Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các phương pháp dạy Tập làm văn lớp 4

Các phương pháp dạy Tập làm văn lớp 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch4.2. Phương pháp gợi mở vấn đáp

- Khái niệm: Phương pháp gợi mở vấn đáp là phương pháp dạy học

không trực tiếp đưa ra những kiến thức đã hoàn chỉnh mà hướng dẫn học sinh

tư duy từng bước một để các em tự tìm ra kiến thức mới phải học.

- Mục đích: Phương pháp gợi mở vấn đáp nhằm tăng cường khả năng

suy nghĩ, sáng tạo trong quá trình lĩnh hội tri thức và xác định mức độ hiểu

bài cũng như kinh nghiệm đã có của học sinh. Giúp học sinh hình thành khả

năng tự lực tìm tòi kiến thức. Qua đó học sinh ghi nhớ tốt hơn, sâu sắc hơn và

còn biết chia sẻ hiểu biết kinh nghiệm.

- Yêu cầu khi sử dụng: Giáo viên phải lựa chọn những câu hỏi theo đúng

nội dung bài học. Những câu hỏi đưa ra phải rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với

mọi đối tượng học sinh trong cùng một lớp. Giáo viên dành thời gian hợp lý

cho học sinh suy nghĩ. Sau đó cho học sinh trả lời ( tự nguyện hoặc giáo viên

gọi . Các học sinh nhận xét bổ sung và rút ra kết luận, giáo viên chốt lại kiến

thức. Kiến thức phân môn Tập làm văn lớp 4 cung cấp cho học sinh đều được

hình thành dưới dạng bài tập. Do đó phương pháp gợi mở vấn đáp phù hợp

với cả hai kiểu bài dạy ( dạy lý thuyết và dạy thực hành).

4.3. Phương pháp rèn luyện theo mẫu

- Khái niệm: Phương pháp rèn luyện theo mẫu là phương pháp dạy học

mà giáo viên đưa ra các mẫu cụ thể về lời nói hoặc mơ hình lời nói (cũng có

thể cùng học sinh xây dựng mẫu lời nói ). Từ mẫu đó, học sinh biết cách tạo

ra các đơn vị lời nói theo định hướng của mẫu.

- Mục đích: Giúp học sinh làm bài đặc biệt là học sinh trung bình và học

sinh yếu.

- Yêu cầu sử dụng: Để giúp học sinh làm những bài tập, dưới sự hướng

dẫn của giáo viên, học sinh phân tích các ngữ liệu mẫu để hình thành kiến

thức ( Giáo viên có thể làm mẫu một phần ). Sau khi làm mẫu, giáo viên tổ

chức cho học sinh quan sát mẫu và suy ra cách làm các phần tương tự còn lại.GVHD: Đào Thị Thu Hảo8SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch4.4. Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề

- Khái niệm: Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề là giáo viên đưa ra

tình huống gợi vấn đề, điều khiển học sinh phát hiện vấn đề, hoạt động tự

giác, tích cực chủ động và sáng tạo để giải quyết vấn đề và thơng qua đó mà

kiến tạo tri thức rèn luyện kỹ năng để đạt được mục đích học tập.

- Mục đích: Tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý thuyết vào

giải quyết có vấn đề của thực tiễn. Nâng cao kỹ năng phân tích và khái qt từ

tình huống cụ thể và khả năng độc lập cũng như khả năng hợp tác trong giải

quyết vấn đề.

- Yêu cầu sử dụng: Khi sử dụng phương pháp này, giáo viên cần chuẩn

bị trước đề phù hợp với nội dung bài và đảm bảo tính sư phạm. Giáo viên cần

chuẩn bị tốt kiến thức lý luận cũng như thực tiễn để giải quyết vấn đề mà học

sinh đưa ra.

4.5. Phương pháp đóng vai.

- Khái niệm: Phương pháp đóng vai trò tổ chức cho học sinh thực hành

làm thử một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là

phương pháp giáo dục nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề

bằng cách tập trung vào một sự kiện cụ thể mà các em quan sát được.

- Mục đích: Cụ thể hoá bài học bằng sự diễn xuất để phân tích nội dung

bài giảng chi tiết, sâu sắc hơn. Làm cho giờ học sinh động hơn. Học sinh dễ

dàng nắm bắt được nội dung bài học.

- Yêu cầu sử dụng: Giáo viên phải dành thời gian nhất định cho học sinh

thảo luận kịch bản(xây dựng kịch bản ), phân vai và thống nhất lời thoại.

4.6. Phương pháp phân tích ngơn ngữ.

- Khái niệm: Đây là phương pháp dạy học trong đó học sinh dưới sự tổ

chức hướng dẫn của giáo viên tiến hành tìm hiểu các hiện tượng ngơn ngữ,

quan sát và phân tích hiện tượng đó theo định hướng của bài học, trên cơ sở

đó rút ra những nội dung lý thuyết cần ghi nhớ.GVHD: Đào Thị Thu Hảo9SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch- Mục đích: Giúp học sinh tìm tòi, huy động vốn hiểu biết của mình về từ

ngữ Tiếng Việt và cách sử dụng Tiếng Việt trong những hoàn cảnh cụ thể, làm

cho bài nói, bài làm của các em chân thực, giàu hình ảnh và sinh động hơn.

- Yêu cầu sử dụng: Giáo viên phải tạo điều kiện học sinh tự phát hiện và

chữa lỗi diễn đạt. Hướng dẫn học sinh cách sử dụng Tiếng Việt khi nói( đúng

ngữ điệu ) viết ( đúng ngữ pháp ) cho phù hợp với nội dung bài tập.

4.7. Phương pháp trực quan.

- Khái niệm: Phương pháp trực quan là phương pháp dạy học trong đó

giáo viên sử dụng các phương tiện trực quan nhằm giúp học sinh có biểu

tượng đúng về sự vật và thu nhận kiến thức, rèn kỹ năng theo mục tiêu bài

học một cách thuận lợi.

- Mục đích: Thu hút sự chú ý và giúp học sinh hiểu bài, ghi nhớ bài tốt

hơn. Học sinh có thể khái quát nội dung bài và phát hiện những mối liên hệ

của các đơn vị kiến thức dễ dàng hơn.

- Yêu cầu sử dụng: Giáo viên phải hướng dẫn học sinh quan sát (Bằng

nhiều giác quan ) để học sinh hiểu và cảm nhận về đối tượng cần quan sát.

Hướng dẫn cách quan sát từ bao quát đến chi tiết, từ tổng thể đến bộ phận,

giúp học sinh hình thành phương pháp làm việc khoa học. Hơn nữa, trong quá

trình giảng dạy, giáo viên phải đưa đồ dùng trực quan đúng lúc, đúng chỗ cho

tất cả học sinh có thể quan sát, tránh lạm dụng.

II. THỰC TRẠNG VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.Vài nét về tình hình địa phương:

1.1. Vị trí

- Trường Tiểu học Trưng Vương thuộc địa bàn Phường 4 nằm ở khu

vực thành phố Tuy Hòa, phía Bắc giáp phường 5, phía Nam giáp bờ sơng Ba,

phía Tây giáp phường 3, phía Đơng giáp phường 6.

- Dân cư tương đối đơng đúc.GVHD: Đào Thị Thu Hảo10SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTrường Tiểu học Trưng VươngBài báo cáo thu hoạch1.2. Văn hóa và giáo dục

- Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân tương đối cao.

- Giáo dục: Giáo dục tiểu học, giáo dục trung học của phường 4 hiện

nay là trung tâm chất lượng của thành phố Tuy Hòa và của tỉnh Phú Yên.

- Người dân phường 4 rất quan tâm đến giáo dục, con em được cho học

hành đến nơi đến chốn, nhiều học sinh đạt giải cao, nhiều người thành đạt

thạc sỹ, tiến sỹ.

- Các cấp lãnh đạo Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân quan tâm đến giáo dục.

2. Vài nét về tình hình trường( Trường Tiểu học Trưng Vương):

2.1. Đặc điểm của trường

Trường Tiểu học Trưng Vương thuộc địa bàn Phường 4, thành phố Tuy

Hòa. Phía đơng giáp Phường 6, phía tây giáp Phường 3, phía nam giáp bờ

sơng Ba, phía bắc giáp phường 5. Trường Tiểu học Trưng Vương được thành

lập ngày 20/8/1998, trên cơ sở tách ra từ trường phổ thông cơ sở.

2.2. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Trường Tiểu học Trưng Vương ln được sự quan tâm lãnh đạo sâu

sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tuy Hòa, của Đảng ủy, UBND

Phường 4, được sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể địa phương và Hội

cha mẹ học sinh.

- Tập thể sư phạm nhà trường có tinh thần trách nhiệm cao, cơng tác

nhiệt tình, năng lực chun mơn hầu hết khá vững vàng.

- Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động đồng bộ.

- Hầu hết các em học sinh chăm học, tích cực tham gia các hoạt động

giáo dục của nhà trường.

b) Khó khăn

- Số lớp và số học sinh nhiều lớp còn q đơng làm ảnh hưởng khơng ít

đến chất lượng giảng dạy của giáo viên.GVHD: Đào Thị Thu Hảo11SVTT: Hà Thị Thanh NhườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các phương pháp dạy Tập làm văn lớp 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×