Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I, Giới thiệu chung về Windows và Linux

I, Giới thiệu chung về Windows và Linux

Tải bản đầy đủ - 0trang

Windows XP

 Ex2: Xử lý trong Start Menu và taskbar.

Một ngày buồn nào đó bạn chán muốn bỏ

ln cái nút Turn off chết tiệt thì có thể làm

như sau:Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP

 Ex3: Xử lý trong Desktop. Loại bỏ property

của Recycle BinQuảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP

 Ex4: Xử lý Control Pannel. Cấm truy xuất

add/remove programQuảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP Quảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I, Giới thiệu chung về Windows và Linux

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×