Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mô hình TCP/IP và Protocol

Mô hình TCP/IP và Protocol

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các loại tài khoản người dùng

GuestsThi hành những tác vụ họ đã được cấp quyền thi hành, và truy cập những tài nguyên

họ đã được cấp phép truy cập. Thành viên của nhóm Guests khơng thể thực những

thay đổi vĩnh viễn cho môi trường cục bộ của họ. Mặc định, tài khoản Guest cục bộ

là thành viên của nhóm Guests.Backup OperatorsMục đích duy nhất là backup file, thư mục và phục hồi lại chúng sau đó. Khơng có

thành viên mặc định.Replicator

Print operators Nhóm đặc biệt này được sử dụng bởi dịch vụ Directory Replication.

Có nhiệm vụ tạo, quản lý và hủy những tài nguyên về in ấn.Server OperatorsDùng để quản trị primary và backup domain controller. Những user trong nhóm này có

thể logon vào và shutdown server, khóa và mở khóa server, thay đổi thời gian hệ

thống, backup và phục hồi file, và quản lý những tài nguyên chia sẻ trên mạng.Account OperatorsNhững thành viên trong nhóm này có khả năng tạo, hủy và chỉnh sửa users ngoại trừ

nhóm Server Operators và Administrators.Quảng Nam 2009, Huy CườngThực hành chia sẻ tài nguyên

Chia sẻ tài nguyên trong mạng Workgroup

Chia sẻ máy in (print).

Truyền thông điệp (message)

Hội thảo (Meeting) Quảng Nam 2009, Huy CườngHỆ ĐIỀU HÀNH MẠNGQuản trị Windows XP Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP 1. Cách thức làm việc của Registry

1.

Giới

thiệu:

Registry là một database (cơ sở dữ liệu) dùng để

lưu trữ thông số kỹ thuật của Windows mà nó cho

phép bạn làm 3 chức năng cơ bản là:

thêm/xóa/sửa. Và những thao tác đó đều ảnh

hưởng đến windows. Trong Windows 2k, nó được

lưu vào thư mục C:\Windows\System32\ConfigQuảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP

 2 Cấu trúc của Registry:

Registry có cấu trúc kiểu cây thư mục với 5 nhánh chính (thơng

thường là 5) và nhiều nhánh con (hay còn gọi là key) chứa các

thơng tin khác nhau tùy vào từng nhánh. Các nhánh chính gồm

HKEY_CLASSES_ROOT: Lưu những thơng tin dùng chung cho

tồn bộ hệ thống.

HKEY_CURRENT_USER: Lưu những thông tin cho người dùng

đang Logon

HKEY_LOCAL_MACHINE: Lưu những thông tin về hệ thống,

phần cứng, phần mềm.

HKEY_USERS: Lưu những thông tin của tất cả các User, mỗi

user là một nhánh với tên là số ID của user đó

HKEY_CURRENT_CONFIG: Lưu thơng tin về phần cứng hiện tại

đang dùng.Quảng Nam 2009, Huy CườngWindows XP

 3. Các kiểu dữ liệu :

-REG_BINARY: Kiểu nhị phân

-REG_DWORD: Kiểu Double Word

-REG_EXPAND_SZ: Kiểu chuỗi mở rộng

đặc biệt. VD: “%SystemRoot%”

-REG_MULTI_SZ: Kiểu chuỗi đặc biệt

-REG_SZ: Kiểu chuỗi chuẩnQuảng Nam 2009, Huy CườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mô hình TCP/IP và Protocol

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×