Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Phân tích định giá cổ phiếu

4 Phân tích định giá cổ phiếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

các công ty chuyên về lĩnh vực CNTT-VT đang niêm yết trên sàn chứng khốn là

hồn tồn có cơ sở.Hiện nay trên thị trường Việt nam có khơng nhiều cơng ty lớn đang

hoạt động trong lĩnh vực này, trong đó 5 công ty trong bảng dưới đã được chọn

ra để tính tốn các chỉ số quan trọng cho nhóm cơng ty cùng ngành (peer

companies) dựa trên tiêu chí lựa chọn là các công ty chuyên về CNTT -VT .

Mã CPEPSROEROAGiá CPGiá trị vốn

hoá thị

trường (tỷ

đồng)P/BGiá trị

sổ sách(%)P/ECMT2,05215%8%2160014000141.419.6158FPT6,79335%11%6950019700360.1010.213,316ONE1,1469%4%1070010000144.459.158SGT1,08710%4%1280010400124.7711.9955VLA7116%5%1010013000120.3719.815(Số liệu thống kê EPS, ROE, ROA, Giá CP, Giá trị sổ sách và giá trị vốn

hóa thị trường được lấy tại thời điểm ngày 13/12/2010 trên website:

www.cafef.vn)

Theo đó, P/B trung bình của ngành tính được là 1,78 và P/E trung bình

của ngành là 12,12Tính tới ngày 13/12/2010, giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu CMG là

10,700 VNĐ/cổ phiếu, như vậy, giá mục tiêu của cổ phiếu CMG tính theo

phương pháp P/B sẽ vào khoảng 1,78 x 10,700 = 19,500 VNĐ/cổ phiếu.

Với những kết quả đạt được trong 4 quý gần nhất, học viên ước

lượng mức EPS dự phóng năm 2010 sẽ đạt 2.000 VND/CP, như vậy, giá mục

tiêu của cổ phiếu CMG tính theo phương pháp P/E sẽ vào khoảng 12,12 x 1.890

= 22,907 đồng/cổ phiếu

BẢNG TỔNG HỢP ĐỊNH GIÁ

Phương phápGiá (Đồng/cổ phiếu)Trọng số (%)P/B19,50050%P/E22,90750%Tổng hợp20,97613

Kết hợp 2 phương pháp trên lại, giá mục tiêu của cổ phiếu CMG

ước tính được sẽ vào khoảng 20,976VNĐ/cổ phiếu. So với mức giá đóng cửa

19,200 VNĐ/CP ngày 13/12/2010 thì có thể thấy cổ phiếu CMG đang được giao

dịch khá gần mức giá hợp lý.KẾT LUẬN

Thị trường chứng khốn là thị trường có sức hút và sức ảnh hưởng

không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào, sự phát

triển của các doanh nghiệp Cổ phần gắn liền với sự phát triển chung đó. Sau

khi được học mơn học này và làm một đề tài cụ thể “Phân tích và định giá

Cơng ty cổ phần Tập đồn Cơng nghệ CMC” đã giúp tơi có được cái nhìn

khái qt về sự phát triển của thị trường chứng khốn Nước ta nói chung và

của doanh nghiệp CMC nói riêng, cách thức để đánh giá các chỉ tiêu trong

chứng khoán, hiểu được sự tác động của các yếu tố đến chất lượng cổ phiếu,

đánh giá tình hình hoạt động của một doanh nghiệp thơng qua các chí số

chứng khốn, từ đó đề ra các phương hướng, cách thức để khắc phục hay là

phát triển nó. Đây là bài học bổ ích cho tơi, cảm ơn Nhà giáo PGS, TS.

Nguyễn Đình Thọ đã cho tơi có được bài học thú vị này ./.14TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) Slide bài giảng mơn Thị trường chứng khốn, PGS TS Nguyễn Đình

Thọ - trường Đại học Ngoại Thương

(2)Website: http://www.oceangroup.vn(3) Website:http://ezsearch.fpts.com.vn

(4)Website: http://www.cafef.vn(5) Website: http://info.vcbs.com.vn

(6)Website: http://www.ssi.com.vn(7) Website: http://vndirect.com.vn.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Phân tích định giá cổ phiếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×