Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
NHẬN XÉT – RÚT RA KẾT LUẬN Tôi:

NHẬN XÉT – RÚT RA KẾT LUẬN Tôi:

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Khi làm nguội trong môi trường nước và nước muối, độ cứng của hai mẫu

này khá cao (75,74 và 81,96). Do đó trong thực tế, người ta dung phương

pháp làm nguội trong nước để thu được tổ chức cần thiết thay vì làm nguội

trong nước muối, mặc dù làm nguội trong nước muối có tốc độ làm nguội

nhanh, gần gấp đôi tốc độ làm nguội trong nước.

- Trong quá trình làm nguội nhanh (trong nước, nước muối) với tốc độ cao

hơn tốc độ tới hạn vth : austenit sẽ chuyển biến thành mactenxit.

- Trong quá trình làm nguội vừa ( trong dầu khoáng) với tốc độ nguội

khoảng 150°C/s. Pha austenit sẽ chuyển biến thành banit.

- Trong quá trình làm nguội đủ chậm (cùng lò, khơng khí), austenit sẽ

chuyển biến lại thành peclit.

Ram:

-Quá trình ram giúp tăng mạnh độ cứng của vật liệu

Ram thấp làm cho vật liệu có độ cứng cao hơn, tuy nhiên tính chịu mỏi chưa cao, thích hợp

với những chi tiết có độ cứng cao, ít chịu lực gây mỏi.

Ram cao tuy làm vật liệu có độ cứng chưa cao, bù lại là khả năng chịu mỏi, tăng sự dẻo dai

cho vật liệu, thích hợp với các chi tiết động trong máy.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHẬN XÉT – RÚT RA KẾT LUẬN Tôi:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×