Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Triệu chứng lâm sàng:

IV. Triệu chứng lâm sàng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV. Triệu chứng lâm

sàng:

2. Vò trí: Mọi vò trí, trừ niêm mạc.

Tùy theo thể, lứa tuổi có những

vò trí riêng:

- Chàm thể tạng ưu tiên

nếp gấp, mặt duỗi, khoeo,

nhượng chân

- Chàm sữa: mặt, đầu

- Viêm bì thần kinh: gáy, bìu,

âm hộ, quanh hậu mônIV. Triệu chứng lâm

sàng:

3. Triệu chứng cơ năng:

Ngứa là triệu chứng trung

thànhV. Các thể Lâm sàng:

Có nhiều phân loại, ở đây phân loại theo:

- Theo tính chất cuả thương tổn

- Theo tiến triển

- Theo căn nguyênTheo tính chất cuả thương tổn

1. Chàm đỏ

2. Chàm dạng bóng nước

3. Chàm có sẩnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Triệu chứng lâm sàng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×