Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 1 : MẪU PHIẾU KHẢO SÁT

Phụ lục 1 : MẪU PHIẾU KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM4. Theo ý kiến Anh/Chị phương thức hoạt động của M/A, bao gồm các phương thức

nào dưới đây:

Chào thầu

Lôi kéo cổ đông bất mãn

Thương lượng tự nguyện với ban quản trị và điều hành

Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Mua lại tài sản công ty gần giống phương thức chào thầu.

Tất cả các phương thức trên

5. Theo ý kiến Anh/ Chị, hoạt động M/A được sáp nhập dưới dạng hình thức :

Sáp nhập ngang, nghĩa là sự sáp nhập hoặc hợp nhất giữa hai công ty kinh

doanh và cạnh tranh trên cùng một dòng sản phẩm, trong cùng một thị trường

Sáp nhập dọc, nghĩa là sự sáp nhập hoặc hợp nhất giữa hai công ty nằm trên

cùng một chuỗi giá trị, dẫn tới sự mở rộng về phía trước hoặc phía sau của

cơng ty sáp nhập trên chuỗi giá trị đó.

Sáp nhập tổ hợp, nghĩa là bao gồm tất cả các loại sáp nhập khác

6. Trong quy trình thực hiện sáp nhập, mua lại theo anh/chị giai đoạn nào là cần thiết?

GIAI ĐOẠNKhơng

cần

thiếtÍt cần

thiếtCần

thiếtRất cần

thiếtLựa chọn cơng ty mục tiêu

Tìm hiểu tình hình tài

chính, pháp lý.

Định giá cơng ty mục tiêu.

Đàm phán và ký hợp đồng.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 72GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM7. Theo Anh chị, để định giá doanh nghiệp có bao nhiêu cách để định giá

Có duy nhất 1 cách.

Có nhiều cách

8. Theo Anh Chị, 3 bước quan trọng để thẩm định doanh nghiệp được đánh giá theo

thứ tự ưu tiên như thế nào? (vui lòng đánh dấu “x” vào cột chọn lựa)

Nội dung thẩm địnhƯu tiên

(1)Ưu tiên

(2)Ưu tiên

(3)Thẩm định tình trạng tài chính của

doanh nghiệp

Thẩm định tình trạng pháp lý của

doanh nghiệp

Thẩm định hoạt động của doanh

nghiệp9. Theo ý kiến của Anh Chị, Việt Nam sau khi gia nhập WTO, vấn đề sáp nhập các

doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng là vấn đề như thế nào?

Khơng cần thiết

Ít cần thiết

Cần thiết

Rất cần thiết

10. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động M/A ngân hàng hiện nay

Môi trường hoạt động

Tính pháp lý

Cả hai yếu tố trên

-----------------------------------------------------------------------------------------Xin chân thành cám ơn sự quan tâm của các Anh Chị.SVTH : Nguyễn thị Kim Ngọc

NguyệtTrang 73GVHD : PGS.TS Phan Thị BíchLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTMPhụ lục 2 : KẾT QUẢ KHẢO SÁT

1 Anh/chị có biết về hoạt động mua lại và sáp nhập doanh nghiệp. (Viết tắt trong

bản khảo sát này là M/A).

Khảo sátKết quảTỷ lệ5746%Khơng3528%Có nghe qua3326%Đồ thị biểu diễn sự hiểu biết về khái niệm M/A là gì?

Nhận xét : Người biết và có nghe qua về M&A chiếm 72%, trong đó tỷ lệ người khơng

biết chiếm 28%. Như vậy tỷ lệ khảo sát cho thấy khái niệm này dù là biết ít hay nhiều

chiếm tỷ lệ cao trong tổng số. Điều này cho thấy vấn đề M&A tại Việt Nam là mới,

nhưng không phải vấn đề hết sức mới mẻ.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 74GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtLuận văn thạc sĩỨng dụng mơ hình định giá trong mua lại và sáp nhập NHTM2 Nếu Câu 1 chọn Có, Anh/Chị vui lòng cho biết có còn nhớ tên các vụ M/A tại

Việt Nam khơng ?

Khảo sátKết quảTỷ lệNhớ và kể tên chính xác3867%Khơng nhớ1933%Đồ thị tỷ lệ số người nhớ tên các thương vụ M/A.

Nhận xét :Tỷ lệ nhớ tên các vụ sáp nhập tại Việt Nam hay thế giới trong số

những người biết đến M&A là 67%. Còn lại là tỷ lệ khơng nhớ 33%. Điều này khẳng

định thêm rằng sự quan tâm cũng như hiểu biết của đối tượng khảo sát về vấn đề M&A

là ít.

Chính vì thế, khi khảo sát đến tên các cơng ty tư vấn M/A hầu như càng ít người

biết đến, hơn 90%.SVTH : Nguyễn thị Kim NgọcTrang 75GVHD : PGS.TS Phan Thị Bích NguyệtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 1 : MẪU PHIẾU KHẢO SÁT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×