Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 2-4: Hai đường cong ROC giao nhau

Hình 2-4: Hai đường cong ROC giao nhau

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Khoa Toán Kinh tếGiả sử có hai đường cong ROC là R1 và R2 tương đương với hai thẻ điểm.

Xét trường hợp như hình 2-3, đường cong R 1 ln nằm trên đường R2 chi thấy

thẻ điểm thứ nhất có khả năng phân biệt điểm số tốt hơn thẻ điểm thứ hai. Nếu 2

đường này giao nhau như hình 2-4, một thẻ điểm sẽ tốt hơn trong một khoảng và

thẻ điểm kia sẽ tốt hơn trong khoảng còn lại. Tức là ở các mức điểm thấp, với

F(s|G) và F(s|B) nhận giá trị nhỏ, R2 sẽ tốt hơn nhưng tại các điểm ngưỡng cao

thì R1 lại tốt hơn. Thường người ta sẽ chọn tỉ lệ điểm loại tốt lớn hơn và điểm

ngưỡng sẽ có xu hướng gần với phía bên trái của đồ thị hơn.

Hệ số góc của đường thẳng tiếp tuyến tại một điểm cắt cho tỉ lệ hợp lí của

giá trị đó. Với kí hiệu α(s) là một hàm giảm dần của s, cơng thức tính hệ số góc

tại một mức điểm đơn điệu là:2.2.4.2. AUROC và hệ số GINI

Với ý tưởng đường cong ROC càng có độ cong lớn thì càng tiến gần với

điểm (0,1) hơn và khả năng phân biệt tốt hơn, người ta có thể sử dụng ý tưởng

này để định nghĩa một độ đo miêu tả được khả năng phân biệt của thẻ điểm.

Gọi diện tích vùng nằm dưới đường ROC, kí hiệu là AUROC là vùng

ACD trong hình 2-2. Giá trị AUROC càng lớn thì khả năng phân biệt càng hiệu

quả. Với khả năng phân biệt hồn hảo và khơng bị lẫn, giá trị AUROC là 1, tức là

đường ROC chỉ bao gồm đoạn thẳng AB và AD có cùng độ dài bằng 1. Lúc này

đường cong ROC bắt đầu từ điểm A(0,0) tới B(0,1) và kết thúc ở D(1,1). Với thẻ

điểm nào điểm loại xấu lẫn lộn với điểm loại tốt, AUROC chính là diện tích tam

giác ACD bằng 0.5. Với bất kì thẻ điểm nào khác hai trường hợp trên, giá trị diện

tích vùng nằm dưới đường ROC sẽ nằm trong khoảng từ 0.5 đến 1.

Với các hàm phân phối xác suất là F(s|G) và F(s|B), AUROC được tính

bằng cơng thức:Các nhà phân tích thường có xu hướng sử dụng một thang đo phụ thuộc

vào đặc tính của thẻ điểm, diễn tả trạng thái khả năng phân biệt hoàn hảo bằng 1

và khả năng phân biệt yếu kém bằng 0 bằng cách biến đổi AUROC bằng hệ số

Gini. Hệ số này được phát triển bởi nhà thống kê học Corrado Gini và được diễn

giải bằng công thức sau:Nguyễn Nhật Linh - 1113224426Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Khoa Tốn Kinh tếTrong đó:Để tính hệ số Gini, cần vẽ đường ROC từ dữ liệu và tính diện tích phần

nằm dưới đường cong đó. Nếu hệ số Gini đạt giá trị từ 0.4 đến 0.8, AUROC sẽ

đạt mức từ 0.7 đến 0.9. Hosmer và Lemeshow cho rằng thẻ điểm có AUROC

nhận giá trị từ 0.7 tới 0.8 (tương ứng với hệ số Gini từ 0.4 tới 0.6) là chấp nhận

được, từ 0.8 tới 0.9 (tương ứng với hệ số Gini từ 0.6 tới 0.8) là xuất sắc, và từ 0.9

trở lên (tương ứng với hệ số Gini từ 0.8 trở lên) là hoàn hảo.

Kết luận

Ứng dụng mơ hình Logistic trong xếp hạng tín dụng là một phương pháp

có nhiều ưu điểm do mơ hình có thể đưa ra được xác suất vỡ nợ của các doanh

nghiệp. Mặt khác mơ hình thức hiện trên số liệu thực tế là các biến độc lập được

xây dựng dựa trên hệ thống số liệu các chỉ tiêu trong bảng báo cáo tài chính, điều

đó cho thấy đây là phương pháp có tính khoa học và thực tiễn. Ngồi việc xếp

hạng tín dụng, mơ hình Logistic cũng cho thấy sự ảnh hưởng của các chỉ tiêu đến

trạng vỡ nợ của doanh nghiệp, điều này cho phép đánh giá chính xác hơn về

doanh nghiệp được nghiên cứu. Có thể nói ứng dụng mơ hình Logistic trong xếp

hạng tín dụng doanh nghiệp là một phương án mang lại hiệu quả cao cho hệ

thống quản trị rủi ro tín dụng của doanh nghiệp.

Mặc dù vậy việc sử dụng mơ hình Logistic để xếp hạng tín dụng doanh

nghiệp khơng tránh khỏi những nhược điểm như phải có một khối lượng dữ liệu

lớn thì mới có thể thu thập được tỉ lệ chính xác của các ước lượng thông qua các

tiêu chuẩn kiểm định đánh giá mơ hình. Bên cạnh đó, ở Việt Nam hiện nay việc

cơng bố các báo cáo tài chính có độ tin cậy không cao, các chỉ số phản ánh không

đúng thực tế ảnh hưởng rất lớn tới việc xếp hạng. Để tăng tính chính xác, cần dựa

thêm những biến định tính bên cạnh những biến định lượng và phải liên tục cập

nhật thơng tin và tình hình kinh tế để có thể thay đổi những chỉ tiêu nếu cần thiết.Nguyễn Nhật Linh - 1113224427Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Khoa Tốn Kinh tếCHƯƠNG 3: SỬ DỤNG MƠ HÌNH LOGISTIC ĐỂ XẾP HẠNG

TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN

SÀN GIAO DỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giới thiệu

Mơ hình Logistic được sử dụng rộng rãi trong xếp hạng tín dụng. Từ mơ

hình, các nhà phân tích có thể chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ

của doanh nghiệp. Đi kèm với đó là các tiêu chuẩn kiểm định được sử dụng để

đánh giá sự phù hợp của mơ hình. Trong chương 3, chun đề sử dụng mơ hình

Logistic để xếp hạng tín dụng cho doanh nghiệp, cùng với đó là sử dụng các tiêu

chuẩn kiểm định và rút ra kết luận, qua đó kiến nghị những giải pháp quản lí rủi

ro trong hoạt động tín dụng.

3.1. Chọn mẫu số liệu

Bộ số liệu được sử dụng là báo cáo tài chính tính tới ngày 31/12/2014 và

ngày 31/12/2015 của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khốn

Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được

lấy từ các trang stockbiz.vn và cophieu68.vn nhằm phục vụ quá trình phân tích.

Có tổng cộng 297 doanh nghiệp có báo cáo tài chính của các năm 2014 và 2015

được sử dụng trong mơ hình.

3.2. Lựa chọn biến số

3.2.1. Lựa chọn biến phụ thuộc

Phương pháp đánh giá vốn lưu động được sử dụng nhằm phân loại các

doanh nghiệp có khả năng vỡ nợ. Vốn lưu động là một thang đo tài chính thể

hiện cho tính thanh khoản vận hành tồn tại trong các doanh nghiệp, tổ chức hoặc

các thực thể khác, bao gồm các cơ quan chính phủ. Cùng với các tài sản cố định

như nhà máy và thiết bị, vốn lưu động được coi là một phần của vốn hoạt động.

Cơng thức tính tốn vốn lưu động:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

Nếu một thực thể có tài sản ngắn hạn ít hơn nợ ngắn hạn, thực thể đó sẽ

rơi vào tình trạng thiếu vốn lưu động, còn được gọi là thâm hụt vốn lưu động.

Một cơng ty có thể được ưu đãi với tài sản và lợi nhuận nhưng có khả

năng thanh khoản thấp nếu tài sản của nó khơng thể dễ dàng được chuyển đổi

thành tiền mặt. Vốn lưu động lớn hơn 0 là cần thiết để đảm bảo rằng một cơng ty

có thể tiếp tục các hoạt động của nó và nó có đủ các quỹ để đáp ứng cả nợ ngắn

hạn trưởng thành cũng như các chi phí vận hành sắp tới. Việc quản lý vốn lưuNguyễn Nhật Linh - 1113224427Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 2-4: Hai đường cong ROC giao nhau

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×