Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yêu cầu thực hành

Yêu cầu thực hành

Tải bản đầy đủ - 0trang

Windows Server 2003

 Bạn có thể định dạng lại cho một partition đang tồn

tại theo dạng FAT hay NTFS, nhưng tất cả các

thông tin trên đó sẽ mất.

Bạn nên chọn FAT nếu bạn muốn có cài đặt hệ

điều hành kép gồm Windows 2000 và Window9x

trên cùng một máy tính.

Bạn nên chọn NTFS nếu bạn cài đặt Windows

2000 Server để sử dụng các điểm ưu việt của

NTFS.Quảng Nam 2009, Huy Cường1. Cài HĐH Windows Sever 2003

 Thiết lập trong BIOS Setup để máy tính khởi động

đầu tiên từ CDROM. Đưa đĩa cài đặt Windows

Servrer 2003 vào ổ CDROM, cho máy tính khởi

động lại, máy tính sẽ tự động khởi động chương

trình cài đặt từ đĩa cài đặt trong ổ CDROM.

§ Giai đoạn 01:

Chương trình cài đặt kiểm tra cấu hình máy tính và

bắt đầu cài đặt HĐH ở chế độ tex (tex mode):Quảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 01:

 Chương trình cài đặt lần lượt

nạp chương trình thực thi, các

phần mềm hỗ trợ, các trình

điều khiển thiết bị, các tập tin

chương trình cài đặt.Quảng Nam 2009, Huy Cường§ Giai đoạn 01:

 Cửa sổ lựa chọn cài

đặt: Nhấn Enter để cài

đặt Windows, R để sửa

chữa phiên bản đã cài

đặt, F3 để hủy bỏ việc

cài đặt.Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yêu cầu thực hành

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×