Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực hành chia sẻ tài nguyên

Thực hành chia sẻ tài nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

§ Giai đoạn 01:

 Sau khi định dạng

xong, chương trình

kiểm tra lỗi vật lý ổ

cứng và chép các tập

tin cần thiết vào ổ cứngQuảng Nam 2009, Huy Cường1. Cài HĐH Windows Sever 2003

 § Giai đoạn 02: Chương trình sẽ bắt đầu

tiến trình cài đặt dưới giao diện đồ họa, ở

giai đoạn này ta lần lượt đi theo các bước

hướng dẫn và cung cấp thêm vài thơng tin

cần thiết cho trình cài đặtQuảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 02:

 Bạn cần phải mua bản

quyền để được cấp

một dãy số riêng và

nhập vào các ô trong

mục Product Key.Quảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 02:

 Tuỳ theo bản quyền

bạn mua ở chế độ nào

mà bạn khai báo ở mục

Per server hay Per

Device or Per User

tương ứngQuảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 02:

 Đặt tên cho máy tính và

khai báomật khẩu cho

tài khoản quản trị cao

nhất AdministratorQuảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 02:

 Khai báo thời gian và

lựa chọn múi giờ chính

xácQuảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 02:

 Cài đặt các thành phần

mạngQuảng Nam 2009, Huy Cường Chọn kiểu thiết lập cấu

hình bằng tayQuảng Nam 2009, Huy Cường Khai báo địa chỉ IP cho

card mạngQuảng Nam 2009, Huy Cường Mặc định xem máy tính

này như một thành viên

của workgroup có tên

là WORKGROUPQuảng Nam 2009, Huy Cường Cài đặt các dịch vụ

WebQuảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực hành chia sẻ tài nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×