Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vài nét về tình hình trường( Trường Tiểu học Trưng Vương):

Vài nét về tình hình trường( Trường Tiểu học Trưng Vương):

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch- Còn thiếu giáo viên dạy môn Thể dục.

- Trường đang xây dựng mới (12 phòng học), do vậy phải gửi 17 lớp

sang học tại các trường bạn. Vì thế, việc quản lý, giảng dạy và các hoạt động

giáo dục có phần hạn chế.

- Khơng đủ phòng chức năng, một số phòng tạm bợ, không đúng qui

cách.

- Thiết bị dạy học sử dụng lâu năm đang trên đà xuống cấp.

- Một số phụ huynh hồn cảnh gia đình khó khăn nên ít quan tâm đến

việc học tập của con em.

2.3. Truyền thống của trường

Từ ngày thành lập đến nay, Trường Tiểu học Trưng Vương luôn phấn

đấu vươn lên về mọi mặt, là một trong những đơn vị dẫn đầu cấp thành phố

về phong trào thi đua dạy và học. Tuy thời gian có ngắn nhưng Trường đã

hình thành những truyền thống tốt đẹp. Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên,

nhân viên (CB, GV, NV) nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao. Chất lượng dạy

và học của trường luôn là tốp dẫn đầu cấp thành phố. Phong trào hoạt động

ngoài giờ của trường khá mạnh. Liên Đội được Trung ương Đoàn tặng Bằng

khen.

Những truyền thống tốt đẹp trên được thể hiện kết quả tiêu biểu qua các

năm học như:

Từ năm học 1998 – 1999 đến 2015 – 2016, Trường luôn đạt danh hiệu

Tiên tiến xuất sắc, hoặc Tập thể Lao động xuất sắc được các cấp tặng Bằng

khen và Giấy khen, tiêu biểu:

Năm học 1999 - 2000, 2000 – 2001, 2011- 2012 và 2014 - 2015 được

UBND tỉnh Phú Yên tặng thưởng Cờ thi đua Xuất sắc (có 2 năm).

Năm học 2001 – 2002, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm học 2003 – 2004, Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen.GVHD: Đào Thị Thu Hảo12SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạchNăm học 2004 – 2005, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng

thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ năm học 2015 – 2016 đến nay, Trường luôn đạt danh hiệu Tập thể

Lao động tiên tiến và tập thể Lao động xuất sắc.

2.4. Tổ chức và hoạt động của nhà trường:

2.4.1. Cán bộ, giáo viên, nhân viên

a) Số lượng

* Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên (CB, GV, NV) là 65 người /

54 nữ; trong đó:

- Cán bộ quản lý: 02 người / 02 nữ.

- Giáo viên: 58 người / 48 nữ.

- Nhân viên: 05 người / 04 nữ.

* Phân tích loại hình đào tạo của GV:

- Giáo viên dạy các môn học không chuyên: 41 người.

- Giáo viên làm công tác Đội: 01 người.

- Giáo viên dạy Anh văn: 09 người.

- Giáo viên dạy Mỹ thuật: 02 người.

- Giáo viên dạy Âm nhạc: 02 người.

- Giáo viên Tin học: 02 người.

- Giáo viên Thể dục: 01 người.

* Tỉ lệ giáo viên trên lớp là 1,15 (46 GV/40 lớp)

* Phân tích trình độ đào tạo của GV (cả CBQL):

- Thạc sĩ: 02 người.

- Đại học: 52 người.

- Cao đẳng: 06 người.

- Trình độ đào tạo đạt trên chuẩn 60 người, tỉ lệ 100%.

b) Biên chế các tổ

- Tổ 1: 10 giáo viên. Tổ trưởng Lê Thị Ánh Hồng, Tổ phó Lê Thị Thu

Thơm.

- Tổ 2: 08 giáo viên. Tổ trưởng Lê Thị Lài, Tổ phó Trương Thị Mỹ Linh.

- Tổ 3: 07 giáo viên. Tổ trưởng Trần Thị Lý, Tổ phó Tăng Huỳnh

Thanh Tuyền.

- Tổ 4: 09 giáo viên. Tổ trưởng Đào Thị Thu Hảo, Tổ phó Trần Thị

Kiều Oanh.

- Tổ 5: 10 giáo viên. Tổ trưởng Đồn Lưu Thủy, tổ phó Lê Thị Thanh Bích.GVHD: Đào Thị Thu Hảo13SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch- Tổ Bộ môn: 16 giáo viên. Tổ trưởng: Đặng Phan Quỳnh Uyển; tổ phó:

Lương Thị Mỹ Kiều.

- Tổ Văn phòng: 05 nhân viên. Tổ trưởng: Phạm Thị Kim Thoa; tổ phó:

Đặng Thị Chế Vi.

2.4.2. Các tổ chức đoàn thể

- Chi bộ nhà trường có 32/28 nữ đảng viên.

- Cơng đồn cơ sở có 65 đồn viên.

- Chi đồn có 7/5 nữ đồn viên.

2.5. Tình hình giáo dục của nhà trường:

2.5.1. Lớp và học sinh

Năm học 2018-2019, Trường có 1527 học sinh được biên chế thành 40

lớp và các khối lớp như sau:

- Khối lớp 1 có: 278 HS, biên chế: 7 lớp; bình qn: 39,4 HS/lớp.

- Khối lớp 2 có: 186 HS, biên chế: 6 lớp; bình quân: 31,0 HS/lớp.

- Khối lớp 3 có: 316 HS, biên chế: 9 lớp; bình qn: 35,1 HS/lớp.

- Khối lớp 4 có: 387 HS, biên chế: 9 lớp; bình qn: 43,0 HS/lớp.

- Khối lớp 5 có: 404 HS, biên chế: 10 lớp; bình quân: 40,7 HS/lớp.

* Bình qn sĩ số tồn trường: 38,3 (1572/41) HS/lớp.

Số lớp học Anh văn và Tin học đều có 19 lớp; 792 học sinh.

2.5.2. Cơ sở vật chất

a) Công tác đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện

Trong năm học 2018-2019, trường có:

- Phòng học: 12 phòng (Kiên cố: 11). Phòng chức năng: 8 phòng (kiên cố:

Số phòng học mượn là: 9 phòng. Các phòng học cơ bản đảm bảo đúng

chuẩn và trang bị đầy đủ bảng chống lóa; tu sửa kịp thời, trang trí, sắp xếp

hợp lý phục vụ tốt cho công tác dạy học.

- Nhà trường đảm bảo đủ máy cho văn phòng làm việc và học sinh học.

Máy được kết nối Internet đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và công tác dạy

và học. Công tác quản lý đồ dùng dạy học đảm bảo an tồn, sử dụng có hiệu

quả.

b) Cơng trình phụGVHD: Đào Thị Thu Hảo14SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạchNhà trường có 4 nhà vệ sinh (2 cho học sinh và 2 cho giáo viên); vệ

sinh khá sạch sẽ. Có nhà xe giáo viên; quản lý và sử dụng có hiệu quả.

2.5.3. Hệ thống hồ sơ, sổ sách

* Nhà trường có đủ các loại hồ sơ phục vụ cho công tác giáo dục như:

a) Sổ đăng bộ;

b) Sổ phổ cập giáo dục tiểu học;

c) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; hồ sơ giáo dục học sinh khuyết tật.

d) Học bạ của học sinh;

e) Sổ nghị quyết và kế hoạch công tác;

f) Sổ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên;

g) Sổ khen thưởng, kỉ luật;

h) Sổ quản lý tài sản, tài chính;

i) Sổ quản lý các văn bản, cơng văn.

* Giáo viên phải có đủ các loại sổ sách như:

a) Giáo án (bài soạn);

b) Sổ theo dõi chất lượng giáo dục;

c) Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn;

d) Sổ dự giờ;

đ) Lịch báo giảng;

e) Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên chủ nhiệm lớp);

g) Sổ công tác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội);

* Đối với tổ chun mơn và văn phòng:

- Có Sổ ghi nội dung các cuộc họp.

- Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm.

- Tài liệu chuyên môn của tổ.

2.5.4. Phân công nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

* Nhà trường đã phân công nhiệm vụ các thành viên của trường như sau:

Công tác phân công chuyên môn dạy họcGVHD: Đào Thị Thu Hảo15SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngTTHọ và tênChức vụGVHD: Đào Thị Thu HảoBài báo cáo thu hoạch

Phân tích nhiệm vụ được giao

Cộng

(Số tiết/ tuần)

Tổ

T V

CT TK

TT PĐSH Giảng

TT

CN D N

dạy

CĐ HĐ

ND BD

TT TT16SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng Vương

1 Phan Thị Phương

Lê Thị Hương

2Trinh

Thu3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43Ca Thị

Nguyễn Thị Hồng

Lê Thị Ánh

Võ Thị Kim

Trần Thị Thu

Nguyễn Thị Tú

Huỳnh Thị Kim

Lê Thị Thu

Cao Thị Phương

Lê Thị Thanh

Huỳnh Thị Lệ

Trương Thị Mỹ

Ngô Thị Thanh

Trịnh Thị Thu

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị Thu

Tăng Huỳnh Thanh

Hà Thị Thanh

Phạm Thị Lương

Trần Thị

Phan Thị

Trần Thị

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Thị Trúc

Nguyễn Thị

Nguyễn Thị Kim

Nguyễn Tấn

Trần Văn

Nguyễn Thị Thùy

Đào Thị Thu

Trần Thị Kiều

Đoàn Lưu

Nguyễn Thị Hồng

Trần Đắc

Nguyễn Thị Thu

Lê Thị Ngọc

Lê Thị Thanh

Trần Đức

Nguyễn T. Thanh

Lưu Ngọc

Đặng P QuỳnhẢnh

Gấm

Hồng

Oanh

Thảo

Thi

Thịnh

Thơm

n

Hồng

Thúy

Linh

Hương

Hằng

Lài

Huệ

Tuyền

Trà

DânNữ

Hồng

Phúc

Linh

Dung

Xn

Thành

Hòa

Trang

Hảo

Oanh

Thủy

Lan

Tân

Hằng

Oanh

Bích

Luyện

My

Dược

Uyển44

45

46

47Lương Thị Mỹ

Nguyễn Thị Dịu

Nguyễn Thị Hải

Nguyễn Thị MỹHT

PHTGVCN 1A

GVCN 1B

TT-GVCN 1C

GVCN 1D

GVCN 1E

GVCN 1G

GVCN 1H

TP-GVCN 1I

GVCN 1K

GVCN 2A

GVCN 2B

TP-GVCN 2C

GVCN 2D

GVCN 2E

TT-GVCN 2G

GVCN 2H

TP-GVCN 3A

GVCN 3B

GVCN 3C

TT-GVCN 3D

GVCN 3E

GVCN 3G

GVCN 4A

GVCN 4B

GVCN 4C

GVCN 4D

GVCN 4E

GVCN 4G

GVCN 4H

TT-GVCN 4I

TP-GVCN 4K

TT-GVCN 5A

GVCN 5B

GVCN 5C

GVCN 5D

GVCN 5E

TP-GVCN 5G

GVCN 5H

GVCN 5I

GVCN 5K

TT-CTCĐAV4

Kiều

TP-AV4

Hiền

GV-AV5

Gấm

GV-AV5

Phương GV-AV5GVHD: Đào Thị Thu HảoBài báo cáo thu hoạch

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

BM

BM

BM

BM

BM172(1C)

4 (5G,

4I)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

17

20

20

20

20

15

20

18

20

21////////2////////4/

/

x

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/1A

1B

1C

1D

1E

1G

1H

1I

1K

2A

2B

2C

2D

2E

2G

2H

3A

3B

3C

3D

3E

3G

4A

4B

4C

4D

4E

4G

4H

4I

4K

5A

5B

5C

5D

5E

5G

5H

5I

5K/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23x3/////523/

/

/

//

/

/

//

2

/

//

/

/

//

/

/

//

/

/

//

/

/

//

3

3

223

23

23

23SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch48

49

50

51

52Võ Thị Hồng

Nguyễn Thị Anh

Lê Thị Mỹ

Nguyễn Thị Hồng

Trần TrọngHạnh

Thư

Phi

Điệp

HưngGV-AV4

GV-AV3

GV-AV3

GV-AV3

GV-TinBM

BM

BM

BM

BM18

19

18

19

2353

54

55

56

57

58

59

60Lê Nữ Chúc

Trần Thị Ngọc

Trương Thị Minh

Phạm Thị Thu

Hà Thị Cẩm

Trịnh Phát

Tăng Ngọc

Phạm HùngNghiHiền

Băng

Nhung

Thịnh

Hùng

NamGV-Tin

GV-MT

GV-MT

GV-AN

GV-AN

GV-TD

GV TPT Đội

GVBM

BM

BM

BM

BM

BM

2

319

18

22

18

22

22

/

8/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

//

/

/

/

/

/

/

/

3

/

/

/

/2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/3

4

5

/

/

5

1

2

1

1

/

1523

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

2

23*Nhà trường phân công các nhiệm vụ khác như sau:

Họ và tênChức vụTổ SHNhiệm vụ1Phạm Thị Kim ThoaTổ trưởngVăn phòng2Đặng Thị Chế ViTổ phóVăn phòngKế tốn

Văn thư –

Thủ quĩ3

3

4Võ Thị Thanh Thảo

Trần Đặng Lưu Hà

Lê ĐâyNhân viên

Nhân viên

Nhân viênVăn phòng

Văn phòng

Văn phòngTTGhi

chúY tế

Bảo vệ2.6. Các hoạt động của nhà trường

2.6.1. Công tác dạy và học

- Nhà trường tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học theo

hướng tích cực, phương thức kiểm tra, đánh giá học sinh theo chuẩn kiến

thức, kỹ năng, phù hợp đối tượng;

- Giáo dục các em chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt

động của trường, của lớp; tự tin, tự trọng, vượt khó học giỏi.

- Tổ chức hội thi giáo viên giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường

đúng qui định. Đang tham gia hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp thành phố đạt

2 giáo viên; trong đó có một xuất sắc và đạt giải Nhì tồn đồn.

- Thường xun tổ chức thi Viết chữ đẹp cấp trường.GVHD: Đào Thị Thu Hảo18SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi cán bộ, giáo viên nhận đỡ đầu

một học sinh có nguy cơ bỏ học vì hồn cảnh gia đình khó khăn, hoặc học

yếu” nhằm nâng cao chất lượng văn hoá và hạn chế học sinh bỏ học giữa

chừng.

Kết quả giáo dục học kỳ 1

2.6.2. Hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Nhà trường đã củng cố Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp và nâng cao

chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tổ chức các ngày sinh hoạt chủ điểm

trong học kỳ đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức tốt hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh. Đang cải tiến việc

đánh giá thi đua hàng tuần của Liên Đội. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời

tập thể lớp và học sinh đạt thành tích tiêu biểu trong các phong trào.

- Chăm sóc tốt cây bóng mát, bồn hoa, cây cảnh...

- Tham gia tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội.

- Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn

học, hoạt động giáo dục và qui tắc ứng xử văn hoá.

- Củng cố, tổ chức tốt các hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ,...cho

các em.

- Tích cực xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Trong học

kỳ I này; vệ sinh trường lớp sạch sẽ; trường học an toàn, khang trang hơn năm

qua.

- Tham gia Giải thể thao học đường cấp thành phố đạt giải Nhất tồn

đồn.

2.6.3. Cơng tác pháp chế và cải cách hành chính

a) Cơng tác pháp chế

Nhà trường đã kiện tồn Ban chỉ đạo cơng tác pháp chế. Phối hợp cùng

các đồn thể tổ chức học tập và tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến kịpGVHD: Đào Thị Thu Hảo19SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạchthời chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giáo viên và

nhân viên.

b) Công tác cải cách hành chính

- Nhà trường đã khai thác khá kịp thời thông tin trên mạng, lưu trữ

công văn đi, đến và báo cáo kịp thời cho các cấp.

- Giải quyết kịp thời các thủ tục giấy tờ như tuyển sinh, chuyển trường,

giải quyết cơng tác văn phòng.

- Nhà trường đã đảm bảo tốt các chế độ báo cáo, chính sách theo qui

định.

2.6.4. Công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, dạy học

Nhà trường đã tham gia tập huấn đầy đủ và thực hiện tốt việc ứng dụng

công nghệ thông tin trong quản lý, trong công tác dạy học. Các báo cáo được

sử dụng hệ thống Email. Giáo viên soạn giáo án, bài giảng vận dụng công

nghệ thông tin khá thuần thục. Việc thực hiện các chương trình EMIS, phần

mềm thống kê tiểu học và phần mềm quản lý phổ cập giáo dục tiểu học đúng

theo qui định.

2.6.5. Việc thực hiện các cuộc vận động

CB, GV, NV tham gia học tập nghiêm túc và cố gắng thực hiện các

chuyên đề về: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách

của Hồ Chí Minh; phấn đấu “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo

đức, tự học và sáng tạo”.

2.6.6. Công tác kiểm tra

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ

trường học.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân.

2.6.7. Cải tiến công tác quản lýGVHD: Đào Thị Thu Hảo20SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch- Nhà trường thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp trên, phối hợp tốt

với các đoàn thể để góp phần chăm lo phát triển tồn diện nhà trường.

- Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch công tác năm, tháng, tuần.

- Tích cực ứng dụng cơng nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

- Thực hiện tốt cơng tác xã hội hóa giáo dục.

- Phối hợp với phụ huynh luôn quan tâm giáo dục các em học sinh và tổ

chức tốt các cuộc họp Cha mẹ học sinh.

2.6.8. Cơng tác an ninh, trật tự, an tồn giao thông, y tế trường học

- Đảm bảo tốt công tác an ninh, chính trị, trật tự trong trường.

- Tất cả CB, GV, NV và học sinh đều chấp hành tốt Luật giao thơng

đường bộ. Khơng có tình trạng ùn tắt giao thơng trước cổng trường.

- Chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho học sinh.

2.6.9. Về công tác thi đua

- Nhà trường đã củng cố phong trào thi đua dạy học, hoạt động ngoài

giờ. Chú trọng tuyên dương, khen thưởng kịp thời, chính xác các giáo viên

chủ nhiệm và tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong thi đua.

- Phối hợp với Cơng đồn tổ chức tốt phong trào thi đua trong cán bộ,

giáo viên, nhân viên nhà trường.

2.7. Đánh giá chung

Từ đầu năm học 2017 - 2018 đến nay, Trường Tiểu học Trưng Vương

đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra; trong đó có những ưu điểm, chuyển biến

tiêu biểu các mặt công tác so với năm trước như:

1. Nội bộ đoàn kết tốt.

2. Nền nếp, chất lượng dạy học tốt hơn năm qua, đạt giải Nhì tồn đồn

Hội giảng Giáo viên dạy giỏi các mơn chun cấp thành phố.

3. Nền nếp học tập; kỷ luật, trật tự; thể dục giữa giờ; ý thức vệ sinh sân

trường, lớp học của học sinh chuyển biến nhiều.

4. Chất lượng dạy và học được nâng cao so với cùng kỳ.GVHD: Đào Thị Thu Hảo21SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch5. Nhà vệ sinh của học sinh sạch sẽ thường xuyên, tốt hơn.

6. Trường tham Giải thể thao học đường cấp Thành phố đạt giải Nhất

toàn đoàn.

3. Thực trạng dạy học văn miêu tả lớp 4I ở trường tiểu học Trưng Vương

3.1. Thuận lợi

- Nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác chun mơn có

hiệu quả, nâng cao tay nghề cho giáo viên.

- Giáo viên đều được trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên,

sách tham khảo, các phương tiện dạy học như máy chiếu để dạy bằng giáo án

điện tử…Đội ngũ giáo viên có năng lực, yêu nghề đã áp dụng phương pháp

dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh linh hoạt và

hiệu quả.

- Từ lớp 2, 3, học sinh được tập quan sát và trả lời câu hỏi để làm quen

với văn miêu tả, đã biết cách luyện tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên để tự

chiếm lĩnh tri thức.

- Đối tượng miêu tả khá gần gũi với học sinh (cây bàng, con gà,…).

- Đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học có tâm hồn trong sáng, thơ ngây,

giàu cảm xúc và sức sáng tạo. Thế giới của các em là thế giới cổ tích. Những

đồ vật, con vật, cây cối là những người bạn thân thiết, gần gũi mà các em có

thể tâm tư, chia sẻ tình cảm của mình. Đặc điểm tâm lí này rất thuận lợi cho

việc khơi gợi ở các em những cảm xúc miêu tả bất ngờ, thú vị,…

3.2. Khó khăn

- Như ta đã biết, sản phẩm của TLV là các ngơn bản ở dạng nói, dạng

viết theo các dạng lời nói, kiểu bài văn do chương trình quy định. Sản phẩm

của việc học văn miêu tả thường ở dạng viết. Năng lực viết chứng tỏ trình độ

văn hố, văn minh của một người, đối với học sinh, chứng tỏ tư duy logic, tư

duy hình tượng đã phát triển ở một mức độ nhất định.GVHD: Đào Thị Thu Hảo22SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vài nét về tình hình trường( Trường Tiểu học Trưng Vương):

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×