Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN CHỌN Ổ LĂN

CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN CHỌN Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khả năng tải động:Cd  Q m L  917,64. 3 960,3   9053,32 N  9,05 kN

Vì Cd  C  18, 2 kN nên ổ đảm bảo khả năng tải độngQA  ( XVFRB  YFa )kt k d  (0, 45.1.122, 26  1,81.253,3).1.1, 2  616,88 N

QD  ( XVFRD  YFa ) kt kd   0, 45.1.680,5  1,81.253,3 .1.1, 2  917,64 N

Kiểm tra tãi tĩnh

Với ổ đỡ chặn α = 120 ta chọn X0 = 0,45 , Y0 = 1,81

Qt  X 0 Fr  Y0 Fa  0, 45.379, 26 1,81.253,3  629,14 N

                                                                        Qt  629,14 N Như vậy Q0  C0   13,3kN nên ổ đảm bảo đủ điều kiện bền tĩnh

 Trục 2:

Số vòng quay n2 = 389,04 (vòng/phút)

Phản lực tại các ổ:

Tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ A:2

FRA  FAX

 FAY2  86, 43 2 758, 2 2  763,1 N 

 Tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ B:

2

FRD  FXD

 FYD2  2381,67 2  937,052  2559, 4  N F  253,3  N 

Lực dọc trục a 2

;

0

Do α = 12 và Fa/Fr = (0,09 ÷ 0,33) > e=0,3 => X =0,45 , Y =1,81

nên ta chọn ổ bi đỡ chặn, cỡ nhẹ hẹp

Tra bảng P2.12 trang 264, [1] ta có bảng sau

Bảng 5.2 Kích thước cơ bàn của ổ bi đỡ chặn cỡ nhẹ hẹp

62Kí hiệu ổd (mm)D (mm)b (mm)C (kN)C0 (kN)3620840801830,623,7Hệ số e (theo bảng 11.4, trang 216, [1]

Fa

253,3 0,11 

C0 23, 7.103

chọn e =0,45

Vòng trong quay nên : V= 1

Tải va đập : kd = 1,2 ( trang 214)

Hệ số ảnh hưởng nhiệt độ (to<100 ) nên: kt = 1Tại A :QA  ( XVFRA  YFa ) kt k d   0, 45.1.763,1  1,81.253,3  .1.1, 2  962, 24 NTại B :QD  ( XVFRD  YFa ) kt kd   0, 45.1.2559, 4  1,81.253,3  .1.1, 2  1932, 24 NTuổi thọ thời gian làm việc (tính bằng triệu vòng quay )L60n2 Lh 60.389,04.11000 256,77

106

106

(triệu vòng)Khả năng tải động:Cd  Q m L  1932,24. 3 256,77  12281, 25  12, 28 kN

Vì Cd  C  30,6 kN nên ổ đảm bảo khả năng tải động

Kiểm tra tãi tĩnh

Với ổ đỡ chặn α = 120 ta chọn X0 = 0,45 , Y0 = 1,8163�Q0  X 0 Fr  Y0 Fa  0, 45.379, 26  1,81.253,3  629,14 N                                                                     Như vậy Q0  C0   23,7kN nên ổ đảm bảo đủ điều kiện bền tĩnh

 Trục 3:

Số vòng quay n3 = 104,02 (vòng/phút)

Phản lực tại các ổ:

Tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ A:2

FRA  FXA

 FYA2  5768,632   3501,982  6748, 4  N 

 Tải trọng hướng tâm tác dụng lên ổ C:

2

FRC  FXC

 FY2C  1706,7 2  657,992  1829,15  N 

Do khơng có lực dọc trục nên nên ta chọn ổ đỡ 1 dãy

Tra bảng P2.12 trang 264, [1] ta có bảng sau

Bảng 5.3Kích thước cơ bản của ổ bi đỡ 1 dãy , cỡ nhẹKí hiệu ổd (mm)D (mm)b (mm)C (mm)C0 (mm)21155100213425,6Hệ số e (theo bảng 11.4, trang 216, [1]

Fa

0

C0 25,6.103

< e => X=1, Y=0

Hệ số X, Y (chọn V =1 ứng với vòng trong quay)

Tải trọng động qui ước: công thức 11.3, trang 214, [1]

Q = (XVFR + YFa)ktkd

Hệ số ảnh hưởng nhiệt độ (to<100 ) nên: kt = 1

Tại A :QA  ( XVFRA  YFta ) kt kd   1.1.6748, 4  0  .1.1, 2  8098,08 N

64Tại B :

Tuổi thọ thời gian làm việc (tính bằng triệu vòng quay )LQC  ( XVFRC  YFa ) kt kd   1.1.1829,15  0  .1.1, 2  2194,98 N60n3 Lh 60.104,02.11000 68,65

106

106

(triệu vòng)Khả năng tải động:Cd  Q m L  8098,08. 3 68,65  33158,55 N  33,16 kN

Vì Cd  C  34 (kN ) nên ổ đảm bảo khả năng tải động

Kiểm tra tãi tĩnh

X0 = 1 ,Y0 = 0

Q0  X 0 Fr  Y0 Fa  1.1315,98  0  1315,98 N  1,3kN

                                                                     Như vậy Q0  C0   25,6( kN ) nên ổ đảm bảo đủ điều kiện bền tĩnh

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC

6.1 Thiết kế vỏ hộp

Vỏ HGT có nhiệm vụ bảo đảm vị trí tương đối giữa các chi tiết và các bộ phận máy, tiếp

nhận tải trọng do các chi tiết lắp trên vỏ truyền đến, chứa dầu bôi trơn và bảo vệ các chi tiết

tránh bụi.

Chỉ tiêu cơ bản của HGT là khối lượng nhỏ, độ cứng cao

Vật liệu là gang xám GX 15-32.

Bề mặt ghép của vỏ hộp đi qua đường tâm trục để việc lắp ghép các chi tiết thuận tiện.

Bề mặt lắp nắp và than được cạo sạch hoặc mài, để lắp sít , khi lắp có một lớp sơn lỏng

hoặc sơn đặc biệt.

65

Mặt đáy HGT nghiêng về phía lỗ tháo dầu với độ dốc khoảng 1o.

Kết cấu hộp giảm tốc đúc, với các kích thước cơ bảng như sau:Tên gọiSố liệuChiều dày:

Thân hộpδ = 13mm

δ1 =12 mmNắp hộp

Gân tăng cứng:

e = 12 mm

Chiều dày

Khoảng 20

Độ dốc

Đường kính:

Bulơng nềnBu lơng nền d1 = 20 mmBulông cạnh ổBu lông ổ d2 = 16 mmBu lơng ghép nắp bích và thând3 = 12 mm

d4 = 8 mmVít ghép nắp ổd5 =8 mmVít ghép nắp cửa thăm

Mặt bích ghép nắp và thân:

Chiều dày bích thân hộpS3 = 24 mm

S4 = 22 mmChiều dày bích nắp hộp

Bề rộng bích nắp và thânK3 = 51mmKích thước gối trục:

66Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5 : TÍNH TOÁN CHỌN Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×