Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lợi suất của CK trên TTCK Mỹ (1926-2000)

Lợi suất của CK trên TTCK Mỹ (1926-2000)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giá trị của $1 đầu tư năm 1926

6402

2587

64.1Chỉ số48.9

16.61Source: Ibbotson AssociatesNămGiá trị thật của $1 đầu tư năm 1926

Real returns

660Chỉ số267

6.6

5.0

1.71Source: Ibbotson AssociatesNăm%Lợi suất 1926-2000Năm

Source: Ibbotson Associates– Các cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu nhỏ đem lại

lợi suất trung bình cao nhất trong dài hạn, tuy

nhiên trong ngắn hạn lợi suất đầu tư vào cổ

phiếu lại biến động thất thường nhất

– Trái phiếu ngắn hạn có lợi suất thấp trung bình

thấp nhất trong dài hạn, tuy nhiên trong ngắn

hạn lợi suất đầu tư vào trái phiếu ngắn hạn lại

hầu như không biến độngPhương sai và độ lệch chuẩn

(U.S. 1926-2000)

PortfolioStandard

DeviationTreasury Bills3.2Variance

10.1Government Bonds9.488.7Corporate Bonds8.775.5Common Stocks (S&P 500)20.2406.9Small Firm Common Stocks33.41118.4Rủi ro bình quân thị trường theo các giai đoạn

Period

(NYSE)

1926-1930

1931-1940

1941-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-1990

1991-2000Market St.Dev.

(m)

21.7

37.8

14.0

12.1

13.0

15.8

16.5

13.4Đo lường rủi ro

Biểu đồ tần suất của lợi suất năm của TTCK

Số nămLợi suất %Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lợi suất của CK trên TTCK Mỹ (1926-2000)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x