Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG ĐẾN NĂM 2015

1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG ĐẾN NĂM 2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

68Hoạt động tín dụng: 12.500 tỷ đồng, tăng 19,55% (2.044 tỷ đồng) so với

năm 2010. Nợ xấu (nợ nhóm 3 - 5): dưới 03% trên tổng dư nợ cho vay.Thanh toán đối ngoại: 400 triệu USD, tăng 25% so với năm 2010.Phát hành thẻ SGCTNH: 50.000 thẻ, tăng 140% (29.120 thẻ) so với

năm 2010.Mạng lưới hoạt động: thành lập các chi nhánh tại các tỉnh/ thành phố lớn

trên toàn quốc sau khi đáp ứng đủ các điều kiện thành lập theo quy định

của NHNN. Lợi nhuận trước thuế: 350 tỷ đồng, tăng 9,03% (29 tỷ đồng)

so với năm 2010. Cổ tức chia cổ đông: 11%/năm (bao gồm cổ phiếu thưởng).Bên cạnh những chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2011, SGCTNH xác định chiến

lược quan trọng luôn luôn phải hướng đến từ năm 2011 -2015 đó là:

− Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tiện ích và hiện đại. Hướng tới việc phát

triển các mảng dịch vụ phi tín dụng nhằm thu về cho ngân hàng các nguồn

lợi nhuận ít rủi ro hơn. Tăng cường quản trị rủi ro để tránh khủng hoảng, đa

dạng hóa các hoạt động kinh doanh theo xu hướng mở rộng phạm vi sang

nhiều lĩnh vực, thơng qua các hình thức thành lập nhiều cơng ty con vệ tinh

hoặc liên doanh liên kết nhằm phân tán rủi ro, phát triển theo xu hướng

chun mơn hóa cao, góp phần tăng thu nhập.

− Chuẩn hóa mơ hình tổ chức, cơ chế quản trị, điều hành hệ thống phù hợp với

xu hướng phát triển của thị trường và chuẩn mực quốc tế. Lựa chọn và áp

dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất vào mơ hình tổ chức, quản trị, điều hành

kinh doanh, quản lý và kiểm soát rủi ro, quy trình nghiệp vụ.

− Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cải thiện căn bản chất lượng

nguồn nhân lực. SGCTNH sẽ tiếp tục cơ cấu lại nguồn nhân lực một cách

mạnh mẽ, không tăng mà giảm số lượng, tăng chất lượng nguồn nhân lực,

xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chun mơn cao, tạo điều kiện cho

nhân viên có thể tham gia các khóa đào tạo do Hiệp hội ngân hàng và các tổ

chức trong và ngoài nước giảng dạy.69− Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin: Ưu tiên tập trung

phát triển mạnh công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại trong lĩnh vực quản

trị ngân hàng, kiểm soát rủi ro, phát triển dịch vụ mới.

− Tăng vốn chủ sở hữu và nâng cao năng lực tài chính. Đây là một trong

những mục tiêu hàng đầu của SGCTNH.

− Đối với hoạt động huy động vốn: trong điều kiện nền kinh tế dự báo còn

nhiều khó khăn, cạnh tranh trên thị trường tài chính ngân hàng ngày càng

cao, SGCTNH xác định cơng tác phát triển nguồn vốn là nhiệm vụ trọng

tâm hàng đầu, là yếu tố quyết định quy mô tài sản ngân hàng. Để tăng khả

năng huy động vốn, toàn hệ thống của SGCTNH tích cực triển khai cơng tác

tiếp thị, thường xuyên bám sát thị trường. Đặc biệt, đối với những khách

hàng lớn, lượng tiền mặt luôn dồi dào, SGCTNH luôn giành những ưu đãi

đặc biệt đối với những khách hàng này: ưu đãi về lãi suất cho vay, lãi suất

tiền gửi, giải quyết các hồ sơ liên quan đến KH một cách nhanh chóng...

− Đối với hoạt động sử dụng vốn: tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng và đầu

tư theo nguyên tắc tăng trưởng an toàn và hiệu quả. Tiếp tục duy trì cơ cấu tín

dụng phù hợp với quy định của NHNN trong từng thời kỳ như: tỷ lệ cho vay

giữa nguồn vốn ngắn hạn với những khoản vay trung dài hạn, tỷ lệ cho vay

đối với lĩnh vực phi sản xuất nói chung và bất động sản nói riêng so với tổng

dư nợ của tồn hệ thống... Có chính sách cho vay ưu đãi đối với lĩnh vực sản

xuất kinh doanh và đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu (đem về lượng ngoại tệ

lớn cho SGCTNH).

− Nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, tái cấu trúc thu nhập của ngân hàng,

theo đó tăng mạnh thu nhập từ hoạt động dịch vụ, phi tín dụng. Chú trọng

nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng khai thác dịch vụ bán hàng, thái độ

phục vụ, tư vấn, chăm sóc khách hàng đối với đội ngũ tiếp xúc khách hàng

trực tiếp. Bởi vì, khi tiếp xúc với khách hàng mỗi nhân viên của SGCTNH

đang đại diện cho cả một ngân hàng, qua quá trình tiếp xúc KH sẽ có những

nhận xét, đánh giá về thái độ, cung cách phục vụ của SGCTNH.70− Phát triển ngân hàng bán lẽ. Tập trung nghiên cứu chiến lược phát triển và

triển khai mơ hình ngân hàng bán lẽ, phối hợp với các chi nhánh, phòng giao

dịch trên cả nước để bán chéo sản phẩm, đem lại lợi ích tối đa cho khách

hàng, giúp tăng thu nhập từ dịch vụ.

Giới thiệu đến khách hàng những ứng dụng mới của SGCTNH trong việc

tra cứu số dư tiền gửi, chuyển tiền, trả tiền trực tuyến thơng qua chương

trình hiện đại, tiên tiến Internet Banking, Home Banking, Phone Banking...3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TẠI

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CƠNG THƯƠNG

3.2.1 Đối với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Cơng Thương

Giữa phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng và xử lý rủi ro thì SGCT NH chú trọng việc

phòng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Từ những mặt còn chưa đạt được, tồn hệ thống SGCTNH cần phải rút ra

cho mình những bài học kinh nghiệm, những giải pháp nhằm khắc phục những mặt

còn thiếu sót, để ngày càng hồn thiện mình hơn, đó là:

 Đào tạo, tuyển chọn cán bộ có năng lực giải quyết cơng việc

Nhân viên phòng Thẩm định phải là những người đã được đào tạo qua

nghiệp vụ cho vay thực tế, tiếp xúc và thẩm định trực tiếp khách hàng, có như vậy

mới tích lũy dần được kinh nghiệm. Từ đây sẽ chọn lọc ra những cán bộ thực sự đủ

năng lực để tái thẩm định hồ sơ vượt mức phán quyết mà nhân viên tín dụng của

phòng tín dụng Hội sở và nhân viên tại phòng kinh doanh của các chi nhánh gửi

lên. Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng vì đây hầu hết là các hồ sơ lớn có số

tiền vay từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng, tiềm ẩn nhiều rủi ro mà ngân hàng

không thể lường trước được, vượt quá thẩm quyền của Trưởng phòng Tín dụng Hội

sở và Giám đốc các chi nhánh. Vì vậy, trách nhiệm của những người tái thẩm định

hồ sơ là rất lớn, tương ứng với trách nhiệm ấy ngân hàng cần có chế độ lương sao

cho phù hợp để khuyến khích họ gắn bó với cơng việc.71 Có chế độ đào tạo, khen thưởng, kỷ luật rõ ràng

Bản thân ngân hàng cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc đào tạo, bồi

dưỡng, nâng cao trình độ và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công tác, đồng thời

phải căn cứ vào kết quả công tác của họ để có đãi ngộ, đối xử cơng bằng: Đối với

cán bộ có thành tích suất sắc, cần biểu dương, khen thưởng cả về vật chất lẫn tinh

thần tương xứng với kết quả họ mang lại, kể cả việc nâng lương trước hạn hoặc đề

bạt lên đảm nhiệm ở vị trí cao hơn. Đối với cán bộ có sai phạm, tùy theo tính chất,

mức độ mà có thể giáo dục thuyết phục hoặc phải xử lý kỷ luật. Khen thưởng và kỷ

luật rõ ràng sẽ khuyến khích nhân viên nỗ lực hồn thành tốt cơng việc của mình

đồng thời những nhân viên có ý định khơng lành mạnh phải cân nhắc trước hậu quả

việc mình làm, hạn chế bớt “những con sâu làm rầu nồi canh”. Có như vậy, khơng

những kỷ cương trong hoạt động tín dụng và uy tín của Ngân hàng sẽ ngày càng

nâng cao mà chất lượng tín dụng chắc chắn sẽ được cải thiện đáng kể.

 Sử dụng dự phòng rủi ro đúng lúc

SGTNH khơng nên vì chạy theo việc mở chi nhánh mà cố gắng sử dụng dự

phòng cụ thể để giảm tỷ lệ nợ xấu xuống. Làm như vậy vơ tình sẽ gây tâm lý ỷ lại

đối với CBTD không chịu đôn đốc thu hồi nợ. Bởi vì, khi khoản nợ đã được sử

dụng dự phòng thì dư nợ của KH đó sẽ được hạch toán ngoại bảng, trách nhiệm của

CBTD cũng nhẹ đi phần nào. Dẫn đến tình trạng, trong khi các khoản nợ cũ chưa

thu hồi được thì các khoản nợ q hạn mới lại phát sinh. Chính vì vậy, cần phải cân

nhắc kỹ thời điểm nào cần thiết sử dụng dự phòng rủi ro.

3.2.2 Đối với cán bộ tín dụng

 Tăng cường công tác kiểm tra sau cho vay

Sau khi cho giải ngân định kỳ 3 tháng/lần CBTD phải đến tận nơi sản xuất

kinh doanh của KH để kiểm tra tình hình thực tế. Ngồi việc kiểm tra KH có sử

dụng vốn vay đúng mục đích hay khơng, CBTD phải quan tâm đến tình hình pháp

lý, nhân sự của công ty đặc biệt là các thành viên thuộc Hội đồng quản trị/ Hội

đồng thành viên những người trực tiếp điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

Nợ quá hạn của ngân hàng khơng chỉ phát sinh từ phía doanh nghiệp mà còn

phát sinh từ các KH cá nhân. Nên trong thời gian vay vốn cũng cần nắm bắt đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG ĐẾN NĂM 2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×