Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Máy hay 1 sản phẩm cơ khí được tạo thành từ nhiều chi tiết ghép với nhau. Khi hoạt động, máy thường hỏng những chổ lắp ghép, hiểu được những các kiểu lắp ghép chi tiết máy nhằm kéo dài thời gian sử dụng của máy và thiết bị. Bài này ta cùng nghiên cứu.

Máy hay 1 sản phẩm cơ khí được tạo thành từ nhiều chi tiết ghép với nhau. Khi hoạt động, máy thường hỏng những chổ lắp ghép, hiểu được những các kiểu lắp ghép chi tiết máy nhằm kéo dài thời gian sử dụng của máy và thiết bị. Bài này ta cùng nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ - 0trang

,là gì ?

+ Các chi tiết đó có cơng dụng như thế nào?

Dựa vào công dụng người ta chia ra những

loại nào ?

+ Muốn tạo thành một máy hoàn chỉnh người

ta phải làm như thế nào ? .

Gv nhận xét và chốt kết luận.có cấu tạo hoàn chỉnh và

thực hiện 1 nhiệm vụ nhất

đònh trong máy .

- Phân loại chi tiết máy:

Chia tành 2 nhóm:

+ Nhóm chi tiết có công

dụng chung

+ Nhóm chi tiết có công

dụng riêng.HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào?

Hoạt động của Giáo viên

- GV cho HS quan sát tranh hình 24.3 sgk và

trả lời:

+ Chiếc ròng rọc được ghép từ mấy chi tiết ?

nhiệm vụ của từng chi tiết ?

+ Giá đỡ móc treo được ghép với nhau như

thế nào?

+ Các mối ghép trên có đặc điểm gì giống

nhau ?

-Thế nào là mối ghép cố

đònh ? Mối ghép động ?

- YC đại diện HS trả lời  gọi HS khác nxbs.Hoạt động của Học sinh

- Quan saùt hình 24.3 trả lời

câu hỏi:

+ 4 chi tiết: trục, trục, móc

treo, giá đỡ.

Các chi tiết máy được

ghép với nhau bằng các

mối ghép:

+ Trả lời câu hỏi.Hs rút ra kết luận

- Mối ghép cố đònh: Là

mối ghép không có sự

chuyển động tương đối với

- GV nhận xét và rút ra kết nhau giữa các chi tiết.

luận.

- Mối ghép động: Là

những mối ghép mà chi

tiết có thể xoay, trượt, ăn

khớp hoặc lăn với nhau

(giữa các chi tiết có sự

chuyển động tương đối với

nhau)

3. Củng cố:

- YCHS đọc ghi nhớ sgk.

- Trả lời các câu hỏi:

+ Tìm hiểu xem các loại mối ghép trên được cấu tạo như thế

nào? Lấy ví dụ minh họa ?

5.Hướng dẫn về nhà

- Học bài và xem trước bài mới

**************************************************

50,51,Ngày dạy: 8A:Ngày soạn 25 tháng 01 năm 2015

8C:8B:

Tiết: 23Bài 26: MỐI GHÉP CỐ ĐỊNH- MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: - HS hiểu được khái niệm ,phân loại được mối ghép cố định

.- Biết được cấu tạo ,đặc điểm và ứng dụng của các mối ghép không tháo được thường gặp.

2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm

3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn

II. Chuẩn bị

GV Mối ghép bằng đinh tán,mối ghép bằng hàn.

HS: Chuẩn bị như GV đã dặn tiết trước.

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Thế nào là mối ghép cố định? Chúng gồm mấy loại? Nêu sự khác biệt cơ bản của các loại

mối ghép đó?

3. Bài mới:

Mối ghép không tháo được sử dụng rộng rãi gồm: mối ghép bằng ren, bằng then và

chốt. Đó lànhững mối ghép những mối ghép được tháo lắp dễ dàng. Bài này chúng ta cùng

nghiên cứu công dụng và cấu tạo của các mối ghép đó.

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu mối ghép cố định.

Hoạt động của Giáo viên

- YCHS quan sát mối ghép hình 25.1 sgk và

vật mẫu, trả lời câu hỏi:

+ Hai mối ghép có đặc điểm gì giống nhau và

khác nhau?

+ Làm thế nào để tháo rời các chi tiết của 2

mối ghép trên?Hoạt động của Học sinh

- Quan sát hình vẽ, mẫu vật  trả lời câu

hỏi:

-Giống nhau: Đều là mối ghép cố định

và chi tiết này và chi tiết kia.

-Khác nhau : Mối ghép hình 25.1 a là

mối ghép khơng thế thóa rời các chi tiết

ở dạng ngun vẹn.

Mối ghép hình 25.1 b là

mối ghép có thể tháo rời các chi tiết ở

dạng nguyên vẹn.

=> Muốn tháo rời các chi tiết ở hình

GV nêu ra loại mối ghép ? u cầu HS Lấy ví 25.1a thì phải phá hỏng các chi tiết

dụ minh họa?

hoặc một phần nào đó của mối ghép.

HS lấy ví dụ minh họa.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu mối ghép khơng tháo được.

Hoạt động của Giáo viênHoạt động của Học sinh

1.Mối ghép bằng đinh tán.

- YCHS quan sát hình 25.2 sgk, trả lời câu - Quan sát hình vẽ SGK, trả lời câu hỏi:

hỏi:

+ Nêu cấu tạo của mối ghép bằng đinh tán.

+Được thực hiện trên các chi tiết ở dạng

52,tấm ,chi tiết ghép là đinh tán.

+ Trên chi tiết ghép có lỗ.

+ Đinh tán được làm bằng kim loại

dẻo,đầu có mũ

+ Nêu đặc điểm và ứng dụng của mối ghép Ửng dụng:

bằng đinh tán ?

+ Vật liệu ở dạng tấm khơng hàn được

hoặc khó hàn.

+Mối ghép phải chịu nhiệt đọ cao.

+ Mối ghép chịu lực lớn và chần động

mạnh.

Gv nhận xét và chốt kết luận.

 Mối ghép bằng đinh tán được ứng

dụng trong kết cấu cầu ,giàn cần

trục ,các dụng cụ sinh hoạt gia

đình.

2. Mối ghép bằng hàn .

A, Khái niệm:

Giáo viên giới thiệu phương pháp hàn .

- Hàn nóng chảy.

- Hàn áp lực.

- Hàn thiếc.

B, Úng dụng:

GV yêu cầu hs lấy ví dụ về các mối ghép -Mối ghép bằng hàn được ứng dụng rất

bằng hàn và các phương pháp hàn.

rộng rãi trong kỉ thuật.

-Mối ghép bằng hàn tiết kiệm được vật

liệu,thời gian và giảm dược giá thành.

Nhưng mối ghép bằng hàn dễ bị nứt

,giòn và chịu lực kém.

4. Củng cố:

- HS đọc ghi nhớ sgk, trả lời câu hỏi sgk.

- Nêu đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng đinh tán và bằng hàn.

5. Hướng dẫn về nhà

- Học bài và xem trước bài mới (Bài 26).

- Sưu tầm mộât số mối ghép cố định và mối ghép khơng tháo được.

*******************************************************Ngày soạn ngày 25

tháng01 năm 2015

53,Ngày dạy:

Tiết:24Bài 27. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢCI. Mục tiêu

1. Kiến thức: - HS hiểu được như thế nào là mối ghép tháo được.

- Biết được cấu tạo và ứng dụng của một số mối ghép tháo được.

- HS thấy được tầm quan trọng của mối ghép động, góp phần giáo dục hướng nghiệp cho

hs.

2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm

3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn

II. Chuẩn bị

Gv: - Các loại mối ghép tháo được như mối ghép bằng ren, then ,chốt.

- Tranh vẽ các loại mối ghép.

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS 1: Nếu các loại mói ghép cố định ? đặc điểm , ứng dụng của từng loại mối ghép?

3. Bài mới:

Trong thực tế, ta còn gặp những mối ghép trong đó có những mối ghép tháo được.

Những mối ghép đó có cấu tạo, đặc điểm và ứng dụng như thế nào ? Bài hôm nay chúng ta

nghiên cứu vấn đề này.

HOẠT ĐỘNG1: Tìm hiểu mối ghép bằng ren?

HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN

- YCHS quan sát hình 26.1 sgk  trả lời câu

hỏi:

+Mô tả cấu tạo từng loại mối ghép trong

sgk ?

+ Hoàn thành câu ở sgk ?

+ Ba mối ghép trên có đặc điểm gì giống và

khác nhau?

- YC đại diện HS trả lời  gọi HS khác nhận

xét ,bổ sung..

Gv nhận xét và chốt kết luận.

GV u cầu kể tên các đồ vật có mối ghép

bằng ren mà em thường gặp.HOẠT ĐỘNG HỌC SINH

A, cấu tạo mối ghép.

- HS Quan sát hình vẽ trả lời câu hỏi:

- Mối ghép động gồm:

+ Mối ghép bu lơng gồm 5 chi tiết.

+ Mối ghép viết cấy gồm 5 chi tiết.

+ Mối ghép đinh vít 3 chi tiết.B, Đặc điểm và ứng dụng.

- Mối ghép bằng ren có cấu tạo đơn

giản,dễ tháo lắp nên ứng dụng rộng

rãi.

- Mối ghép bu lông thường dùng để

ghép các chi tiết chiều dày không lớn

và cần tháo lắp.

- Đối với mối ghép chi tiết dày hơn thì

nên dùng mối ghép bằng vít cấy.

- Mối ghép đinh vít thường dùng cho

những chi tiết bị ghép chịu lực nhỏ.

HOẠT ĐỘNG 2: Tìm hiểu Mối ghép bằng then và chốt:

54,1. Cấu tạo của mối ghép.

- Quan sát hình vẽ trả lời

- GV YCHS quan sát hình 26.2 sgk và các câu hỏi:

mối ghép đã chuẩn bị để trả lời câu hỏi sau:

+ Cấu tạo của mối ghép: Sgk

+ Cấu tạo của mối ghép như thế nào?

+ - Mối ghép bằng then gồm 3 chi tiết:

+ Hoàn thành các câu ở sgk.

Trục,bánh đai,then.

-Mối ghép bằng chốt gồm 3chi tiết:Đùi

xe,trục giữa,chốt trụ.

- Then được lắp ở rãnh thenn của 2 chi

tiết.

- Chốt là chi tiết hình trụ được đạt trong

GV yêu cầu hs lấy ví dụ về 2 loại mối ghé lỗ xuyên ngang qua 2 chi tiết ghép.

này trong thực tế.

2,Đặc điểm và ứng dụng.

- Mối ghép bằng then ,chốt có cấu tạo

đơn giản,dễ tháo lắp và thay thế.

- Mối ghép bằng then thường dùng để

truyền chuyển động quay giữa trục và

bánh .

- Mối ghép bằng chốt thường dùng để

hãm chuyên động tương đối giữa 2

các chi tiết vói nhau.

4. Củng cố:

- Ở xe đạp có mối ghép bằng then và chốt khơng ?

- Hãy lấy ví dụ về về 2 mối ghép trong thực tế ?

- GV tóm tắt bằng phần ghi nhớ.

5. Hướng dẫn về nhà

- Học bài và xem trước bài mới (Bài 27).

- Chuẩn bò mẫu báo cáo thực hành như mục “III”.

*****************************************************Ngày

2015

Ngày dạy:8A:

Tiết:01tháng02năm8B:

8C:

25 Bài 27. MỐI GHÉP ĐỘNGI. Mục tiêu

55Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Máy hay 1 sản phẩm cơ khí được tạo thành từ nhiều chi tiết ghép với nhau. Khi hoạt động, máy thường hỏng những chổ lắp ghép, hiểu được những các kiểu lắp ghép chi tiết máy nhằm kéo dài thời gian sử dụng của máy và thiết bị. Bài này ta cùng nghiên cứu.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×