Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TỔNG KẾT ƠN TẬP

TỔNG KẾT ƠN TẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

,Bản vẽ lắp

Bản vẽ nhàYC HS trả lời câu hỏi trong SGK từ câu 1 đến 10

HOẠT ĐỘNG 2: Hướng dẫn làm bài tập

Yêu cầu hs thảo luận nhóm bt Hs thảo luận nhóm các

SGK

bài tập

Dựa vào nội dung bảng trả

lời các câu hỏi của gv

Bài tập 1 (Bảng 1)

+ Hình 1 tương ướng với mặt nào của vật

A

B

C

D

thể ?

1

*

+ Hình 2 tướng ướng với mặt nào của vật

2

*

thể ?

3

*

4

*

5

*

- Hs quan sát hình 3 sgk

Bài tập 2 (Bảng 2)

+ Hình A có hình số mấy là hình chiếu đứng,

Bài tập

Vật thể

là hình chiều bằng, là hình chiếu cạnh ?

A B C 3

Hình chiếu

- Tương tự hình B,C

(bảng

Đứng

3 1 2

- HS hoàn thành bảng 2

3)

Bằng

4 6 5

- GV nhận xét và hồn thiện.

Cạnh

8 8 7

Hs quan sát hình 4 a sgk xem vật thể đó được

cấu tạo bởi các khối hình học nào ?

Gv nhận xét và chốt kết luận.Hình dạng

khối

Hình trụ

Hình hộp

Hình nón cụtABC

**

*4. Củng cố

Gv hệ thống lại kiến thức cơ bản theo sơ đồ

5. Hướng dẫn về nhà

- Về nhà ơn tập lại tồn bộ phần 1.

- Tiết sau kiểm tra 1 tiết.

*************************************************************40,Ngày soạn: 7/12/2014.

Ngày kiểm tra: 8A:8B:8C:

Tiết 18:

KIỂM TRA HỌC KÌ I.I. Mục đích

Đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng sau khi học xong HKI.

II. Hình thức đề kiểm tra

Tự luận. Thời gian làm bài kiểm tra: 45 phút.

III. Ma trận đề kiểm tra.

( Tập đề ma trận kiểm tra)

IV. Biên soạn câu hỏi theo ma trận

Câu 1: Nêu khái niệm về hình chiếu? Có những phép chiếu nào? 2đ

Câu 2: Nêu khái niệm, công dụng và nội dung của bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp

Câu 3: Nêu khái niệm hình cắt, cơng dụng của hình cắt?

Câu 4: Hãy vẽ hình chiếu của vật thê dưới đây:CEBĐ

ADV. Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) và thang điểm.

Câu 1: ( 1 điểm)

Hình nhận được trên mặt phẳng chiếu được gọi là hình chiếu

Ta có ba phép chiếu

- phép chiếu song song

- phép chếu xun tâm

- phép chiếu vng góc

Câu 2 :

( 2 điểm)

Trình bày được khái niệm, công dụng của bản vẽ chi tiết, bản vẽ lắp.

Bản vẽ chi tiết gồm các nội dung :

+ Hình biểu diễn.

41,+ Kích thước.

+ Khung tên.

+ u cầu kỉ thuậ

Bản vẽ lắp gồm 4 nội dung :

+ Hình biểu diễn.

+ Kích thước.

+Khung tên

+ Bảng kê.

Câu 3 : (2 điểm)

Nêu được khái niệm và cơng dụng của hình cắt.

Dùng để biểu diễn phần vật thể khơng nhìn thấy.

Câu 4 : ( 5 diểm)

Vẽ đầy đủ 3 hình chiếu cho mỗi hình.

*****************************************************************42,Ngày soạn 10 tháng 01 năm 2015

Ngày dạy: 8A:

8B:

Tiết: 19 : Bài 218C:

CƯA VÀ ĐỤC KIM LOẠII. Mục tiêu

1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được ứng dụng của các phương pháp cắt kim loại bằng cưa

tay, đục, dũa, khoan kim loại. Biết được các thao tác cơ bản về cưa, đục, dũa, khoan kim

loại. Biết được các quy tắc an tồn lao động trong q trình gia công.

2. Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, hoạt động nhóm

3. Thái độ :Tạo cho HS niềm say mê học tập bộ môn

II. Chuẩn bị

GV : Cưa, đục, dũa, khoan kim loại.

- E tô, kim loại mẫu để thao tác

HS: một số mẫu kim loại

III. Tiến trình bài giảng

1. Ổn định lớp:

2. Kiểm tra bài cũ:

Dụng cụ cơ khí cầm tay dùng để làm gì ? Có những loại nào ?

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG 1: Tìm hiểu về kĩ thuật cắt kim loại bằng cưa tay.

Hoạt động của Giáo viên

Hoạt động của Học sinh

- Giới thiệu khái niệm cắt kim loại bằng cưa tay: - Nghe và nghi nhớ kiến thức.

- Khái niệm: Là 1 dạng gia công thô,

dùng lực tác động làm cho lưỡi cưa

So sánh lưỡi cưa gỗ và lưỡi cưa

chuyển động qua lại để cắt vật liệu .

kim loại ? Nhận xét và giải thích ? HS quan sát trả lời

Biểu diễn tư thế đứng và thao tác cưa? ( Chú ý tư - Theo dõi giáo viên hướng dẫn.

thế đứng, cách cầm cưa, phôi liệu phải được kẹp

-> trả lời các câu hỏi

chặt, thao tác chậm để học sinh quan sát ).

- Kỹ thuật cưa

+ Đứng như thế nào đúng tư thế đứng ?

+ Tư thế đứng: Đứng thẳng, khối lượng

cơ thể phân đều lên 2 chân.

+ Cách cầm cưa như thế nào để cưa tốt?

+ Cách cầm cưa: Tay phải cầm cán cưa,

+ Thao taùc cöa ?

tay trái cầm đầu kia.

- GV thao tác chậm để hs quan sát.

+ Thao tác: Khi đẩy thì ấn lưỡi cưa, keo

+ Khi cưa phải làm thế nào để đảm bảo an

về khơng ấn lưỡi cưa.

tồn ?

+ Đại diện nhóm trả lời.

- An tồn khi cưa

Gv nhận xét và chốt kết luận.

Kẹp vật chặt, lưỡi cưa căng vừa phải,

khi cưa gần đứt phải đỡ vật, không thổi

mạt cưa.

HOẠT ĐỘNG 4: Tìm hiểu khoan kim loại

Hoạt động của Giáo viên

- GV giới thiệu phương pháp khoan.Hoạt động của Học sinh

- Nghe GV giới thiệu  ghi nhớ.

43,- GV cho HS quan sát mũi khoan, YCHS mô - Quan sát mô tả mũi khoan.

tả cấu tạo.

- Mũi khoan gồm: phần cắt, phần dẫn

hướng và phần đi.

- HS quan sát hình 22.5 sgk, yc hs trình bày - Dựa vào thơng tin SGK trình bày kĩ

kĩ thuật khoan, GV nhận xét bổ sung.

thuật khoan.

- Gv giới thiệu một số loại - Máy Khoan (Sgk)

- Hs nghiên cứu SGK trả lời

khoan

- Trình bày kó thuật khoan ?

- Kĩ thuật khoan (Sgk)

- GV thao tác mẫu hs quan sát và thực hiện

- Quan sát GV thao tác.

lại.

+ Khi khoan cần phải làm như thế nào để đảm + Nêu các biện pháp an toàn khi khoan.

- An toàn khi khoan (Sgk)

bảo an toàn ?

Gv nhận xét và chốt kết luận.

4. Củng cố:

- YCHS đọc phần ghi nhớ sgk.

- Trả lời câu hỏi sgk.

- Thao tác lại các phương pháp đã học.

5. Dặn dò:

- Học bài và đọc trước bài 23.

***************************************************************44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TỔNG KẾT ƠN TẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×