ưu đãi: khu chế xuất, khu công nghệ cao,

khu kinh tế: NĐ 29/2008/NĐ-CP

Khu công nghiệp (Industrial zone) là khu chuyên

sản xuất hàng công nghiệp và thực hiện các dịch vụ

cho sản xuất cơng nghiệp, có ranh giới địa lý xác

định, được thành lập theo quy định của Chính phủ.Khu chế xuất (Export processing zone) là khu công

nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thực hiện

dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động

xuất khẩu, có ranh giới địa lý xác định, được thành

lập theo quy định của Chính phủ.Khu công nghệ cao (High-tech zone) là

khu chuyên nghiên cứu phát triển, ứng

dụng công nghệ cao, ươm tạo doanh

nghiệp công nghệ cao, đào tạo nhân lực

công nghệ cao, sản xuất và kinh doanh

sản phẩm cơng nghệ cao, có ranh giới địa

lý xác định, được thành lập theo quy định

của Chính phủ.Khu kinh tế (Economic zone) là khu vực có

khơng gian kinh tế riêng biệt với môi

trường đầu tư và kinh doanh đặc biệt

thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới

địa lý xác định, được thành lập theo quy

định của Chính phủ.Khu phi thuế quan (Non-tariff zones) là khu vực

kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới

địa lý xác định, được thành lập theo Quyết định

của Thủ tướng Chính phủ;Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh

nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho

ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu

thương mại - công nghiệp và các khu vực kinh tế

khác được thành lập theo Quyết định của Thủ

tướng Chính phủ,LƯU Ý:

Quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu

phi thuế quan với:

-Thị trường nội địa: là quan hệ xuất khẩu, nhập

khẩu.-Thị trường nước ngoài: ko phải là XNK-Đối với dự án sản xuất trong KCN: mức thuế suất

thuế TNDN là 25% áp dụng trong suốt thời hạn

thực hiện dự án-Đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao:

mức thuế suất thuế TNDN là 10% áp dụng trong

15 năm, sau đó là 25% trong các năm tiếp theo;

Dự án được miễn thuế TNDN trong vòng 04 năm

kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50%

trong 09 năm tiếp theo.-Đối với dự án có quy mơ lớn, công nghệ cao hoặc

mới cần đặc biệt thu hút đầu tư thì thời gian áp

dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài nhưng tổng

thời gian áp dụng thuế suất 10% khơng q 30

năm.….Ưu đãi đầu tưĐiều 19. Hình thức hỗ trợ đầu tưĐiều 20. Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ

tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công

nghệ cao, khu kinh tếIV. HỖ TRỢ ĐẦU TƯ:

Điều 21. Phát triển nhà ở và cơng trình dịch vụ,

tiện ích cơng cộng cho người lao động trong khu

cơng nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tếV. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

Điều 6. Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanhĐiều 7. Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều

kiệnĐiều 8. Sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư

kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh

doanh có điều kiệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×