Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CN THĂNG LONG NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT:

ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CN THĂNG LONG NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT:

Tải bản đầy đủ - 0trang

gửi ngày càng tăng đã thu hút được rất nhiều khách hàng, đồng thời, nền kinh tế

phát triển, nhu cầu vay vốn càng nhiều, từ đó hoạt động kinh doanh của CN

càng thêm phát triển lớn mạnh.

3.1.4 Tình hình hoạt động quản trị tài chính của CN Thăng Long:

CN đã vận dụng một cách linh hoạt nội dung và hệ thống chỉ tiêu phân tích

báo cáo tài chính trên các nội dung phân tích cấu trúc tài sản, cơ cấu nguồn

vốn, phân tích tình hình sử dụng vốn… Việc phân tích các nội dung khơng chỉ

dừng lại ở việc phản ánh quy mơ, cơ cấu mà còn đi nghiên cứu nguyên nhân

dẫn đến sự biến động của các chỉ tiêu đó.

a. Về nguồn số liệu phục vụ cơng tác phân tích tài chính:

Nguồn số liệu dùng để phân tích tài chính là các báo cáo tại phòng Kế

tốn ngân quỹ được lấy trực tiếp trên trang nội bộ của NH LVP nên vơ cùng

đáng tin cậy.

Phương pháp phân tích số liệu sử dụng chủ yếu là phương pháp so sánh

trong phân tích số liệu qua đó giúp thấy được sự tăng trưởng của các chỉ tiêu

qua các năm.

b. Quy mô cơ cấu tài sản – nguồn vốn:

 Cơ cấu tài sản: Trong ba năm gần đây, hầu hết các khoản mục trong

tổng tài sản của CN đều có sự tăng trưởng khá đồng đều. Nhìn một

cách tổng quát, cơ cấu tài sản của CN khá hợp lý, đây là một trong

những điểm thuận lợi của CN. Các khoản mục sinh lời đều chiếm tỷ

trọng cao trong tổng tài sản của NH, mà cao nhất là nghiệp vụ tín

dụng. Các khoản mục khác đều có mức tăng trưởng và tỷ trọng ở mức

hợp lý.

 Cơ cấu nguồn vốn: Qua phân tích cơ cấu nguồn vốn của CN Thăng

Long ta thấy tổng nguồn vốn của CN tăng qua các năm thể hiện sự lớn

mạnh và vị thế của CN đối với KH.

c. Tình hình nguồn vốn:

Nguồn vốn của CN Thăng Long khá dồi dào với lượng tiền gửi khách

hàng vô cùng lớn, cùng các khoản vay dài hạn lớn. Việc hợp tác với các tập

đoàn nhà nước lớn tại Việt Nam đã khiến cho CN Thăng Long ln có lượng

vốn dồi dào để huy động và đầu tư.d. Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng của CN tăng mạnh trong các năm và ngày càng chiếm

tỷ trọng cao hơn với các hoạt động tín dụng phổ biến cùng lượng khách hàng

dồi dào. Điều này là thế mạnh rất lớn đối với CN Thăng Long trong những

năm vừa qua.

Khả năng thanh tốn

Phân tích chỉ ra khả năng thanh toán của CN khá tốt, các chỉ tiêu

đánh giá đều đạt mức trên trung bình.

Khả năng sinh lời

Qua phân tích số liệu của ba năm gần đây, ta thấy được Thu nhập

của CN ngày càng tăng trong khi chi phí phải chi trả của CN lại giảm,

điều này cho thấy tỷ suất sinh lời của CN khá cao và rất phát triển.3.2 Những hạn chế của CN Thăng Long NH LVP:

Qua phân tích ta thấy CN Thăng Long còn tồn tại những hạn chế như sau:

Tình hình hoạt động quản trị tài chính của CN Thăng Long:

Tình hình nguồn vốn:

Nguồn vốn của CN Thăng Long khá dồi dào, tuy nhiên, còn tồn tại

một yếu điểm khá lớn đó chính là nguồn vốn tự có của CN còn thấp, dẫn

đến hệ sơ tự tài trợ của CN cũng thấp, từ đó, làm giảm khả năng chi trả

đối với các tài sản dài hạn, Cn cũng sẽ bị phụ thuộc nhiều hơn vào Hội sở

trung tâm trong việc tiếp quỹ để chi trả cho các khoản nợ có số dư lớn.Hoạt động tín dụng

Hoạt động tín dụng của CN tăng mạnh trong các năm vừa qua, tuy

nhiên mặc dù đã thận trọng đưa ra các quyết định cho vay, nhưng theo đà

suy giảm của nền kinh tế, Khách hàng đang thật sự khó khăn. Vì vậy, đã

xuất hiện nợ quá hạn và tiềm ẩn phát sinh nợ xấu. Ở một số chi nhánh đã

xuất hiện việc thẩm định, kiểm tra, giám sát cho vay chưa tuân thủ theo

quy định, có hiện tượng cho vay để đảo nợ, khả năng thẩm định, tái thẩm

định dự án, định giá tài sản chưa chuyên nghiệp.KẾT LUẬN

Trong những năm qua mặc dù đứng trước thách thức lớn, gặp phải muôn

vàn sự khó khăn, song trong hoạt động kinh doanh ngân hàng đã đạt được

một số kết quả đáng kể tham gia vào chương trình chống lạm phát của

ngành, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiền và vốn phục vụ sản xuất kinh doanh

cho các thành phần kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình phát

triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số những tồn tại mà ngân

hàng cần có những biện pháp, phương hướng khắc phục hiệu quả trong thời

gian tới.

Sau khoảng thời gian thực tập tại NH TMCP Bưu Điện Liên Việt CN

Thăng Long, em đã có cơ hội tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm

hữu ích phục vụ cho việc học tập và đi làm sau này. Tuy vậy, do trình độ hiểu

biết còn hạn hẹp nên q trình làm báo cáo thực tập khơng thể tránh khỏi sai

sót và khiếm khuyết nên em rất mong nhận được các ý kiến góp ý, bổ sung

từ thầy, cơ để bài báo cáo của em hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy, cô; các anh, chị cùng với

ban lãnh đạo của chi nhánh Thăng Long đã nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều

kiện tốt nhất cho em để hoàn thành bài báo cáo này.

Em xin chân thành cảm ơn !DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

PGS.TS. Dương Đức Lân, (2011)/ Giáo trình Quản trị Tài chính

doanh nghiệp/ NXB Tài chính/Trường Đại học Lao động và Xã hội.

2.

PGS.TS Nghiêm Văn Lợi, (2007)/Giáo trình Ngun lý kế tốn/ NXB

Tài chính/ Trường Đại học Lao động và Xã hội.

3.

Tài liệu lưu hành nội bộ NH TMCP Bưu Điện Liên Việt.

4.http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/tu-dien-mo/item/788-nguonnhan-luc-va-phat-trien-nguon-nhan-luc.htm5.https://kietaichinh.blogspot.com/2010/10/tai-chinh-la-gi.html6.http://interactive.tinnhanhchungkhoan.vn/2017/magazine/kinh-doanhngan-hang-khong-co-chuyen-o-lieu-gap-lanh/index.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CỦA CN THĂNG LONG NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×