Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giới thiệu phép cộng một số với 0.

Giới thiệu phép cộng một số với 0.

Tải bản đầy đủ - 0trang

HS nghỉ giải lao 5’

HOẠT ĐỘNG III:HSthực hành cộng một số với 0 (8’)

*Bài 1/51: Cả lớp làm vở Toán 1.HS đọc yêu cầu bài 1:” Tính”Hướng dẫn HS :4HS làm bài, chữa bài:Đọc kết quả:

1+0= ;5+0= ;0+2=;4+0=;GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS.0+1= ;0+5= ;2+0=;0+4=;*Bài 2/51: Làm phiếu học tậpHS đọc yêu cầu bài 2:” Tính”.GV lưu ý cách làm tính theo cột dọc (chú ý viết thẳng5HS lần lượt làm bảng lớp, cả lớp làmcột dọc).phiếu học tập.GV chấm một số phiếu và nhận xét.

*Bài3/51: Làm bảng con.-1HS đọc yêu cầu bài 3: “ Điền số“1+…=1 ; 1+…=2 ; …+ 2=4-3HS làm ở bảng lớp, CL làm bảng con.… + 3 = 3 ; 2 + … =2 ; 0 + … = 0

GV chấm điểm, nhận xét bài HS làm.

HOẠT ĐỘNG IV: Trò chơi.( 4 phút)

+ Mục tiêu: Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng

một hoặc hai phép tính thích hợp.

+Cách tiến hành: *Bài 4/51 : HS ghép bìa cài.1HS nêu yêu cầu bài tập 4: “ Viết phép

tính thích hợp”.GV yêu cầu HS:HS ở 2 đội thi đua quan sát tranh và tựKhuyến khích HS tự nêu nhiều bài tốn khác nhau và tựnêu bài tốn, tự giải phép tính:nêu được nhiều phép tính khác nhau.Tự giải phép tính:3 + 2= 5, rồi ghép( VD:a, Có 3 quả táo thêm 2 quả táo.Có tất cả mấy quảphép tính ở bìa cài).táo?)b,HS tự nêu bài tốn, tự giải phép tính:3

+ 0 = 3, rồi ghép phép tính ở bìa cài.ĐộiGV nhận xét kết quả thi đua của 2 đội.nào ghép đúng phép tính và nhanh độiHOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (3 phút)đó thắng.-Vừa học bài gì? -Xem lại các bài tập đã làm.Trả lời: “Số 0 trong phép cộng”.-Chuẩn bị:S.Toán 1, vở Toán để học :“Luyện tập”.Lắng nghe.-Nhận xét tuyên dương.

RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

Giáo án Toán-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TUẦN 9

Ngày dạy : ...............................TIẾT 33 :LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU:-Kiến thức: Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi các số đã học. Phép cộng một

số với 0.

-Kĩ năng:Tính chất của phép cộng (khi đổi chỗ các số trong phép cộng, kết quả khơng thay đổi)

-Thái độ: Thích làm tính.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-GV: Phóng to tranh SGK, phiếu học tập bài 4, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3, 4.

- HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1. Sách Toán 1.Vở BT Toán 1. Bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

1. Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút).

2. Kiểm tra bài cũ:( 5 phút) Bài cũ học bài gì? ( Số 0 trong phép cộng ) - (1HS trả lời)

Làm bài tập 3/51: ( Điền số)(1 HS nêu yêu cầu).1+…=1;1+…=2 ;2+2=4…+3=3;2+…=2 ;0+…=0(3HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con).GV Nhận xét, ghi điểm.

Nhận xét KTBC:

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút).

HOẠT ĐỘNG II:( 15’)

Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK.

+Mục tiêu: Củng cố bảng cộng và làm tính cộng

trong phạm vi các số đã học.Tính chất của phép

cộng.

Giáo án TốnHOẠT ĐỘNG CỦA HS+Cách tiến hành :

*Bài tập1/52: HS làm vở Tốn.Đọc u cầu bài1:” Tính”.Hướng dẫn HS tự nêu cách làm,3HS lên bảng làm bài và chữa bài: HS

đọc to phép tính. Cả lớp đổi vở để chữaGV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS.bài cho bạn.

-HS học thuộc bảng cộng ở BT1..*Bài 2/52: Cả lớp làm bảng con.-1HS đọc yêu cầu bài 2:”Tính”Hướng dẫn HS nêu cách làm .-4HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm

bảng con. Đọc bài và chữa bài:

1+2=3 ; 1+3=4 ; 1+4=5 ; 0+5=5GV nhận xét bài làm của HS.2+1=3 ; 3+1=4 ; 4+1=5 ; 5+0=5KL: Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, kết quả

khơng thay đổi.

*Bài 3/52 : Ghép bìa cài.

GV nêu và hướng dẫn HS làm từng bài:(Chẳng hạn chỉ1HS đọc yêu cầu:”Tính”.vào 2 … 2 + 3 rồi nêu:Lấy 2 cộng với 3 bằng 5 lấy 23HS làm bảng lớp, cả lớp ghép bìa cài.sánh với 5, viết dấu< vào chỗ chấm : 2 < 2 + 3 )

GV nhận xét kết quả HS làm.

HS nghỉ giải lao 5’

Bài tập 4/52: Làm phiếu học tập.

HD HS cách làm :(Lấy một số ở cột đầu cộng với mộtHS đọc yêu cầu bài 4:” Viết kết quả phépsố ở hàng đầu trong bảng đã cho rồi viết kết quả vào ơcộng”.vng thích hợp trong bảng đó, chẳng hạn: ở bảng thứ

nhất. Từ số1ở cột đầu, gióng ngang sang phải, tới ô

vuông thẳng cột với số 1 (ở hàng đầu) thì dừng lại và

viết kết quả của phép cộng 1+1=2 vào ô vuông đó.

HD HS làm bảng thứ hai: Ta lấy 1( ở cột đầu) lần lượt

cộng với các số ở hàng đầu(1+1,1+2,1+3),rồi lấy 2(ở cột

đầu )lần lượt cộng với các số ở hàng đầu

( 2+1,2+2,2+3).Như vậy, ta điền kết quả phép cộng vào

các ô vuông trong bảng theo từng hàng.

Giáo án Toán1HS lên bảng làm, cả lớp làm PHTGV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS.2 HS lên bảng làm bảng 2 và bảng 3 cảHOẠT ĐỘNG III: Trò chơi.( 5 phút)lớp làm PHT.+Mục tiêu: Củng cố phép cộng trong phạm vi các số

đã học.

+ Cách tiến hành:

GV hỏi:”2 cộng 3 bằng mấy?”( hoặc” 1 cộng mấy bằng

4?”,hoặc mấy cộng 0 bằng 3?”… )rồi chỉ định bất kì HS

nào trả lời.

GV nhận xét thi đua của hai đội.Đội nào nhiều bạn trả lời đúng đội đóHOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (3’)thắng.-Vừa học bài gì? -Xem lại các bài tập đã làm.

-Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học bài:”Luyện tậpTrả lời (Luyện tập ).chung”. -Nhận xét tuyên dương.Lắng nghe.RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giáo án ToánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu phép cộng một số với 0.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×