Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
7 PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU M&A NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANHNGHIỆP, NGÂN HÀNG

7 PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU M&A NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANHNGHIỆP, NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2. Nhân viên

công tyCông ty7157%3. Sinh viênSinh viên65%125100%Tổng cộngMục đích khảo sát :

Cung cấp cho tác giả thêm thông tin về đánh giá của nhân viên văn phòng hiện nay

đối với M&A như nào. Mức độ quan tâm, nhận biết và các khả năng M&A tại Việt

Nam ra sao, những khó khăn, thuận lợi khi tiến hành M&A...

Bài khảo sát như là phần tham khảo thêm trong luận văn và được trình bày cụ thể

trong phụ lục 02.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 54GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMKẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Q trình định giá Ngân hàng vơ cùng cần thiết để thúc đẩy thị trường tài chính

ở Việt Nam phát triển. Nhưng, đây là một công việc phức tạp và nhiều tốn kém. Tuy

nhiên, với sự ra đời của hàng loạt các lớp mơ hình định giá doanh nghiệp, gánh nặng

này đã được giảm thiểu đáng kể. Các mô hình định giá được trình bày trong khóa luận

này đều là những mơ hình đã đạt nhiều thành cơng ở các thị trường phát triển trên thế

giới và cũng có tính thực tiễn cao khi được áp dụng vào điều kiện Việt Nam.

Mặc dù có rất nhiều lợi ích nhưng việc áp dụng các mơ hình định giá ở nước ta

sẽ là một quá trình nhiều thử thách do những hạn chế của bản thân thị trường tài

chính. Đó có thể là khó khăn ở tầm vĩ mơ (văn bản pháp quy, hệ thống chính sách…)

cũng như ở tầm vi mô (phát sinh từ các chủ thể tham gia thị trường). Để các mơ hình

có thể phát huy hết giá trị của mình thì cần tới sự nỗ lực của nhiều ngành, nhiều cấp

và của từng chủ thể trên thị trường.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 55GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMCHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A

TRONG NHTM NHẰM ĐẠT MỤC TIÊU TÁI CẤU TRÚC NHTM

TRONG THỜI GIAN TỚI.

Trong xu thế hội nhập tồn cầu hóa hiện nay thì ngân hàng là lĩnh vực hoàn toàn mở

trong cam kết gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Chính vì vậy, hơn bất cứ

ngành nào, lĩnh vực ngân hàng cần phải “tăng tốc” nâng cao năng lực cạnh tranh để

không bị thua thiệt ngay trên chính “sân nhà”.

Bên cạnh những cơ hội được mở ra cho các NHTM như :

- Cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh doanh với điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định,

tăng trưởng bền vững.. có xu hướng tăng lên, các NHTMVN có thể tiếp thu các kinh

nghiệm, kỹ năng, trình độ quản lý của các tập đn tài chính hàng đầu trên thế giới.

- Việc minh bạch về thông tin và công khai tài chính khi hội nhập sẽ giúp các

NHTMVN bắt kịp được các tiêu thức và kỹ năng quản trị ngân hàng hiện đại.

- Có điều kiện mở rộng mạnh lưới kinh doanh ra thị trường quốc tế…

Các NHTM hiện nay đang phải đối diện với những thách thức lớn như:

- Thách thức cạnh tranh từ sự gia nhập của nhiều định chế tài chính lớn có uy tín và

kinh nghiệm hoạt động lâu năm về lĩnh vực tài chính ngân hàng;

- Cơ chế quản lý điều hành còn cứng nhắc, thiếu năng động, chưa bắt kịp được thực tế

kinh doanh sẽ là thách thức lớn trong cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài.

- Hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh chưa phù hợp với các thông lệ quốc tế,

chưa đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật về ngân hàng và sự an toàn của hệ

thống ngân hàng.

Vì vậy, để tiếp tục tồn tại và phát triển, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng buộc

phải tìm kiếm các giải pháp. Bên cạnh những giải pháp của nhà nước, theo đó, các

ngân hàng Việt Nam cần có những giải pháp của chính bản thân mình để phát huy

được vai trò, lợi ích của M&A, nâng cao định giá trong M&A, góp phần tái cấu trúc,

nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị và kiểm soát những tác động tiêu cực

của M&A trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam trước một làn sóng M&A mạnh mẽ

đã được báo trước.

3.1 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỊNH GIÁ M&A NHTM TRONG

QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 56GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM3.1.1 Phát triển hoạt động M&A NHTM trong thời gian tới.

- Cần phải xây dựng một chiến lược M&A có tính khả thi tránh sự dàn trải và

thiếu hiệu quả. Để thực hiện bước đi này, các ngân hàng cần tự kiểm tra lại tình hình

tài chính của mình để có thể hiểu rõ nhất các điểm mạnh cần phát huy và điểm yếu

cần khắc phục, các ngân hàng cũng cần làm việc với các nhà phân tích và tư vấn

trong lĩnh vực kinh doanh để hình thành một chiến lược phát triển rõ ràng và thích

hợp.

- Tiếp vào đó, M&A khơng tránh khỏi phải đối mặt với những vấn đề khá

phức tạp như thuế, kế toán, chuyển đổi tài sản, phân chia lợi nhuận, trách nhiệm giải

quyết các khoản nợ chưa thanh toán của các ngân hàng tham gia M&A, giải quyết lao

động dôi dư, mơi trường văn hóa ngân hàng, bảo vệ mơi trường, tính tốn các vấn đề

hậu sáp nhập làm sao cho giá trị ngân hàng ngày càng tăng... để hấp dẫn các nhà đầu

tư, do vậy các ngân hàng trước khi thực hiện sáp nhập và mua lại cần phải thuê các

nhà tư vấn có kinh nghiệm về sáp nhập và mua lại để tiến trình được diễn ra một cách

hiệu quả và nhanh choáng.

- Xây dựng một kế hoạch thời hậu sáp nhập và mua lại: Một cuộc M&A

không dễ dàng và còn rất nhiều vấn đề phát sinh có thể khiến tiến trình sáp nhập và

mua lại trục trặc hay thậm chí sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, điều quan trọng là cần

có sự tham gia tích cực của các cấp lãnh đạo cao nhất trong cơng ty từ việc việc lập

kế hoạch, tài chính, chun gia tư vấn cho đến quản lý thời hậu sáp nhập

3.1.2 Nâng cao hiệu quả định giá trong hoạt động M&A ngân hàng

3.1.2.1 Kết hợp với các công ty tư vấn, luật trong hoạt động M&A

- Xác định chính xác loại giao dịch M&A của ngân hàng dự định tiến hành là

loại giao dịch nào. Việc thông qua tổ chức tư vấn xác định loại giao dịch M&A sẽ

giúp cho các bên xác định, nhận thức cụ thể loại giao dịch mà mình tiến hành; luật

điều chỉnh chủ yếu trong giao dịch M&A; cơ chế, quy trình tiến hành giao dịch;

định hướng việc thiết lập các điều khoản trong hợp đồng M&A; và xác định nghĩa

vụ thông tin, thông báo đến cơ quan quản lý của các bên...

- Tổ chức tư vấn có thể hỗ trợ ngân hàng thẩm định pháp lý và thẩm định tài

chính của ngân hàng bị sáp nhập, mua lại là một trong các công việc quan trọng.

Sau thẩm định pháp lý, ngân hàng bị mua, bị sáp nhập cũng có thể tiến hành các thủ

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 57GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMtục nhằm tái cấu trúc ngân hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu của bên mua. Thẩm định

tài chính thường do các cơng ty kiểm toán hay kiểm toán viên độc lập thực hiện. Về

nguyên lý thì các bên trong giao dịch M&A thường có mục đích kinh tế trái chiều

nhau và điều này có thể ảnh hưởng đến việc nâng và hạ giá doanh nghiệp. Ngân

hàng bên mua muốn mua với giá rẻ, ngân hàng bên bán muốn bán với giá cao và có

thể che giấu những vấn đề hay rủi ro tài chính của ngân hàng.

- Ngân hàng bị mua, bị sáp nhập đều có đầy đủ các nhân tố riêng như chế độ

quản trị, nguồn nhân lực, văn hoá doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh, khách hàng...

Các ngân hàng trong mỗi thương vụ M&A đều có những nét khác biệt đặc biệt về

u cầu, lợi ích, sự ràng buộc bởi vậy khơng thể có hợp đồng mẫu nào chung cho tất

cả các giao dịch M&A. Thông qua hỗ trợ của tổ chức tư vấn các bên ngân hàng sẽ

thỏa thuận các quy định, các điều khoản cơ bản liên quan đến giao dịch M&A đưa

vào hợp đồng đầy đủ các đặc điểm yêu cầu, lợi ích, sự ràng buộc riêng biệt của ngân

hàng. Nếu hợp đồng M&A chỉ dừng lại ở các nội dung cơ bản, không bao quát hết

sẽ dẫn đến những mâu thuẫn nội tại ngay bên trong khi quá trình M&A kết thúc.

Điều đó rất bất lợi cho ngân hàng mua, sáp nhập sau này. Ngoài ra, các bên ngân

hàng cũng sẽ được tư vấn về các vấn đề cần lưu tâm của “hậu” M&A, bởi vì khơng

giống như việc mua bán hàng hố thơng dụng khác, ngân hàng bị sáp nhập, bị mua

sẽ chuyển giao toàn bộ các giá trị, các hoạt động vào ngân hàng mua, sáp nhập.

Những thương vụ M&A thành công gần đây chủ yếu do các nhà đầu tư và

doanh nghiệp, ngân hàng chủ động tiến hành với sự trợ giúp của các văn phòng luật

sư, của các tổ chức dịch vụ tư vấn hay dịch vụ tài chính trung gian.

3.1.2.2 Định giá và lựa chọn phương pháp định giá ngân hàng phù hợp

Các phương pháp định giá và lựa chọn phương pháp định giá thích hợp sẽ tạo

tiền đề thích hợp cho hoạt động sáp nhập và mua lại trong tương lai của các chủ thể

ngân hàng. Việc định giá chính xác nhằm giảm thiểu rủi ro cho cả bên mua và bên

bán.

Bên cạnh đó, các ngân hàng cần có những chính sách tạo giá trị cho mình vì

giá trị của bất cứ ngân hàng nào cũng được quyết định bởi hai yếu tố:

- Ngân hàng tạo nên được giá trị gì qua các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ mà

xã hội đang cần và chấp nhận mua;

- Ngân hàng đã làm gì để được xã hội dễ dàng nhận diện được họ, có sự

SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 58GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

7 PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU M&A NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANHNGHIỆP, NGÂN HÀNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×